Gå til indhold

Ligeløn

Flertal: Politikerne bør løse uligeløn

Politikerne skal finde en løsning på problemet med uligeløn mellem typiske mande- og kvindefag. Det mener et flertal af danskerne, ifølge en ny undersøgelse. Socialpædagogerne efterspørger politisk initiativ til at afsætte en ligelønspulje

8. marts 2019

Artikel
CB-christiansborgB.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

Lønforskellen mellem kvinder og mænd i Danmark er i gennemsnit på 13, 1 procent. En ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Ligelønsalliancen viser, at 77 procent af de adspurgte danskere mener, at politikerne bør prioritere at finde en løsning på lønforskellen. Og det er på tide, at der sættes ind mod uligeløn fra politisk hold, mener Socialpædagogernes formand.

– Det er en samfundsmæssig opgave at rette op på den uretfærdige uligeløn, mener Benny Andersen.

En stor del af forklaringen på løngabet skal findes i historien: De kvindedominerede fag bærer på et lønefterslæb i forhold til de mandsdominerede fag, som går næsten 50 år tilbage. Dengang, i 1969, betød Tjenestemandsreformen, der blev til ved et lovindgreb, at man etablerede et lønmæssigt hierarki mellem faggrupperne. Her blev de kvindedominerede fag – omsorgsfag, som fx pædagoger og sygeplejersker – indplaceret nederst i hierarkiet, hvor de lønmæssigt har befundet sig siden. Det gjorde man blandt andet, fordi manden dengang blev betragtet som familiens hovedforsørger og kvindens løn blev anset som en biindtægt til mandens.

Så resultatet af en 50 år gammel politik forankret i en gammeldags familie- og kønsrollemønster slår stadig igennem som markante lønforskelle mellem fagene. Det skal der gøres op med, mener Socialpædagogernes formand.

– Verden ser anderledes ud i dag. Kønsroller og familieformer har ændret sig – kvinder i dag er veluddannede og mange er eneforsøgere. Samfundet har udviklet sig markant siden 60’erne og det skal lønsystemet selvfølgelig også afspejle, siger Benny Andersen.

Tendensen er tydeligst blandt faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse, hvor man ser lønforskelle på 10, 20 og helt op mod 30 procent mellem typiske mande- og kvindefag, selv om uddannelserne bag er lige lange.

Løsningen skal findes i fællesskab
Ifølge Benny Andersen ligger ansvaret for at finde en løsning dels hos arbejdsmarkedets parter og dels hos politikerne på Christiansborg. Fagbevægelsen har taget hul på opgaven – nu må politikerne følge op.

– Vi opnåede en vigtig sejr, da det ved de seneste overenskomstforhandlinger for første gang nogensinde lykkedes at få afsat en pulje penge øremærket til ligeløn i en OK-aftale.

Et vigtigt skridt, men langt fra nok til at kunne lukke løngabet. Fagbevægelsens indsats skal følges af en politisk indsats, mener formanden, for nutidens og fremtidens kvinder og mænd, der vælger at arbejde i et omsorgsfag, skal ikke trækkes med et forældet lønefterslæb.

– Den opgave kan kun løses, hvis der er politisk vilje til at tage et opgør med vores egen fortid. Så vigtige faggrupper, der dagligt støtter og udvikler samfundets udsatte, syge, ældre og børn får en løn, der afspejler deres værdi.

Mission ligeløn
I kampen for ligeløn er Socialpædagogerne gået sammen med en række andre fagforbund i Ligelønsalliancen. I anledning af Kvindernes Internationale kampdag sætter vi humor til et vigtigt emne.

Se filmen: Mission ligeløn på Socialpædagogernes facebookside

Bliv medlem