Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Udsat for vold

Bliver du som socialpædagog udsat for vold fra en af de personer, som du drager omsorg for på arbejdet, kan det være svært at forholde sig til, om det skal politianmeldes.

Hvis hændelsen i øvrigt er dokumenteret, har en politianmeldelse ingen betydning for din arbejdsskadesag.

Dispensation for politianmeldelse i Erstatningsnævnet

Hvis du ved siden af din arbejdsskadesag, søger om erstatning i Erstatningsnævnet, er det formelt set et krav, at der skal være en politianmeldelse inden for 72 timer. Praksis er dog, at der i dag dispenseres fra kravet, hvis generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn taler for det.

Lederen bør tage sig af politianmeldelse

Ved politianmeldelse, opfordrer Socialpædagogerne til, at det er arbejdspladsens leder, der står for anmeldelsen. Dels for at beskytte medarbejderen mod den følelsesmæssige belastning ved anmeldelsen, dels for at give medarbejderen de bedste muligheder for at sikre det fremtidige samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende.

TR, AMR eller medlemmet selv har dog også mulighed for at anmelde skaden.

Alle arbejdspladser skal have retningslinjer for håndtering af trusler og vold. I disse retningslinjer, skal det også være aftalt, hvem der gør hvad i forbindelse med en politianmeldelse.

Alle kan dog i princippet anmelde et strafbart forhold. Anmeldelsen kan ske ved enhver form for kontakt til politiet. Det er også muligt at anmelde online på politi.dk. Sørg for at få en kvittering for anmeldelsen.  

Kontakt arbejdsskadeteamet for råd og vejledning på 7248 6040 eller arbejdsskade@sl.dk.

Anmeldes til både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og politiet

Selv om hændelsen er anmeldt til politiet skal den også stadig anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en arbejdsskade.