Gå til indhold

vilkår

Coronavirus: Spørgsmål og svar som ansat

Situationen omkring coronavirus udvikler sig løbende. Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, der rejser sig for dig som medarbejder.

9. marts 2020

Artikel
coronavirus2.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Denne side er senest redigeret 10. marts. Hold dig opdateret på sl.dk/corona

Spørgsmål og svar:

Kan jeg tage på arbejde efter en rejse til områder, hvor der er set smitte med coronavirus?
Sundhedsstyrelsen stiller nu krav til, at alle ansatte i sundheds- og ældresektoren, som har direkte kontakt til borgere og patienter, og som har rejst i områder, hvor Coronavirus er særligt udbredt (risikoområder), skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 

På det kommunale område gælder det: plejehjem/-centre, hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem, sundhedshuse, sygeplejeklinikker, sundhedspleje, tandpleje, genoptræningscentre, rehabiliteringscentre, senhjerneskadecentre mv. Desuden kan der være personale på socialområdet, som har direkte kontakt til særligt udsatte og svækkede borgere fx børn eller voksne med betydelige funktionsnedsættelser, oplyser KL.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at personer, der ikke arbejder i sundheds- og ældresektoren og er kommet hjem fra risikoområder den 2. marts 2020 eller senere, bliver hjemme i 14 dage.

Læs mere på KL's hjemmeside: Information om COVID19 (coronavirus) 

Får jeg løn under karantæne?
Svaret afhænger af, hvem der er din arbejdsgiver. Under alle omstændigheder skal du kontakte din arbejdsgiver hurtigst muligt, hvis du bliver sat i karantæne.

Er du kommunalt eller regionalt ansat er svaret ja.
Hvis sundhedsmyndighederne har vurderet, at du skal i karantæne, skal du som udgangspunkt arbejde hjemmefra og er dette ikke muligt, er du berettiget til din sædvanlige løn. Det gælder også, hvis du er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet, og hvor der er lavet en aftale med sundhedsmyndighederne om frivillig karantæne. I så fald skal du give din arbejdsgiver besked. Det skriver Kommunernes Landsforening (KL) i deres information om coronavirus

Også Danske Regioner melder, at ansatte får fuld løn under karantæne.

Er du privat ansat er svaret mere uklart.
At være sat i karantæne af sundhedsmyndighederne betragtes som force majeure, ligesom hvis du er forhindret i at komme på arbejde pga. snestorm. Det betyder, at du ikke kan blive fyret, men også at du som udgangspunkt ikke har ret til løn.

-En medarbejder er under normale omstændigheder kun berettiget til løn under fravær, hvis vedkommende er syg. Men det er medarbejderen jo ikke nødvendigvis, hvis han/hun ”blot” er i karantæne. Her vil jeg dog mene, at hvis myndighederne vurderer, at du er i risiko for at være syg, og derfor sætter dig i karantæne, så bør du også have løn eller sygedagpenge, Men det er usikkert, hvordan man skal se på karantæne, som er til for at forebygge smitte, siger Peter Nisbeth, chefjurist i FH.

Hvis min arbejdsgiver sender mig hjem?
Hvis din leder vurderer, at du risikerer at smitte andre på din arbejdsplads, så skal din arbejdsgiver betale din løn. Dvs. hvis det ikke er sundhedsmyndighederne, der sætter dig i karantæne, men din arbejdsgiver der beder dig blive hjemme for en sikkerheds skyld, så skal arbejdsgiver betale din løn. Både som offentligt og privat ansat.

Hvis jeg bliver smittet med coronavirus?
Så er det som at betragte som sygdom, og så har du som fastansat ret til løn, hvis du i øvrigt har ret til løn under sygdom.

Hvis en borger bliver smittet?
Har du spørgsmål omkring borgernes situation i forbindelse med smittefare, skal du kontakte din leder. Ledere på socialområdet er orienteret om håndtering af eventuelle sygdomstilfælde via Sundhedsstyrelsen.

Hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?
Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn. siger Peter Nisbeth, chefjurist i FH.

Må jeg gå til læge i arbejdstiden og blive tjekket for corona?
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du ikke møder op hos lægen, men i stedet ringer, hvis du er bekymret for, om du kan være smittet med coronavirus.

Normalt skal du lægge lægebesøg uden for normal arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kunne bevise, at det ikke var muligt.

Må jeg tage på ferie til et risikoområde?
Hvis du tager på ferie i et område, som myndighederne fraråder rejser til, bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig, hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien, siger Peter Nisbeth, chefjurist i FH. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger. Følg med på Udenrigsministeriets hjemmeside

Vi følger løbende udmeldinger fra myndighederne og opdaterer informationerne om, hvordan du skal forholde dig som arbejdstager i forbindelse med coronavirus.

Hvem skal du kontakte?

Har du spørgsmål, der handler om, hvordan du skal forholde dig som ansat i fbm. coronavirus, skal du kontakte din leder. Det gælder både spørgsmål om smitterisiko, karantæne, borgernes situation, ferie mv. Det er din arbejdsgiver, der kan give svar på, hvordan du skal forholde dig i netop din arbejdssituation.

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter om coronavirus, kan du finde svar hos Sundhedsstyrelsen, enten på  Spørgsmål og svar om ny coronavirus eller via  hotline: 7020 0233.

Hvad er symptomerne?

Hvis du bliver syg med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær og indenfor de sidste 14 dage har været i et land med coronavirus-smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus, så ring til lægen. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Sundhedsstyrelsen har lavet en udførlig spørgsmål og svar om ny coronavirus

Bliv medlem