Gå til indhold

Arbejdsskader

Guide: Genåbning af arbejdsskadesager

Gamle arbejdsskadesager kan blive genoptaget efter en ny højesteretsdom. Den fastslår, at man kan få erstatning efter vold fra en borger, selvom episoden ikke politianmeldes. Læs her, hvordan du rådgiver kollegaerne

21. september 2018

Artikel
justitia.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

Højesteret har ved dom af 4. september dømt Erstatningsnævnet til at anerkende, at en lærers sag om overgreb fra en elev skal behandles af Erstatningsnævnet, selvom der ikke var sket politianmeldelse af eleven. Samtidig tilsidesætter Højesteret den praksisskærpelse som Erstatningsnævnet iværksatte i 2014 og finder, at praksisændringen var uden hjemmel i loven.

Overfald kan give erstatning uden politianmeldelse

Hvad betyder dommen?
Vil en ansat være helt sikker på at få erstatning efter offererstatningsloven, skal der fortsat ske anmeldelse til politiet, inden for 72 timer efter at skaden er sket. Dommen betyder, at hvis en ansat er i et særligt relationsforhold til en skadevolder, vil Erstatningsnævnet dispensere for manglende anmeldelse til politiet inden for 72 timer.

Hvornår bør der generelt ske anmeldelse til politiet?
Dette er altid en konkret vurdering og afhænger af alvorligheden af hændelsen, samt hvilke skader hændelsen har medført. Grovere former for vold og trusler, som har medført skade eller sygemelding, bør som udgangspunkt altid anmeldes til politiet.

Hvem kan anmelde til politiet?
Alle kan anmelde vold eller trusler om vold til politiet. Socialpædagogerne opfordrer dog fortsat til, at det er arbejdspladsens leder, der er ansvarlig for at anmelde vold eller trusler om vold til politiet.

Socialpædagogiske arbejdspladser skal have retningslinjer for håndtering af trusler og vold. I retningslinjerne kan det aftales, hvem der gør hvad i forbindelse med politianmeldelse.

Det er dog den tilskadekomne selv, der bærer ansvaret for om der sker anmeldelse til politiet, uanset hvad der måtte være aftalt på arbejdspladsen.

Hvad sker der nu?
Erstatningsnævnet har allerede meldt ud, at de vil genåbne gamle sager som følge af dommen. Har en sag allerede været behandlet i Erstatningsnævnet, er det derfor som udgangspunkt Erstatningsnævnet, der selv kigger på sagen med afsæt i den aktuelle Højesteretsdom.

Hvem kan man kontakte?
Alle spørgsmål om dommen og konkrete arbejdsskadesager rettes til Socialpædagogernes arbejdsskadeteam. Det kan ske via e-mail på arbejdskade@sl.dk eller telefonisk på 7248 6040.

VIGTIG VIDEN FOR DEM, SOM HAR EN ARBEJDSSKADESAG:

  • Har din sag allerede været behandlet i Erstatningsnævnet, er det som udgangspunkt Erstatningsnævnet, der selv kigger på sagen med afsæt i den aktuelle Højesteretsdom.
  • Er du i tvivl om, hvorvidt dommen er relevant for dig og din arbejdsskadesag, bør du kontakte Socialpædagogernes arbejdsskadeteam. Det kan du enten gøre via e-mail på arbejdskade@sl.dkeller telefonisk på 7248 6040
Bliv medlem