Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Ny dom: Arbejdsgiver skal også betale erstatning ved vold

En ny byretsdom slår fast, at arbejdsgiveren skal betale en del af erstatningen til en socialpædagog, der blev udsat for vold af en borger på sin første arbejdsdag. Arbejdsgiveren havde ikke sikret, at socialpædagogen var tilstrækkeligt klædt på

5. juli 2019

Artikel
cb dommer-hammer.jpg
Arbejdsgiveren blev i byretten dømt at til betale 2/3 af erstatningen til en socialpædagog, der blev udsat for vold på arbejdet. For arbejdsgiveren havde ikke informeret den nyansatte socialpædagog i tilstrækkelig grad.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

Det er arbejdsgiveren, der skal betale 2/3 af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til en socialpædagog, der har været udsat for vold fra en autistisk borger. Det slår en ny dom fra Retten i Næstved fast i en sag, hvor en socialpædagog blev udsat for vold af en borger og derefter blev diagnosticeret med uspecificeret belastningsreaktion og en depression.

Socialpædagogen får dermed erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, og det er altså arbejdsgiveren, der skal betale 2/3 af erstatningen på omkring 900.000 kr. Den resterende tredjedel skal borgerens forsikringsselskab betale.

Socialpædagogen havde første dag som føl på et nyt arbejde, hvor hun skulle observere arbejdet og følge to andre medarbejdere, der skulle følge en gruppe af borgere til en café. Den helt nye socialpædagog endte alene med borgerne på caféen, og en udadreagerende borger med infantil autisme holdte hende fast i håret og smadrer hendes briller.

Kendt for at brække fingre
Dommen slår fast, at arbejdsgiveren ikke ’i tilstrækkelig grad har sørget for, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige’. Socialpædagogen var nemlig ikke informeret om, at borgeren kunne være udadreagerende og rive i hår, slå og brække fingre – og at borgeren især over for nye mennesker kunne have udadreagerende adfærd. Og arbejdsgiveren havde ikke fortalt socialpædagogen, hvordan eventuel voldsom adfærd kunne imødegås på en forsvarlig måde.

Dommen lægger også vægt på, at ledelsen vidste, at socialpædagogen ikke tidligere havde arbejdet med borgere med så stort støttebehov, og at arbejdsgiveren alligevel lod hende være alene med borgerne på hendes første dag som føl.

Arbejdsgiveren har siden anket dommen til landsretten.

Bliv medlem