Gå til indhold

Løn

Lille lønstigning i oktober

Hvis du er offentligt ansat, kan du se frem til lidt flere kroner i lønningsposen næste lønningsdag. Med oktoberlønnen stiger din løn lidt som følge af de seneste overenskomstforhandlinger. Se, hvad det betyder for dig

1. oktober 2020

Artikel
Pengesedler-B-Colourbox.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Beløbet på din lønseddel bliver lidt højere næste gang, hvis du er offentligt ansat. I oktober stiger lønnen som led i den overenskomstaftale, Socialpædagogerne indgik med arbejdsgiverne i foråret 2018. Lønstigningen vil fremgå af din lønseddel for oktober måned.

Kommunalt ansat
Hvis du er ansat i en kommune, vil du få en lønstigning på ca. 0,75 pct. For en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på fx 30.050 kr., svarer det til en lønstigning på ca. kr. 225 kr. ekstra på lønsedlen fra oktober måned og frem. Er du ansat som medhjælper og fx tjener 24.350 kr. pr. måned, vil lønstigningen være ca. 180 kr. pr. måned.

Regionalt ansat
For ansatte i regionerne er stigningen 0,40 pct. Det svarer for en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på eksempelvis kr. 29.850 til en lønstigning på ca. 118 kr. pr. måned. Er du ansat som medhjælper og fx tjener 24.500 kr. pr. måned, vil lønstigningen svare til ca. kr 100 pr. måned.

Når der er forskel på lønstigningen for de kommunalt og regionalt ansatte, skyldes det den såkaldte reguleringsordning, som sikrer, at lønudviklingen i den offentlige sektor følges ad med lønudviklingen i den private sektor. Da de regionale lønninger tidligere er steget lidt mere i forhold til den private sektor end de kommunale er, bliver lønstigningen i denne periode en anelse mindre for de regionalt ansatte.

Se de aktuelle lønsatser på sl.dk

Bliv medlem