Gå til indhold

OK21

Krav til OK21: Lønnen skal sikres

Socialpædagogerne er nu klar med kravene til de kommende overenskomstforhandlinger. I lyset af coronakrisen står en ting klart som det allervigtigste – at sikre medlemmernes løn

14. oktober 2020

Artikel
OK21_logo1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

På baggrund af medlemsmøder, drøftelser i kredsene og digitale input fra medlemmerne har Socialpædagogernes hovedbestyrelse nu vedtaget, hvilke krav, arbejdsgiverparten skal mødes med i de forestående overenskomstforhandlinger.

Løn står ubetinget øverst på listen. Det er ikke usædvanligt, men til gengæld er konteksten for forhandlingerne ganske usædvanlig. Coronakrisen sætter sit præg på hele samfundet og i den grad også på de kommende forhandlinger om de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår.

- Corona’en kaster lange skygger ind over samfundsøkonomien og det private arbejdsmarked. Det påvirker i den grad også den ramme, vi skal forhandle under på det offentlige område. Derfor er prioritering helt, helt afgørende, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Vil kæmpe for reallønnen
Af samme grund er der med realistiske briller ikke udsigt til nogen lønfest denne gang. Tværtimod skal der kæmpes for, at lønnen følger med prisudviklingen, så socialpædagoger de kommende år har råd til at købe det samme, som de har i dag – altså sikre reallønnen.

Benny Andersen glæder sig over den klare opbakning til, at hovedkravet denne gang er at sikre reallønnen. Af de knap 2000 medlemmer, som har medvirket digitalt til prioriteringen af ønsker og krav til overenskomstforhandlingerne, peger et stort flertal på løn som det vigtigste.

-Tak til alle jer, der har givet input - både ved medlemsmøder og digitalt. Jeg er glad for hovedbestyrelsens klare prioritering, som jo også er helt i tråd med jeres krav: Det handler først og fremmest om at sikre jeres realløn. Det er det, vi vil kæmpe for, og jeg tror helt sikkert, det bliver samme hovedkrav fra de øvrige faglige organisationer i vores fællesskab, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne forhandler ikke alene. For at stå så stærkt som muligt overfor arbejdsgiverne, står Socialpædagogerne sammen med en lang række andre fagforbund på det offentlige område i Forhandlingsfællesskabet - et fællesskab af 51 medlemsorganisationer med over 500.000 medlemmer til sammen, heriblandt Sygeplejerskerne, FOA, BUPL mfl.

De generelle krav til OK21 rejses gennem Forhandlingsfællesskabet. Selvom løn er det vigtigste, er det ikke det eneste krav, Socialpædagogerne har med til bordet. Også emner som pensionsudbygning, bedre arbejdsmiljø og bedre seniormuligheder er på listen over krav, men de vil være afhængige af, hvilken økonomisk ramme, man får kæmpet sig frem til.

Specielle krav
Herudover har Socialpædagogerne sine såkaldt specielle krav til organisationernes egne forhandlinger, som forhandles efterfølgende - hvis der vel at mærke er noget tilbage at forhandle om.

Her fremsætter Socialpædagogerne blandt andet krav om:

  • Pension af særydelser
  • Bedre beskyttelse af deltidsansatte
  • Fremrykning af tidspunktet for udbetaling af lørdagstillæg
  • Forbedring af kolonitillæg
  • Videreførelse af kompetencefondene
  • Indførelse af beklædningsgodtgørelse

samt en række andre krav særligt omkring arbejdstid og krav vedrørende særlige grupper.

Hvad sker der nu?

Nu da Socialpædagogerne har vedtaget, hvilke krav de vil bringe med ind til forhandlingsbordet, skal de koordineres med kravene fra de øvrige forbund. Det sker ved en forhandling d. 23. oktober, før Forhandlingsfællesskabets krav i december udveksles med arbejdsgiverne.

Socialpædagogernes specielle krav – altså de krav, der er specifikt møntet på det socialpædagogiske område – udveksles lidt senere i december med KL og Danske Regioner.

Derefter begynder forhandlingerne – dels ved ’det store bord’ om de generelle krav gennem Forhandlingsfællesskabet, dels ved ’egne borde’, hvor Socialpædagogerne forhandler direkte med arbejdsgiverne.

Forhandlingerne skal efter planen være afsluttet ved udgangen af marts 2021.

OK-forhandlinger 2021

Bliv medlem