Gå til indhold

Ledere

Lederne ønsker et stærkt fagligt fællesskab

I forrige uge behandlede deltagerne på ledersektionens landsmøde en række medlemsforslag til, hvordan forbundet kan styrke medlemskabet for lederne. Et mål, der bl.a. skal nås gennem faglige fællesskaber og et større fokus på nye medlemmer

3. juni 2019

Artikel
Lederlandsmøde----foto.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

- Vores ledermedlemmer skal tydeligt opleve værdien af deres medlemskab. De skal føle sig trygge med en vished om, at vi har deres ryg, når de har brug for hjælp, at vi kæmper for deres løn og ansættelsesvilkår, at vi konstant søger indflydelse på de beslutninger, der er afgørende for ledernes rammer og vilkår for at udføre god ledelse, og at vi har et solidt fokus på deres ledelsesmæssige kompetencer, udvikling og uddannelse.

Sådan lød budskabet fra forbundsnæstformand Verne Pedersen, da hun indledte ledersektionens landsmøde i Fredericia i forrige uge. Landsmødet satte derfor fokus på, hvordan ledermedlemmerne får størst mulig værdi af deres medlemskab hos Socialpædagogerne. En motivation, der viderefører visionerne fra medlemsprojektet, ’Vi er Socialpædagogerne’, som blev vedtaget på efterårets kongres.

Forinden havde forbundets lokale ledersektioner indsamlet forslag fra ledermedlemmerne til, hvordan man kunne opnå netop det.

Styrk det faglige fællesskab
De mange ideer blev behandlet i seks overordnede temaer, ”organisatoriske rammer”, ”det enkelte medlem”, ”ledernes lønforhold”, ”faglige tilbud”, ”synlighed” og ”arbejdsmiljø”. Herefter formulerede deltagerne en række forslag, der til slut på dagen blev sat til en afstemning, hvor man vedtog hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Et af de forslag går ud på at etablere et fagligt selskab for ledere, der skal danne rammerne for et fagligt netværk af socialpædagogiske ledere, hvor man fokuserer på indsigt, viden og erfaringsudveksling fx gennem faglige arrangementer. 

-En af styrkerne ved at etablere et fagligt selskab for ledere, kan være at man gennem et fokus på socialpædagogisk lederfaglighed, kan skabe et stærkere lederfællesskab for medlemmerne, sagde formanden for lederlandsudvalget Helle Riis forud for afstemningen.   

På tværs af de forslag, der blev bragt til videre behandling, var der en udbredt motivation om at styrke forbundets fokus på lederfaglige emner og tilbud. Eksempelvis ved at skabe et årshjul, der skal give lederne overblik over faglige tilbud i de enkelte kredse, der samtidig giver ledermedlemmerne mulighed for at deltage i tilbud på tværs af kredsene.

Mere synlighed for nye ledere
Socialpædagogernes synlighed overfor nye ledermedlemmer kom også på dagsordenen, da der var enighed om, at man som nytiltrådt ledermedlem kan have gavn af at få en varm velkomst af forbundet fra start. Eksempelvis gennem et personligt møde med den enkelte kreds samt en velkomstpakke med relevant information om lederfaglige kurser og viden om jura og lønforhandling. Sideløbende blev det også drøftet, hvordan man kunne arbejde aktivt med at iværksætte mentorordninger, hvor nyere ledere får sparring af mere erfarne ledere fra samme kommune.   

De 11 forslag, som ledersektionens landsmøde vedtog, danner grundlaget for lederlandsudvalgets kommende arbejde. Senere på sommeren mødes udvalget med ledersektionerne for at drøfte, om og i givet fald hvordan, der kan arbejdes videre med forslagene, før de føres ud i livet. 

Bliv medlem