Gå til indhold

Private opholdssteder

Fem skarpe – forbundsformand svarer igen

De seneste dage har Socialpædagogerne sammen med FOA kritiseret private opholdssteder, der gør udsatte børn og unge til en forretning. Skyder I ikke gråspurve med kanoner, har reaktionen lydt. Se, hvad forbundsformanden svarer

27. juni 2018

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfattere: Lea Holtze og Lise Møller Aarup

Socialpædagogiske bosteder må aldrig blive til private pengemaskiner, som vi ser i dag. Derfor bør der være en øvre grænse for, hvor mange penge ejerne må trække ud, ligesom at princippet om geninvestering i de anbragte børn bør indføres. Desuden bør vi indføre krav til fagligheden på bostederne og styrke tilsynene.

Sådan har forbundsformand Benny Andersen og FOA de seneste dage sagt til både Politiken, TV2 News, Radioavisen og Radio 24/7. Synspunktet har sat gang i en livlig debat og skarpe modsvar, bl.a. på de sociale medier. Vi har bedt forbundsformanden give svar på tiltale.

Skyder I ikke gråspurve med kanoner her? Kunne I ikke have hevet fat i de få steder og få personer, det drejer sig om, i stedet for at mistænkeliggøre alle, der driver og arbejder på private tilbud?
– Når vi bliver ved at se og høre historier om sociale plattenslagere, så skal vi tage det alvorligt. Ofrene er ikke bare malkede kommunekasser, men børn og udsatte som risikerer ikke at få den hjælp, de sådan set har krav på – og som kommunen har betalt for. Der findes gode private tilbud, hvor den faglige kvalitet er god, og hvor både borgere og medarbejderes trivsel er høj. De løfter en vigtig opgave for vores samfund. Men problemet er, at der ser ud til at være en udvikling i retning af større koncerner, som går ind på markedet alene med det for øje at lave en god forretning. Her mener vi grundlæggende, at samfundet må tage ansvar for at sikre mere kvalitet for skattekronerne og mindre økonomisk spekulation med samfundets mest udsatte borgere. Vi anerkender, at privatejede bosteder skal kunne drive en forretning. Men det bør ske under ordnede og kontrollerede forhold.

Er det ikke bare, fordi du er fagforeningsmand og i virkeligheden kæmper for at have socialpædagoger ansat overalt?
– Jo. Det kræver socialpædagogisk uddannet personale at lave socialpædagogisk arbejde. Det bør derfor ikke være muligt at blive godkendt som socialpædagogisk tilbud, uden at der er sikkerhed for, at der er tilstrækkeligt socialpædagogisk uddannet personale. Vi bliver også nødt til at have nogle generelle standarder for, hvilken faglighed personalet skal have, når det handler om sårbare borgere. Vi har foreslået, at der indføres et uddannelseskrav på det specialiserede socialområde, så det fremover bliver en del af at blive godkendt som tilbud, at tilbuddet lever op til nogle lovgivningsmæssigt fastsatte krav til, hvilken faglighed personalet på tilbuddet skal have. Det er et forslag, som også flere partier på Christiansborg har rejst. Det er jeg glad for. Jeg mener, at vi som samfund skal tage området dybt alvorligt.

LOS og Dansk Erhverv mener, at løsningen er et bedre tilsyn og mere gennemsigtighed på området. Er Socialpædagogerne ikke enige i det?
– Jo. Vi er enige i, at vi skal have et bedre tilsyn og mere gennemsigtighed. Vi er også enige i, at vi skal have kvalitet på området. Både for offentlige og private bosteder. Men vi mener, at der skal langt mere til. Vi må også så på selve roden; nemlig muligheden for at lave sindrige selskabskonstruktioner, der betyder, at der kan skabes profit på velfærd for socialt udsatte. Vi vil simpelthen begrænse, at private kan tjene urimeligt mange penge på det sociale område. Det må ikke blive en pengemaskine at støtte fx anbragte børn. Det er penge fra kommunekassen, som kunne være brugt til at give børnene og de unge en ny chance i livet.

Hvilken løsning ser I?
– Vi har blandt andet sammen med FOA formuleret nogle bud på, hvordan vi får stoppet uhensigtsmæssige pengestrømme fra kommunekasser til kreative ejere fra private bo- og opholdstilbud. Vi foreslår blandt andet, at der skal stilles krav til, hvordan virksomhederne er sammensat, så vi får sat en stopper for kreative selskabskonstruktioner, og at der sættes loft for, hvor stort overskud der kan trækkes ud. Og så skal vi have indført krav til fagligheden på stederne og sikre ordentlige forhold for medarbejderne.

Hvad gør I så nu?
– Til efteråret skal politikerne drøfte området. Sammen med FOA har vi udviklet en række bud på løsninger af problemerne. Dem vil vi tage med under armen, når vi banker på dørene hos politikerne på Christiansborg. Men jeg vil også gerne understrege, at vi fortsat gerne vil tage en dialog med alle involverede på området – fra fagforeninger og brugerorganisationer til tilbud og kommuner – om, hvordan vi skaber øget kvalitet på området.

Fælles udspil med FOA

Socialpædagogerne og FOA foreslår konkrete ændringer, der vil sikre mere kvalitet og mindre profit på det private velfærdsområde.

Forslagene er beskrevet i en fælles kronik, som du finder her.

Bliv medlem