Gå til indhold

Uddannelse

Ledere: Fremtidens socialpædagoger skal styrkes

Fagligheden skal have et løft hos de socialpædagoger, der skal uddannes i fremtiden, svarer 2/3 af socialpædagogiske ledere i en ny undersøgelse. Det er alarmerende, mener forbundsformand Benny Andersen.

26. september 2019

Artikel
pexels.com_girl_study_1.jpeg
Et mere komplekst socialpædagogisk arbejdsmarked kræver højere grad af specialisering i pædagoguddannelsen, mener forbundsformand Benny Andersen.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Borgere med mere komplekse og sammensatte diagnoser og problemstillinger. Arbejdsopgaver, der spænder over en bredere og bredere målgruppe. Og et øget pres på det specialiserede socialområde generelt. Det arbejdsmarked, som socialpædagoger i dag står i, har ændret sig meget i de senere år. Men det er ikke altid, at socialpædagogernes faglighed har fulgt med opgaven.

Og fagligheden bør få et løft hos fremtidens nyuddannede socialpædagoger, lyder det fra 68 pct. af lederne i en ny undersøgelse lavet af Epinion for Socialpædagogerne. Og der er også områder, hvor de nuværende ansatte socialpædagoger ikke har tilstrækkelig viden eller kompetencer, lyder det fra 28 pct. af lederne. Samtidig svarer 30 pct. af lederne, at de oplever store problemer med at besætte ledige stillinger med socialpædagoger med tilstrækkelige faglige kvalifikationer.

Undersøgelsens resultater kalder forbundsformand Benny Andersen for ’alarmerende’.

- Det kalder på, at vi gør noget. At vi tager det alvorligt, når lederne derude råber, de ikke altid kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, når de skal støtte de mest udsatte borgere, siger han og peger på, at lederne også selv har et ansvar for at give efteruddannelse til deres medarbejdere.

Vi kan ikke være det bekendt
Men efteruddannelser er ikke nok, mener Benny Andersen.

- Vi skal også give socialpædagogerne en god uddannelse, der matcher den voldsomme efterspørgsel på specialiseret socialpædagogisk viden. De studerende skal selvfølgelig undervises i de discipliner, de møder, når de bagefter skal ud og arbejde som socialpædagoger med depressive cutter-piger eller mennesker med handicap. Det er immervæk en tredjedel af alle nuværende studerende, der skal arbejde på det specialiserede område, siger Benny Andersen.

SÅDAN KAN MAN OGSÅ BLIVE SOCIALPÆDAGOG: På Marjatta læres det socialpædagogiske håndværk fra bunden

Det specialiserede socialområde bliver mere komplekst, og den virkelighed bliver man ikke i tilstrækkelig grad uddannet til i dag, mener formanden.

- Det er virkelig en trist udvikling. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er et svigt. Både af de borgere, der ikke får målrettet og solid faglig støtte, men også af de socialpædagoger, der ikke bliver uddannet tilstrækkeligt på uddannelsen, siger han.

Ekstremt komplekse borgere
Maria Wedsgaard Hæstrup, der er leder af den sikrede institution Kompasset, kan sagtens nikke genkendende til undersøgelsens pointer. Hun mener, at pædagoguddannelsens dalende timetal og undervisernes ofte manglende tid til forberedelse ikke giver de studerende en stærk nok grundfaglighed.

-Det betyder, at de nyuddannede socialpædagoger kommer med et stort ønske om at gøre en forskel, men at man enten risikerer at brænde ud, fordi man ikke kan håndtere oplevelserne professionelt, og det øger risikoen for, at man som fagperson bliver ramt på et personligt plan. Eller også kan man i yderste konsekvens fagligt ende i en glidebane mod forråelse for at beskytte sig selv, siger hun.

Kompasset har interne uddannelsesforløb i specifikke tilgange og metoder til nyansatte, men det nytter ikke noget, hvis der ikke er en høj faglighed at bygge oven på, mener hun.

- Vores målgruppe kræver specialiseret viden, for den er kompleks og sammensat. Man skal have indblik i normal udvikling for at kunne se afvigelser, have forståelse for de unges manglende evne til mentalisering og evne til at regulere egne følelser. Desuden har rigtig mange kognitive funktionsnedsættelser og måske også en misbrugsproblematik oven i. Og det kræver en ekstrem professionel tilgang at se, hvad der ligger bag deres adfærd, siger hun.

En socialpædagogisk uddannelse
Derfor peger Benny Andersen på, at der er behov for en decideret socialpædagogisk uddannelse, som kun fokuserer på social- og specialområdet. Desuden mener han, at timetallet på pædagoguddannelsen skal øges, socialpædagogikken skal integreres bedre i grunduddannelsen, optagelseskrav skal skærpes, og at koblingen mellem praksis og teori skal være stærkere.

Behovet for en styrkelse af uddannelse deler Bo Mollerup, der er direktør i Socialt Lederforum, som er interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet.

- Jeg er ikke imod en særlig socialpædagoguddannelse, men det vigtige for mig er indholdet. Vi skal sikre en uddannelse med specialiseret indhold, og at man bliver uddannet til socialpædagogisk intervention, som bærer tydeligt aftryk af socialpædagogiske færdigheder og kompetencer og har en god forankring i praksis, siger han.

Mangler specialiseret viden
For behovet er der, mener han som repræsentant for lederne. Bo Mollerup understreger dog samtidig, at lederne også selv har et stort ansvar for både nyuddannedes oplæring og for at formidle en stærk praksiskultur til praktikanter.

- Men det generelle billede er, at de nyuddannede pædagoger mangler nogle kompetencer indenfor vigtige områder særligt inden for fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller psykiatriske diagnoser. Mange ledere fortæller mig, at de nyuddannede ikke formår at være ’en kommunikerende systemrepræsentant’, der kan lave ordentlig dokumentation, tage dialogen med pårørende og med kommunen eller regionen. Det kniber virkelig med at være den, der binder trådene sammen, siger han.

Pædagoguddannelsen skal evalueres i 2020.

LÆS MERE: 'Specialuddannede pædagoger tager ejerskab over deres viden'

Læs hele undersøgelsen fra Epinion her:

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Epinion for Socialpædagogerne og baserer sig på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 2.300 ledermedlemmer hos Socialpædagogerne, Socialt Lederforum, Landsforeningen af Opholdssteder (LOS) eller Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og Unge (FADD) i perioden 12. august 2019 til 2. september 2019. I alt 432 ledere har besvaret undersøgelsen.

Nyuddannede pædagoger mangler nogle kompetencer indenfor vigtige områder særligt inden for fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller psykiatriske diagnoser.

Bo Mollerup, direktør i Socialt Lederforum
Bliv medlem