Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Vold, trusler og støj belaster arbejdslivet

To ud af tre socialpædagoger generes af støj på jobbet - og socialpædagoger er stadig blandt de faggrupper, der oftest rammes af vold og trusler. Til gengæld føler færre socialpædagoger sig stressede pga. arbejdet, viser ny arbejdsmiljøundersøgelse

15. februar 2019

Artikel
Vold---til-web.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Overbelastede trommehinder ser ud til at være et stigende problem for socialpædagoger. I januar slog en ny kortlægning af mere end 400 arbejdsmiljørepræsentanters vilkår fast, at støj udgør det mest udbredte problem ved det fysiske arbejdsmiljø. Og nu viser en helt ny national arbejdsmiljøundersøgelse, at knap to ud af tre socialpædagoger oplever forstyrrende støj i mindst 25 pct. af deres arbejdstid.

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljøet i en lang række faggrupper i Danmark, herunder socialpædagoger, på bagrund af svar fra knap 38.000 beskæftigede.

Og her svarer knap 64 pct. af de adspurgte socialpædagoger, at de oplever forstyrrende støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden - en markant stigning i forhold til 2016, hvor tallet var knap 44 pct.

– Vi må nok erkende, at støj er et tema, vi lidt har overset i mange år, når vi har diskuteret udfordringer inden for arbejdsmiljøet. Men vi kan se, at det er noget, der generer et stigende antal medlemmer - og vi ved jo, at høje lyde kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at den enkelte arbejdsplads sætter støj på dagsordenen og forsøger at finde løsninger, der minimerer støj, siger forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne.

Læs også artiklen 'Det støjer i socialpædagogikken' fra Socialpædagogen nr. 1, 2019

Jobbet stresser mindre
Der er dog også flere positive elementer i undersøgelsen. Bl.a. oplever færre socialpædagoger konflikter på jobbet. I 2018 svarer hver femte adspurgte socialpædagog, at de inden for de seneste 12 måneder har haft skænderier og konflikter med nogen på arbejdspladsen - i 2016 var det hver fjerde.

Der er også sket et mindre fald i antallet af socialpædagoger, som oplever smerter. I 2016 svarede knap 44 pct., at de oplevede smerter flere gange ugentligt, mens tallet i den nyeste undersøgelse er faldet til 38 pct. Og så er den mentale sundhed blandt socialpædagoger steget støt i årene fra 2014 til 2018, hvor socialpædagoger scorer højere inden for begrebet mental sundhed i forhold til andre faggrupper som fx pædagoger og SOSU’er.

Det er naturligvis positivt, at tallet er faldet en smule. Men det er stadig fuldstændig uacceptabelt, at så mange af vores medlemmer føler sig stresset pga. arbejdet

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Endelig viser undersøgelsen, at der siden 2014 er sket et fald i antallet af socialpædagoger, der svarer ja til, at de har følt sig stressede pga. arbejdet inden for de seneste to uger. I 2012 lå tallet på 71 pct., mens det i undersøgelsen fra 2018 er faldet til godt 65 pct.

– Det er naturligvis positivt, at tallet er faldet en smule. Men det er stadig fuldstændig uacceptabelt, at så mange af vores medlemmer føler sig stresset pga. arbejdet. Stress er jo på mange måder et tegn på, at noget er galt. Og da stress ofte hænger sammen med faktorer som manglende tid, ressourcer og kompetencer, spiller lederne en helt central rolle i forhold til forebyggelse af stress. Men samtidig er det også vigtigt, at man som kolleger er opmærksomme på hinanden og på tegn på stress hos hinanden, siger Marie Sonne.

Oplever mest vold
På ét område skiller socialpædagogerne sig dog stadig markant ud i forhold til langt de fleste andre faggrupper. Nemlig når det drejer sig om vold og trusler om vold.

Godt 37 pct. svarer ja til, at de har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år. Der er tale om en mindre stigning i forhold til 2016, hvor tallet lå på 36 pct. - og tallene gør socialpædagogerne til den faggruppe, der oplever mest fysisk vold på arbejdspladsen.

Når det drejer sig om trusler, er kun politi- og fængselsbetjente mere belastede. Således har mere end 46 pct. af socialpædagogerne oplevet trusler om vold inden for de seneste 12 måneder - et mindre fald i forhold til 2016, hvor tallet var 49 pct.

