Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med, at du arbejder. Du skal dog opfylde visse betingelser.

Hvad er supplerende dagpenge?

Hvis du arbejder på nedsat tid, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge. Du arbejder på nedsat tid, hvis du du har under 160,33 timer på en måned (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Supplerende dagpenge udbetales derfor som forskellen mellem din arbejdstid i den enkelte måned og 160,33 timer. Hvis du er fuldtidsforsikret og eksempelvis har 30 arbejdstimer i en måned, vil du derfor få udbetalt 130,33 timer i supplerende dagpenge. 

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig, ligesom du fortsat skal jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du skal også deltage i møder og aktiviteter, som du indkaldes til af jobcentret og a-kassen. Hvis din dagpengeudbetaling for en måned udgør mindre end 14,8 timer på en måned, kan vi ikke udbetale dagpenge til dig. Det kan mindsteudbetalingsreglen og betyder, at du ikke kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis du har arbejdet mere end 145,5 timer på en måned.

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal bruge en frigørelsesattest for at modtage supplerende dagpenge, og at der gælder særlige frister for indsendelse af attesten. Kontakt os derfor altid, før du starter et deltidsarbejde. Læs mere herunder.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, kan du skrive til os på dagpenge@sl.dk eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.

OBS! Du har måske hørt, at reglerne om supplerende dagpenge ændres snart. Der er nye regler på vej, men ikrafttrædelsen er udskudt til d. 1. oktober 2018. Indtil da gælder det, som du kan læse her.  

Hvis du har et opsigelsesvarsel

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.

Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, er det derfor en betingelse, at din arbejdsgiver har udfyldt en frigørelsesattest. Når din arbejdsgiver har skrevet under på en frigørelsesattest betyder det, at du ikke er omfattet af dit opsigelsesvarsel, hvis du finder et arbejde med en længere arbejdstid end den, du hidtil har haft hos arbejdsgiveren. 

Vi skal have din frigørelsesattest senest 5 uger efter ansættelsen er begyndt. Modtager vi ikke frigørelsesattesten inden for 5 uger, vil du tidligst kunne få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. 

Hent en frigørelsesattest 

Attesten skal udfyldes og underskrives af din arbejdsgiver. Herefter skal du sende den til vores postadresse: 

Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K.

Attesten kan også sendes som vedhæftet fil til dagpenge@sl.dk

Tidsbegrænsning

Du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. 

Alle uger, hvor du har mindre end 37 arbejdstimer tæller med i opgørelsen af de 30 uger. Hvis du er tæt på de 37 timer og ikke ønsker at ugen skal tælle med i opgørelsen af de 30 uger, har du mulighed for at frasige dig supplerende dagpenge i ugen. Det betyder dog, at du ikke vil få dagpenge for resterende timer op til 37 timer. 

Ugen forbruger af retten til supplerende dagpenge i den uge, hvor ugen bliver afsluttet. Det er kun afsluttede uger i måneder, hvor der bliver udbetalt dagpenge for måneden, der tæller med i begrænsningen på de 30 uger. 

Når du har brugt de 30 uger inden for 104 uger ophører retten til supplerende dagpenge. Du kan dog få udbetalt supplerende dagpenge for resten af den måned, hvori den 30. uge afsluttes.

Supplerende dagpenge og sygdom

A-kassen udbetaler dagpenge i de første 2 uger af din sygemelding. Hvis du fortsat er syg efter 2 uger, kan du modtage sygedagpenge, som udbetales af din kommune. 

Hvis du har fast deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, vil du dog modtage sygedagpenge fra din kommune allerede fra 1. sygedag.

Du kan læse mere omkring reglerne vedrørende sygdom under ”Hvis du bliver syg”

 

Vikar/tilkaldevikar

Arbejder du som vikar/tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, er en frigørelsesattest ikke nødvendig. Får vi brug for oplysninger om fx en arbejdstidsplan, kontakter vi dig. Det kan nemlig have betydning for, om din arbejdsgiver skal betale dig G-dage. 

Uanset hvordan og hvornår du arbejder, skal du huske at oplyse om alle dine arbejdstimer på dit dagpengekort. Hvis du får løn for mere, end du arbejder, skal du oplyse dine løntimer.

Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt

Når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan du ikke længere modtage dagpenge for uger, hvor du har arbejde. Du kan stadig modtage dagpenge for uger, hvor du ikke har arbejde. 

Du bestemmer selv, om du ønsker at fortsætte dit deltidsarbejde, eller om du ønsker at opsige det. 

Hvis du ønsker at opsige dit deltidsarbejde, må du tidligst fratræde dit arbejde til udgangen af den 30. uge. Hvis du gør det tidligere, får du som udgangspunkt 3 ugers karantæne. Du skal være stoppet med dit deltidsarbejde senest 26 uger efter udløbet af retten til supplerende dagpenge.

Når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan du genoptjene en ny periode med supplerende dagpenge. Du genoptjener retten til supplerende dagpenge, når du i en periode på 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger.