Gå til indhold

Familiepleje

Institutioner skal støtte plejefamilier

Nu åbner Socialstyrelsen en pulje på godt 14 mio. kr., som kommuner kan søge til nye samarbejder mellem familieplejere og døgninstitutioner eller opholdssteder. Puljen er en sejr for Socialpædagogerne

9. august 2018

Artikel
bennymaiogdrenge1128x600.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Nils Lund Pedersen

– Inden vi fik ‘Mogens’, var vi faktisk klar til at smide håndklædet i ringen, men Mogens har hjulpet os og medvirket til, at vi stadig er i gamet.

Sådan sagde familieplejer ‘Marie Jensen’ til nærværende fagblad, da hun sidste år fortalte, hvad hun som familieplejer får ud af at være tilknyttet en døgninstitution. I Hedensted Kommune er Familieplejen nemlig en del af døgninstitutionen Bakkevej, og det betyder bl.a., at familieplejerne kan få støtte og supervision fra socialpædagoger og andre fagpersoner på døgninstitutionen.

Nu har Socialstyrelsen åbnet for ansøgningerne til en ny pulje, der gør det muligt at søge penge til lignende tiltag, hvor familieplejere får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Formålet er først og fremmest at klæde familieplejere med mere behandlingskrævende børn bedre på, men det er også meningen, at familieplejere med mindre behandlingskrævende børn skal kunne deltage. 

I alt er der 14,5 mio. kr. i puljen, og Socialstyrelsen forventer, at fire-fem kommuner kan få del i midlerne. 

Langt stræk

Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, er glad for, at der nu kommer skub i samarbejdet mellem familieplejere og henholdsvis opholdssteder og døgninstitutioner. Og hun håber, at puljen bliver et startskud, og at erfaringerne fra de første kommuner senere kan udbredes til endnu flere.

– Vi ved jo, at der er mange kompetente og dygtige socialpædagoger på opholdssteder og døgninstitutioner, og at mange familieplejere samtidig efterspørger mere sparring og opkvalificering. Så det gælder bare om at få døgninstitutioner og opholdssteder i spil, siger Verne Pedersen. 

Socialpædagogerne har længe arbejdet for at udbrede ideen med at udnytte ressourcerne på fx døgninstitutioner til at opkvalificere familieplejere, og forbundet har fx tidligere inviteret børne- og socialminister Mai Mercado (K) på inspira-tions-besøg på Bakkevej.

– Og det er jo dejligt, når vi ser konkrete resultater af vores arbejde, siger Verne Pedersen.

Der er deadline for ansøgningen til puljen den 1. oktober, og 24. august afholder Socialstyrelsen et informationsmøde, hvor man bl.a. kan blive klogere på erfaringerne fra Hedensted.

På rette vej

For familieplejer Marie Jensen fik samarbejdet med døgninstitutionen stor betydning. Hun havde en 9-årig dreng i pleje, der kunne være meget udadreagerende og derfor havde behov for en fast struktur, så han fx hver dag blev vækket på samme tid og på samme måde. I den forbindelse havde hun stor gavn af at bruge socialpædagog ‘Mogens Hansen’ fra Bakkevej som sparringspartner. 

– Både rent fagligt, fordi vi har talt sammen om, hvordan vi bedst kan arbejde med strukturen, og – hvilket har været mindst lige så vigtigt – fordi Mogens har anerkendt os og sagt, at vi er på rette vej. Ellers føler man sig jo meget alene, når man arbejder for lukkede døre. 

Den faste struktur betød bl.a., at drengen hver dag skulle hentes fra skole mellem kl. 16.00 og 16.30, hvorefter de tog hjem, drak kaffe og snakkede. Så måtte han spille iPad indtil aftensmaden, der altid skulle indtages på slaget 18.00 – efterfulgt af et spil, der helst skulle være UNO, æsel eller hr. Skæg. 

– Det er klart, at det faste mønster får stor betydning for alle i familien, og når man skal sætte hele sit liv ind i sådan et skema uden at vide, om man gør det rigtige, så er det altså hårdt. Så det betyder rigtig meget, at Mogens anerkender, at vi gør det godt, og at han også anerkender, at vi fx har behov for at holde fri indimellem, siger Marie Jensen.


Læs artiklen ‘Klar til at kaste håndklædet i ringen’ i Socialpædagogen nr. 1/2017

Navnene på ‘Marie Jensen’ og ‘Mogens Hansen’ er ændret for at sikre plejebarnets anonymitet.

Bliv medlem