Gå til indhold

Socialpædagogernes Pris

Skræddersyet bekæmpelse af ensomhed

Aktivitet og Udvikling i Viborg fik Socialpædagogernes Pris 2020 for deres pionerarbejde inden for ældreområdet. En af pionererne er Camilla Lund Thomsen, der bruger sin socialpædagogiske faglighed til at mindske ældres ensomhed.

25. november 2020

Artikel
Camilla-Thomsen.jpg
Socialpædagog Camilla Lund Thomsen kører alene rundt og besøger de ældre. Men en gang om ugen mødes hun og kollegaerne til teammøde. Det er vigtigt med sparring, for de ældres ensomhedsproblemer er vidt forskellige – og derfor skal indsatsen også være det.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Lars Holm

Du kan ikke bare komme ud til et ældre, ensomt menneske og hive en snuptagsløsning op af ærmet som fx: Du skal da bare have dig en besøgsven!

Du er nødt til at træde et skridt tilbage og være undersøgende og afdækkende, for ensomhed kan have mange forskellige årsager, og det er meget forskelligt, hvad der skal til for at hjælpe det enkelte menneske.

Sådan opsummerer Camilla Lund Thomsen sit arbejde som socialpædagog i Aktivitet og Udvikling i Viborg Kommune, der netop har fået Socialpædagogernes Pris for deres pionerarbejde inden for ældreområdet.

Bygger bro til ældre

Camilla Lund Thomsen er en af otte socialpædagoger i Aktivitet og Udvikling, der på forskellig vis alle arbejder med at fremme ældres livskvalitet.

Hun er ansat i brobyggerteamet, der med særligt fokus på ensomme og isolerede ældre tilknyttet hjemmeplejen bygger bro mellem den enkelte ældre og de mange tilbud i og uden for Aktivitet og Udvikling.

– I Brobyggerteamet træder vi typisk til, når hjemmeplejen bliver opmærksom på, at et ældre menneske føler sig ensom og isoleret, men det kan også være andre samarbejdspartnere som fx demenskonsulenter eller psykiatrisk team, der henvender sig til os. Naturligvis med accept fra den ældre, siger Camilla Lund Thomsen.

Ansvar for relationen

Camilla Lund Thomsens opgave er kort fortalt at skabe en kontakt og relation, der gør det muligt at afdække den ældres oplevelse af ensomhed, undersøge hvad der ligger bag ensomhedsfølelsen og være bindeled til et relevant tilbud.

– Det kan være tilbud inden for Aktivitet og Udvikling, men det kan også være helt andre tilbud som fx samtaler med en præst eller aktiviteter i kirken, siger hun.

Som et konkret eksempel nævner Camilla Lund Thomsen en ældre mand, der næsten tilbragte hele dagen i sin seng – ikke, fordi han var syg, men fordi han intet ønske havde om at stå op. Da Camilla Lund Thomsen kom hjem til ham første gang, lå han bare uden at sige noget, og hun kunne næsten ikke få øjenkontakt.

– I sådan en situation er det mig, der som socialpædagog har ansvaret for relationen. Jeg tænker ikke: Nå, han er nok ikke motiveret for noget. Jeg tænker: Hvordan kan jeg møde og forstå ham? Hvad kan jeg gøre for, at han oplever mening og bliver motiveret?

I vores kultur kan vi have en tendens til at gribe hurtigt til handling, men i mit arbejde gælder det om først at være afsøgende og afdækkende.

Camilla Lund Thomsen, socialpædagog

Ser det hele menneske

I første omgang sagde Camilla Lund Thomsen, at hun ville komme igen en anden dag og fik et lille nik som accept.

To-tre gange gentog noget tilsvarende sig, men langsomt blev tilliden bygget op, så det først blev til øjenkontakt, senere til samtale og endnu senere til kaffe i køkkenet.

– Og så var det vigtigt at være nysgerrig på ham og hans tidligere liv, så jeg kunne se det hele menneske og foreslå noget, der netop kunne være relevant for ham, siger Camilla Lund Thomsen.

I det konkrete tilfælde endte det med, at den tidligere tømrer kom med i Aktivitet og Udviklings kolonihavetilbud, hvor han blandt andet bygger fuglehuse. Andre ældre har brug for noget helt andet.

Hvem er lige præcis du?

– I vores kultur kan vi have en tendens til at gribe hurtigt til handling, men i mit arbejde gælder det om først at være afsøgende og afdækkende. For at kunne mindske ensomheden er det nødvendigt at være nysgerrig: Hvem er lige præcis du? Og hvordan kan jeg hjælpe netop dig? siger Camilla Lund Thomsen.

Lidt forenklet sagt kan to ældre mænd, der tilsyneladende står i den samme situation, fordi de begge har mistet deres ægtefælle, have brug for noget helt forskelligt:

Den ene har mest af alt brug for at tale om savnet af ægtefællen og kan derfor have gavn af en sorggruppe.

Den anden vil gerne lave noget glædesfyldt sammen med andre – og så skal der måske bygges bro til en madlavningsgruppe.

Om Aktivitet og Udvikling

Aktivitet og Udvikling tilbyder ældre borgere i Viborg Kommune et væld af aktiviteter, der søger både at dække behovet for fysisk og psykisk aktivitet og socialt samvær med andre. Aktiviteterne spænder fra kreative grupper, læsegruppe, forskellige mandegrupper, motion, siddedans, banko, sang og musik.

Derudover rummer Aktivet og Udvikling blandt andet et brobyggerteam, der tager hånd om ensomme ældre ved at være bindeled til relevante aktiviteter.  

Ud af 44 ansatte er de 8 socialpædagoger, og Aktivitet og Udvikling har netop fået Socialpædagogernes Pris for deres pionerarbejde på ældreområdet. Begrundelsen lød bl.a.:

'Det socialpædagogiske team er med til at vise, hvordan relationsarbejdet er kernen i deres arbejde med ældre borgere. Og det er på mange måder nyt inden for ældreplejen, hvor der traditionelt mest har været fokus på pleje, genoptræning og rehabilitering.'

Bliv medlem