Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Ingen gaver til arbejdsmiljøet

Selvom det tydeligvis er valgår – og politikerne dermed giver bedre og større gaver – så blev arbejdsmiljøet glemt i udspillet til finansloven

31. august 2018

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

VLAK-regeringen har torsdag fremlagt sit udspil til næste års finanslov. Der var gaveregn til rigtig mange områder, og der blev kommunikeret om de gode vinde i dansk økonomi i disse år. Råderummet er da også kommet både ældre og børn til gode. Men Socialpædagogernes formand Benny Andersen ville dog ønske, at politikerne også havde prioriteret indsatser på arbejdsmiljøområdet.

– Vi skal desværre kigge langt efter indsatser på arbejdsmiljøområdet. Og det er skuffende, eftersom det virkelig er et område, som berører rigtig mange menneskers liv. Det får vidtrækkende konsekvenser, at medarbejdere og ledere omkring udsatte borgere - mennesker med handicap, mennesker med sindslidelse, udsatte børn og unge - ikke trives, når de er på job, siger han.

Et dårligt arbejdsmiljø går nemlig også ud over fagligheden i opgaveløsningen, tilføjer Benny Andersen.

– Det koster på sygefravær, arbejdsskader, fastholdelse af kvalificerede medarbejdere og på rekrutteringskontoen.

I følge forbundsformanden er det en dyr regning, vi skubber foran os:

– Hvis ikke vi har ordentlige og trygge arbejdsvilkår omkring borgerne, så får de ganske enkelt ikke den nødvendige faglighed, som kan skabe rammerne for et godt liv. Det er et stærkt udsultet område, hvor problemerne vokser år efter år. De seneste tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at det går den forkerte vej med både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Derfor er det dumt, at vi som samfund ikke investerer i dette område, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne afventer anbefalingerne fra et nedsatte ekspertudvalg, som inden længe lancerer deres anbefalinger til en ny national arbejdsmiljøindsats.

Uddrag fra finanslovsudspillet:

  • Regeringen vil lade det offentlige forbrug vokse med 0,4 pct.
  • Regeringen vil afsætte 750 mio kr. årligt i perioden 2019-2022 målrettet sundhed, ældre og børn. Der kan ansættes ca. 460 flere uddannede pædagoger til dagin­stitutioner med en stor andel af børn fra sårbare og udsatte familier. Desuden lægges der op til et markant kompetenceløft af ca. 2.500 pædagoger og 1.000 dagplejere.
  • Omprioriteringsbidraget på uddannelse og kultur videreføres ikke til 2022, men fortsætter indtil 2021. Det betyder, at der fortsat skal spares to pct. årligt.
  • Regeringen vil i efteråret præsentere en samlet plan for psykiatriens udvikling. Planen vil bl.a. indeholde initiativer til at sikre bedre sammenhæng i indsatsen, forebygge tvangsindlæggelser og nedbringe brugen af tvang i behandlingen.
  • Regeringen vil indføre loft over sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen.
Bliv medlem