Gå til indhold

Arbejdsskader

Urimelig lang ventetid på erstatning

Bunken af sager vokser – og ventetiden på at få en sag behandlet i Erstatningsnævnet er nu i gennemsnit 199 dage. Det er helt uacceptabelt, at folk skal vente i så lang tid på afklaring, lyder det fra forbundsformand Benny Andersen

25. juni 2018

Artikel
CB_DOM_1128x600.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Knap 3.000 sager ligger der lige nu på Erstatningsnævnets bord og venter på en afgørelse. En del af dem handler om socialpædagoger, der er blevet udsat for voldshandlinger på jobbet – og nu venter på en afgørelse om, hvorvidt de får erstatning efter Offererstatningsloven.

– Det er helt uacceptabelt med så lange ventetider. Vi taler om mennesker, der har passet deres job og er helt uden skyld i de hændelser, der er sket – og så skal de vente så lang tid på at få en afklaring. Deres liv sættes på standby i den ventetid, og det har store konsekvenser for deres liv.

Sådan sagde formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen, i et interview på TV2 News mandag morgen den 25. juni.

De mennesker, som i deres job har været udsat for en voldshandling, står i en meget stresset og uklar situation, hvor hele deres livsfundament bliver ramt

Benny Andersen, formand Socialpædagogerne

Det er et politisk spørgsmål
I øjeblikket har Socialpædagogerne næsten 700 verserende arbejdsskader, hvoraf omkring halvdelen er sager, der handler om vold. En stor del af sagerne kører i Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for forbrydelser. Det drejer sig om erstatning for svie og smerte samt eventuel godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste – og er altså erstatning, der ligger ud over det, man eventuelt har krav på i en almindelig arbejdsskadesag.

– De mennesker, som i deres job har været udsat for en voldshandling, står i en meget stresset og uklar situation, hvor hele deres livsfundament bliver ramt. De har måske ikke klarhed over deres privatøkonomi, de ved ikke, om de kan blive boende i deres bolig eller om de overhovedet kan fortsætte med at arbejde inden for det område, de er uddannet til. Derfor er det helt uacceptabelt, at de skal vente i måneder på at få erstatning, siger Benny Andersen.

Han opfordrer nu justitsministeren til at tage fat på området og få analyseret, hvorfor ventetiden er så lang.

– Det er et politisk spørgsmål. Jeg hører jo ofte politikerne tale om retsbevidsthed i det her land – det må også gælde for mennesker, der passer deres job og bliver udsat for en voldshandling. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at de skal vente så lang tid på at komme videre i deres liv.

 

Bliv medlem