Gå til indhold

Ytringsfrihed

Minister vil se på brug af sociale medier

Efter sag om plejemors deling af en drabsvideo vil socialminister Astrid Krag (S) nu i dialog med socialtilsynene om plejefamiliers brug af fx facebook, instagram og andre sociale medier

13. september 2019

Artikel
CB-christiansborgB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Kan plejebørn tage skade, hvis deres plejeforældre bruger facebook, instagram og andre sociale medier på en uhensigtsmæssig måde?
Dét spørgsmål var til debat i et åbent samråd i Folketinget, hvor socialministeren og socialordførerne diskuterede plejefamiliers ytringsfrihed. Baggrunden var en konkret sag, hvor en familieplejer og kendt debattør, der havde delt en drabsvideo på nettet, fik dødstrusler som følge af sine ytringer og efterfølgende var i fare for at få inddraget sin plejetilladelse fra socialtilsynet.
Socialminister Astrid Krag (S) understregede flere gange, at hun hverken vil eller må kommentere den konkrete sag.
– Men sagen giver anledning til at undersøge om, plejefamiliers brug af sociale medier har nogle negative konsekvenser for børnene. Vi skal have en drøftelse med socialtilsynene om det, og hvis der viser sig at være behov for nogle lovændringer, vil vi drøfte dem med ordførerne, sagde hun.

Grundlovssikret ytringsfrihed
Det var Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, der havde kaldt ministeren i samråd. Hun indledte med at fortælle, at hun kendte flere eksempler på, at plejeforældre som ytrer sig offentligt risikerer at blive sanktioneret.
– Og det er vores vigtigste opgave som politikere at holde fast i, at man som ansat i det offentlige har ret til at ytre sig, sagde hun.
Socialministeren gentog også flere gange, at familieplejere har en grundlovssikret ytringsfrihed, men hun fastslog samtidig, at retten til ytringsfrihed ikke er grænseløs. Ytringsfriheden skal ydes i overensstemmelse med den øvrige lovgivning.
– Plejefamilier skal selvfølgelig have mulighed for at deltage i diskussioner på sociale medier, så længe de ikke er til skade for børnene, sagde hun.

En faglig diskussion
Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance gik flere gange ministeren på klingen for at få hende til at uddybe, hvordan ytringer på de sociale medier kan være skadelige, men det ville socialministeren ikke gå ind i. Hun lagde i stedet op til en drøftelse med fagfolk:
– Jeg vil lade være med selv at komme med forslag til, hvad der kan være skadeligt for de her sårbare børn i forhold til de sociale medier. Hele humlen er, at vi har brug for en faglig diskussion i stedet for at tale om enkeltsager, som vi ikke må gå ind i, sagde hun.

Behov for klarhed
Familieplejer Susanne Schmidt, der også er næstformand for Socialpædagogernes landsudvalg for familieplejere, overværede diskussionen fra tilhørerpladserne.
– Jeg hilser det meget velkomment, at ministeren vil i dialog med socialtilsynene, og at hun flere gange lagde vægt på, at der er behov for ensartede retningslinjer, sagde hun.
Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen ser også gerne, at der kommer større klarhed på området.
–Det går ikke, hvis de fem socialtilsyn har fem forskellige opfattelser. Jeg mener, at der er behov for at få afklaret grænser og gråzoner ud fra et fagligt perspektiv. Samtidig er det vigtigt at understrege, at plejefamilier har den samme ytringsfrihed som alle andre.

Se samrådet på video

På Folketingets hjemmeside kan du se hele det åbne samråd, hvor socialordførerne diskuterer plejefamiliers ytringsfrihed.
Kig med her. 

Kort om den konkrete sag

Dansk Folkeparti havde kaldt ministeren i samråd på baggrund af en konkret sag om familieplejer, blogger og forfatter Jaleh Tavakoli.
Ifølge DR begyndte sagen at rulle, da Tavakoli blev sigtet for at dele en drabsvideo på nettet, hvor to kvinder blev dræbt i Marokko. Efterfølgende sendte Socialtilsyn Øst et brev til Tavakoli og hendes mand, hvor de stillede spørgsmål ved hendes dømmekraft og understregede, at plejebørn har et særligt behov for stabilitet og tryghed.
Fra juli har Tavakoli været under skærpet tilsyn og hun er stoppet som blogger.

Til DR sagde hun i slutningen af juli:
– Tilsynet skriver sort på hvidt, at mit job som debattør, forfatter og blogger er uforeneligt med min rolle som plejemor. De vil ikke blande sig i min ytringsfrihed, men de kan konstatere, at jeg udsætter min familie for fare ved at blive ved med at blive medieeksponeret og ved at skrive og udtale mig på de sociale medier.
Læs hele artiklen ’Blogger trækker sig fra debatten af frygt for at miste sit plejebarn.’

Er du familieplejer og vil du være del af et fællesskab?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbuddene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 kontante fordele ved at være medlem

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

 

Bliv medlem