Gå til indhold

ligeløn

Uligeløn kalder på politisk løsning

Kvindefag er stadig lavtlønsfag. Det viser en ny rapport fra VIVE. Uligeløn mellem kvinde- og mandefag er et politisk skabt problem. Derfor må Christiansborg også på banen og tage ansvar for at finde løsninger, mener Socialpædagogernes formand Benny Andersen

19. november 2019

Artikel
pung.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har undersøgt sammenhængen mellem løn og køn på arbejdsmarkedet. Og udviklingen står stille. I 2010 var billedet det samme.

Skævheden går særligt ud over omsorgsfagene på det offentlige arbejdsmarked, heriblandt socialpædagoger, sosu-assistenter og sygeplejersker. Og det er åbenlyst urimeligt, at der i 2019 skal være en negativ sammenhæng mellem lønnen og hvor stor andelen af kvinder, der i en profession, mener Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen.

– Vi taler om velfærdssamfundets fortropper. De mange medarbejdere, der hver dag sikrer børn, voksne og udsatte mennesker omsorg og udvikling af høj faglig kvalitet. Det giver ingen mening, at den indsats værdsættes lavere end traditionelle mandefag med fx teknik og penge.

Et politisk problem
En af forklaringerne på uligheden skyldes en 50 år gammel reform.  Med tjenestemandsreformen fra 1969 indførte politikerne et lønhierarki for de offentligt ansatte, hvor kvindefag blev placeret i bunden. Fordi man dengang mente, at manden var hovedforsørger i familien og kvindens løn et supplement til husholdningen.

Den lønforskel mellem fagene har været fastholdt lige siden. Det kalder på politisk handling, mener Benny Andersen.

– Uligeløn mellem kvinde- og mandefag er et politisk skabt problem. Derfor må Christiansborg også på banen og tage ansvar for at finde løsninger.

3.000 kr. mindre om måneden
Undersøgelsen viser, at i et fag, hvor 3 ud af 4 ansatte er kvinder, er gennemsnitslønnen 27.000 pr. måned, mens et fag, hvor 3 ud af 4 er mænd, har en gennemsnitsløn på 30.000 kr.

Forskerne har udregnet, at hvis andelen af kvinder er ti procentpoint højere i et fag, så vil lønnen være 3,9 pct. lavere. Sammenhængen gælder også, når man tager højde for forskelle i uddannelse fra fag til fag og det generelle løngab mellem mænd og kvinder.

Gælder også mænd
Det er alle ansatte i de kvindedominerede fag, som rammes af uligheden. Det er altså ikke den enkelte kvinde men både mandlige og kvindelige socialpædagoger eksempelvis, som er ramt af, at faggruppen ligesom andre traditionelle kvindefag lønnes lavere end tilsvarende mandedominerede fag.

Socialpædagogerne kæmper videre for ligelønspulje
Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 lykkedes det at afsætte en ligelønspulje, som tog hul på indsatsen for at udbedre uligheden. Det spor vil Socialpædagogerne forfølge til næste overenskomstforhandlinger i 2021 og arbejde for flere penge til de fag, der er ramt af den historiske uretfærdighed. OK-ligelønspuljen er et vigtigt signal til politikerne om, at arbejdsmarkedets parter gør noget ved problemet, men de ikke kan løse det alene, mener Benny Andersen.

– Arbejdsmarkedets parter har taget aktiv handling. Nu er det op til politikerne på Christiansborg at påtage sig deres del af ansvaret. Vi forhandler gerne selv lønnen, som vi altid har gjort, men de offentlige arbejdsgivere skal på forhånd have nogle ekstra penge med i posen til kvindefagene, siger han.

Ligelønsalliancen
Socialpædagogerne arbejder sammen med FOA, BUPL og Sundhedskartellet i Ligelønsalliancen for at skabe ligeløn. VIVE-undersøgelsen er resultatet af et samarbejde mellem VIVE og Ligelønsalliancen.

Bliv medlem