Gå til indhold

dagpenge

Nye regler pr. 1 oktober

For dele af dagpengeområdet træder nye regler i kraft 1. oktober 2018. De nye regler berører medlemmer på supplerende dagpenge og medlemmer, som driver selvstændig virksomhed eller har selvstændig bibeskæftigelse

21. september 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Hvis du er på supplerende dagpenge er der godt nyt. Fra den 1. oktober bliver det nemlig nemmere at få  supplerende dagpenge, da retten fremover kan generhverves løbende. I samme moment bliver det også muligt at forlænge retten i op til 12 uger på baggrund af optjente arbejdstimer.

Begge dele er en klar forbedring, for på nuværende tidspunkt skal man opbruge sin ret til supplerende dagpenge, før man kan begynde at optjene en ny ret – på baggrund af seks måneders fuldtidsarbejde, forklarer Gitte Holm Knudsen, arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Socialpædagogernes a-kasse.

– Det er meget ufleksibelt. De nye regler har den fordel, at man kan forlænge sin ret, fordi deltidsarbejde i mange tilfælde forbedrer mulighederne for at få fuldtidsarbejde, siger hun.

Hvis du på nuværende tidspunkt har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, kan regelændringerne også betyde, at du vil have ret til en ny 30 ugers periode. Hvis du tror, at det kan gælde for dig, så kontakt a-kassen.

Du kan læse mere her: Supplerende dagpenge

Selvstændige
Også for selvstændige er der nye fordele. Fremover bliver selvstændige i højere grad ligestillet med lønmodtagere og det betyder blandt andet, at det bliver muligt at optjene ret til dagpenge på baggrund af en kombination af selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde.

Selvstændig bibeskæftigelse

Selvstændige med bibeskæftigelse bliver omfattet af reglerne om supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger med mulighed for forlængelse. Det betyder, at alle, der har været omfattet af den hidtidige 78-ugers regel, som udgangspunkt får en ny 30-ugers ret pr. 1. oktober. For de medlemmer, der har selvstændig virksomhed i meget begrænset omfang, bliver det under visse betingelser muligt at omdanne virksomheden til en fritidsbeskæftigelse, hvilket betyder, at den kan drives i hele dagpengeperioden.

 Du kan læse mere om de ændrede regler her:

Selvstændig virksomhed og andre aktiviteter
Betingelser for ret til dagpenge

Bliv medlem