Gå til indhold

COVID-19

Arbejdsgiver kan kræve coronatest

Din leder kan fremover kræve at du lader dig teste for corona, hvis der er en saglig grund til det. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, som skal begrænse spredningen af smitte.

18. november 2020

Artikel
coronatest.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Siden maj har arbejdspladser med borgere, der er særligt sårbare overfor coronavirus kunnet forlange medarbejdere testet, hvis der er konstateret smitte blandt borgere eller personale på arbejdspladsen. Nu bliver også andre medlemsgrupper, fx medlemmer som arbejder med børn og unge, omfattet af testpligten. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, som netop er vedtaget.

Baggrunden for lovforslaget er et stigende smittetryk, som gør det nødvendigt at inddæmme og afbøde de alvorlige konsekvenser af spredningen af covid-19 mest muligt, samtidig med at holde aktiviteten i alle dele af samfundet så høj som muligt, lyder det i lovforslaget.

Ifølge Socialpædagogernes formand Benny Andersen er der fornuft i beslutningen:

-Vi har alle en fælles interesse i, at vi kommer bedst muligt gennem corona-pandemien, som har så vidtrækkende konsekvenser for vores samfund. Vi skal passe særligt godt på de udsatte mennesker i Danmark, og fordi socialpædagoger gennem hele denne periode har arbejdet i første led, er det fornuftigt, at socialpædagoger bliver corona-testet, når der er behov for det. Og vi forventer, at det gode lokale samarbejde ude på arbejdspladserne fortsætter, så man finder løsninger på, hvor og hvordan testningen skal foregå i arbejdstiden. Vi er også tilfredse med, at det er blevet slået fast, man bliver kompenseret, hvis testningen i særlige tilfælde skulle blive udenfor arbejdstid.

Har jeg pligt til at blive testet?
Ja, i de tilfælde, hvor der er væsentlig grund til det, har arbejdsgiver ret til at pålægge dig at blive testet for COVID-19 og oplyse arbejdsgiveren om testresultatet. I lovforslaget står, at kravet om test skal være "sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn."

Er test arbejdstid?
Testen skal så vidt muligt foregå indenfor normal arbejdstid.  Hvis du er nødt til at tage testen uden for den almindelige arbejdstid vil du blive kompenseret for det.

Hvad med transportudgifter og kørsel?
Hvis du har transportudgifter til et teststed – hvad enten det foregår inden for arbejdstiden eller uden for din normale arbejdstid, vil disse udgifter blive dækket i rimeligt omfang.

Hvordan får jeg at vide, om jeg skal tage en COVID-19 test?
Du har krav på at få skriftlig besked og det skal samtidig fremgå, hvad begrundelsen er for, at du skal testes. Arbejdsgiveren er samtidig forpligtet til generelt at informere dig og dine kolleger via arbejdsmiljørepræsentanten og MED-udvalget/samarbejdsudvalget, inden testen iværksættes.

Har du flere spørgsmål om corona og dit arbejde? Læs her

Bliv medlem