Gå til indhold

Familieplejere

Gode råd om skat

Skat for familieplejere kan være en kompliceret affære. Her giver statsautoriseret revisor Mads Jensen fra revisionsfirmaet Egon Pedersen gode råd

20. oktober 2019

Artikel
colourbox-mønter.jpg (1)

Forfatter: Maria Rørbæk

Opdateret november 2022

Statsautoriseret revisor Mads Jensen fra revisionsfirmaet Egon Pedersen ville ønske, at han kunne give et par håndfaste fif om skat, fradrag og familieplejere med svar på spørgsmål som:

Kan man trække det fra, hvis man selv betaler for et kursus, som man kan bruge i arbejdet som familieplejer? Fx et massagekursus eller et kursus i mindfulness? Men helt så enkelt er det ikke.

– Skatteret har ikke altid en facitliste, hvor spørgsmål kan besvares med ja eller nej, og hvor den samme situation altid ender med det samme resultat, siger han.

Eller sagt på en anden måde: I nogle situationer vil man kunne få medhold i, at udgiften til et bestemt kursus kan trækkes fra som faglig udvikling. I andre ikke.

– Sat på spidsen kan man faktisk først være helt sikker på, hvad der gælder, når dommerne har talt i en skattesag, siger Mads Jensen. (Se faktaboks: ’Tabte skattesager.’)

Fradrag som lønmodtager
Hvis du ikke vil snyde dig selv i skat, er det vigtigt at være opmærksom på dine fradrag.

– Ligesom alle andre lønmodtagere kan man som familieplejer få et såkaldt lønmodtagerfradrag, hvor man kan få fradrag for erhvervsmæssige udgifter. Det kan fx være, hvis man har haft udgifter til sin faglige udvikling, fortæller Mads Jensen.

Man kan dog kun få fradrag for de udgifter, der til sammen overstiger bundfradraget. Bundfradraget reguleres årligt og er kr. 6.600 i 2022 og kr. 6.700 i 2023. Og det er her et massagekursus kan komme ind i billedet.

– Man vil godt kunne argumentere for, at et sådant massagekursus er en del af den faglige udvikling, og så vil det i mange tilfælde kunne trækkes fra – ligesom man fx også kan argumentere for at relevant faglitteratur og lignende er faglig udvikling. Men det er vigtigt, at formålet med kurset var den faglige udvikling. Man kan ikke trække det fra, hvis man meldte sig til kurset ud fra en privat interesse og efterfølgende fandt ud af, at det også kunne bruges i faglige sammenhænge, siger Mads Jensen.


Tabte skattesager

Selvstændige har generelt bedre fradragsmuligheder end lønmodtagere, men det er de færreste plejefamilier, der kan få lov til at tælle som selvstændig virksomhed.
– I de seneste år har flere familieplejere tabt en skattesag om netop det spørgsmål, og så kan man stå i en slem situation, for så skal man tilbagebetale alt det, der er sparet i skat på grund af fradrag som selvstændig, siger Mads Jensen.
Hvis du mener, at der er tale om selvstændig virksomhed, bør du indhente et bindende svar fra SKAT, så den skattemæssige stilling er afklaret på forhånd.
Gem kvitteringerne
Andre eksempler på erhvervsmæssige udgifter kan være en computer, der er nødvendig for at kunne udføre arbejdet som familieplejer. I nogle tilfælde vil man også kunne argumentere for, at udgifter til plejebarnet, som overstiger omkostningsbeløbet, også er erhvervsmæssige udgifter.

– Det kan fx være, hvis man køber en computer til plejebarnet for at tilgodese et krav om, at man skal understøtte barnets faglige skoleudvikling. Men igen: Det er ikke sikkert, at det vil blive godtaget som faglig udvikling, men man kan godt argumentere for det, siger Mads Jensen.

Når man har erhvervsmæssige udgifter, er det meget vigtigt, at de kan dokumenteres. Og på den baggrund kommer Mads Jensen alligevel med et helt håndfast fif:

– Gem kvitteringerne. Og skriv bag på, så du svarer på de tre spørgsmål: Hvem, hvad, hvornår.
Så der på regningen for kurset fx står: ’Kursus i massage. 12. november 2019. Formål: Kompetenceudvikling.’

Skat er en kompliceret affære. Brug denne artikel som inspiration, men rådfør dig med Skat eller en revisor, hvis du vil vide, hvad du selv kan trække fra.
Socialpædagogerne rådgiver ikke om skatteforhold.


 

Regler for særlige bevillinger

Som familieplejer er det i nogle situationer muligt at få kommunen til at dække særlige udgifter med en såkaldt ’særlig bevilling.’
Det kan fx være, hvis kommunen vil betale flybilletten, så dit plejebarn kan komme med på rejse.

Hvis du er lønmodtager, gælder den ’særlige bevilling’ ikke som en del af din indtægt, og du skal derfor ikke betale skat af den.
Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at der er tale om ekstraordinære udgifter som er bevilget med særlig konkret baggrund. Du skal sørge for, at kommunen ikke indberetter disse bevillinger til SKAT som udbetalt løn.


Er du familieplejer og vil du være del af et fællesskab?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

Bliv medlem