Gå til indhold

Medlemskonference

Socialpædagogikkens faglige DNA

Hvorfor er det så svært at sætte ord på den socialpædagogiske faglighed? Og hvad er relationsarbejde egentlig for en størrelse? De spørgsmål blev sat til debat i de to hovedoplæg på medlemskonferencen i Kolding onsdag den 6. juni.

27. juni 2018

Artikel
Deltagere-Kolding.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Han har samarbejdet med socialpædagoger - og Socialpædagogerne i mange år om at indkredse, hvad socialpædagogik kernefaglighed er. Professionsforsker Bent Madsen, cand.pæd.pæd. og ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet, er om nogen manden, som de fleste forbinder med begrebet kernefaglighed. Og på medlemskonferencen i Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker gav han deltagerne en intensiv indføring i relationsarbejde - eller hvad han selv betegner som socialpædagogikkens faglige DNA.

– I dag hører man jo også om relationsarbejde inden for fx skoleverdenen og sygehusverdenen, og derfor ligger der en kæmpe udfordring i at kommunikere, hvorfor relationsarbejde er noget, der er særligt for det socialpædagogiske fag. For I repræsenterer jo institutioner, som de færreste kender indefra i modsætning til fx et sygehus og en skole - og derfor ligger der en stor kommunikationsopgave i at fortælle, hvad der ligger af arbejde inden for jeres fag, sagde Bent Madsen, inden han kom med en opfordring til deltagerne om ikke at hoppe ’det der med resultatsprog’.

– Med resultatsprog tænker jeg på spørgsmål som, hvor meget har I produceret i dag? Hvor mange brugere er blevet udredt, hvor mange er kommet i aktivitets- og samværstilbud? Det sprog er et fattigt sprog i forhold til det arbejde, I laver som socialpædagoger. Så I skal ikke hoppe på den vogn - jeres arbejde skal ikke tælles, det skal fortælles.

I er borgernes livline

Undervejs i sit oplæg uddelte Bent Madsen faglige roser til deltagerne - fordi, som han udtrykte det, socialpædagoger gør en forskel.

– Vi lever i et videnssamfund med én målsætning, der handler om læring og kvalificering til arbejdslivet. Men som socialpædagoger støtter I mennesker i at du til livet - ikke bare arbejdslivet. Om vi taler om mennesker med sindslidelse, hjemløse eller andre af samfundets mest udsatte, så er socialpædagogikken med til at udvikle menneskers evne til at klare livet på trods af de odds, man nu er født med, lød det fra Bent Madsen, som undervejs også kaldte socialpædagogikken for en kompleks praksis.

– I jeres arbejde sætter I gang i en proces, hvor man aldrig rigtig ved, hvad der kommer ud af det. Mødet mellem socialpædagogen og den udsatte borger kan ikke planlægges på forhånd, og I ved ikke, hvad udfaldet af jeres intervention bliver. Men de relationer, I opbygger i jeres arbejde, det er borgernes livline til et kvalificeret hverdagsliv.

Her kan du se Bent Madsens præsentation fra konferencen

Tillid er afgørende

I konferencens sidste oplæg fortalte professor i socialvidenskab ved RUC, Hanne Warming, om tillid og relation i socialt og pædagogisk arbejde. For tillid mellem mennesker - og mellem socialpædagogen og borgeren - er helt afgørende, lød det.

– Tillid er mere nødvendigt end nogensinde før. Når I viser tillid til de mennesker, I møder, er det motiverende og forpligtende. I er vedholdende, I kommer igen og igen også selvom dem, I arbejder med, svigter jeres tillid. I udviser tolerance og engement i borgerne - og jeres tillid sender et signal om, at de også er værd at investere i, og at de kan bidrage til fællesskabet, sagde Hanne Warming.

Og tillid opbygges mellem mennesker gennem den måde, man kommunikerer på - i interaktion og over tid, sagde hun.

– Hvis man ikke springer ud i tilliden, kan man ikke agere i det komplekse liv, hvor man skal fungere, interagere og håndtere usikkerheder. Så er der noget udsatte borgere har brug for, så er det at have nogen, man kan stole på. Nogen som udviser tillid. For uden tillid mister man troen på sig selv.

Hanne Warming fortalte bl.a. om et projekt, hun har deltaget i - med feltarbejde blandt udsatte børn og unge, der satte ord på, hvad tillidsfulde relationer betyder for dem.

– For de unge betyder tillidsfulde relationer helt konkret, at de har en, de kan fortælle om deres problemer, en de kan søge hjælp hos - og en, som kan få smilet frem, selv når de er længst nede. Det får de unge til at se tingene fra andre sider, det gør livet værd at leve - og får de unge til at kæmpe videre. Så tillid og tillidsfulde relationer er helt afgørende i jeres arbejde, lød det fra Hanne Warming.

Her kan du se Hanne Warmings præsentation fra konferencen

Bliv medlem