Gå til indhold

OK20

Socialpædagogerne har udtaget krav til OK20 på det private område

Fire klassiske temaer udgør Socialpædagogernes krav, når overenskomsten for de privatansatte medlemmer skal forhandles på plads med Dansk Erhverv i løbet af de kommende måneder. Det er løn, pension, arbejdstid og tillidsrepræsentanternes vilkår

25. november 2019

Artikel
OK_Logo_1128x600px.png

Forfatter: Malene Dreyer

Overenskomstforhandlingerne på det private område nærmer sig. I sidste uge har Socialpædagogernes Hovedbestyrelse udtaget krav – og dermed vedtaget, hvilke temaer og krav, forbundet vil møde modparten med til de kommende forhandlinger.

– Vi ser ind i et brandvarmt arbejdsmarked, hvor alle råber efter dygtige socialpædagoger. Det gælder også det private område, hvor arbejdspladserne i øvrigt er meget forskellige og har behov for en høj grad af fleksibilitet. Det anerkender vi. Så vi skal finde løsninger, som både tilgodeser medlemmernes behov for ordentlige løn- og arbejdsforhold og samtidig giver plads til individualitet, siger forbundsformand Benny Andersen.

Højere pension og et lønsystem
Når Socialpædagogerne sætter sig til forhandlingsbordet, har de fire centrale temaer med. Det er løn, pension, arbejdstid, og tillidsrepræsentanternes vilkår.

Når det gælder lønnen, stiller Socialpædagogerne krav om, at der indføres et lønsystem på området. Fx et anciennitetssystem eller aftaler om funktionsløn.

På pensionsområdet går Socialpædagogernes krav på en udbygning af de eksisterende pensionsordninger og en forhøjelse af pensionsprocenten.

Klar arbejdstidsaftale
Arbejdstid er et område, som i dag mangler regulering på det private område. Så kravet er helt grundlæggende at skabe klarere regler omkring arbejdstid. Det vil betyde større involvering af medarbejderne i planlægningen af arbejdstiden og sikre, at medarbejderne er bedre informeret om tilrettelæggelsen.

Man kan med fordel tage udgangspunkt i den kommunale arbejdstidsaftale, mener Socialpædagogerne. Konkret stiller forbundet krav om, at arbejdsplanen skal indeholde oplysninger om komme-/gåtidspunkter, placering af fridøgn og evt. afspadsering - og så skal arbejdsplanen udleveres til medarbejderne.

Grundlæggende vilkår for TR
Endelig vil Socialpædagogerne rejse krav om at forbedre tillidsrepræsentanternes vilkår.

– I de kommende forhandlinger har vi også særligt fokus på tillidsrepræsentanternes vilkår. På det område halter det private område langt efter det offentlige. Det er ærgerligt, fordi tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled mellem arbejdspladsen og medarbejderne. Derfor skal de naturligvis også have nogle fair vilkår, som fx frihed med løn til TR-arbejdet, siger Benny Andersen.

Udover disse fire temaer rejser Socialpædagogerne krav om frihed på barns 2. sygedag, forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse samt indførelse af en fritvalgspulje, der kan anvendes til løn, pension eller frihed efter den ansattes ønske.

Bliv medlem