Hvis rammerne for den socialpædagogiske indsats og fagligheden er på plads, så kan man faktisk minimere de situationer, hvor det går galt.

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

– Vi er på ingen måde i mål endnu, når det handler om at sikre vores medlemmer et arbejdsmiljø, hvor de ikke skal føle sig truet eller være bange. Der er de seneste år kommet langt mere fokus på vold og trusler - også rent politisk, og det er vi rigtig glade for. Men de her tal er altså et klart udtryk for, at der stadig er et pænt stykke vej, lyder det fra Marie Sonne, som opfordrer til, at udfordringerne med vold og trusler tages alvorligt.

– Hvis rammerne for den socialpædagogiske indsats og fagligheden er på plads, så kan man faktisk minimere de situationer, hvor det går galt. Det har vi set mange gode eksempler på. Men jeg må bare sige, at der kan laves nok så mange fine brochurer og projekter om at forebygge vold og trusler - hvis ikke man både politisk og ude på de enkelte arbejdspladser har modet til virkelig at sætte ind omkring vilkår og rammer for arbejdet og fagligheden, så får vi ikke vendt de her bekymrende tal.

Lang vej til sundhed
Når det handler om de forskellige sundhedsfremmetiltag, socialpædagoger møder på arbejdspladsen, ser udviklingen ud til at gå i den forkerte retning. Ifølge ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ er der nemlig sket et betydeligt fald, både når det gælder tilbud om behandlingsordning som fx fysioterapi eller psykolog, tilbud om motionsaktiviteter i hverdagen samt tilbud om sundhedstjek, rygestop eller kostvejledning.

Og set i lyset af, at der forelægger en OK-aftale om trivsel og sundhed på det offentlige område, der netop har til formål at sikre, at arbejdsgiverne tager initiativ til at forebygge medarbejderens sundhed og trivsel, så bekymrer det Marie Sonne, at det ser så skidt ud med sundhedsfremmetiltag for socialpædagoger.

– Vi har nogle helt klare aftaler inden for det offentlige, der handler om, at arbejdsgiverne skal tage hånd om medarbejderne, når det handler om deres trivsel og sundhed. Derfor er det bekymrende, at det ser ud til at gå i den forkerte retning. Ikke mindst fordi vi jo alle skal kunne holde til at være længere på arbejdsmarkedet i disse år. Og så skal vi jo heller ikke glemme, at høj trivsel og sunde og glade medarbejdere ikke kun er godt for arbejdsmiljøet - det er også til gavn for de borgere, vi arbejder med.

Fakta om undersøgelsen:

Med undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ tager Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år temperaturen på arbejdsmiljøet i Danmark. I 2018 har 38.000 beskæftigede fordelt på 36 jobgrupper svaret på, hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er på deres arbejdspladser. Godt 600 socialpædagoger har deltaget.  

For socialpædagoger viser undersøgelsen bl.a. at:

  • 64 pct. oplever forstyrrende støj mindst en fjerdedel af deres arbejdstid - en markant stigning i forhold til 2016, hvor tallet lå på 44 pct.
  • 38 pct. oplever smerter flere gange ugentligt - et fald i forhold til 2016, hvor tallet var 44 pct.
  • 16,5 pct. har oplevet mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Der er sket et fald i forhold til 2016 hvor det var knap 19 pct. - men det ligger stadig højt i forhold til gennemsnittet for alle faggrupper, som er 10,5 pct.
  • 9 pct. har inden for det sidste år været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen - i 2016 var det knap 16 pct.
  • 37 pct. har oplevet fysisk vold inden for de seneste 12 måneder - i 2016 var tallet 36 pct.
  • 46 pct. har oplevet trusler om vold inden for det seneste år - et lille fald i forhold til 2016, hvor det var 49 pct.
  • Knap 66 pct. har følt sig stresset pga. arbejdet inden for de sidste to uger - i 2016 var det 69 pct.
  • Færre får tilbudt sundhedsfremmetiltag. Der er sket et fald siden 2016, både når det gælder tilbud om behandlingsordning, motionsfaciliteter- og aktiviteter, rygestop, sund kost/kostvejledning samt sundhedstjek.

Kilde: ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bliv medlem