Gå til indhold

Beskæftigelse

Et skræddersyet jobtilbud

Cafe Ingeborg er en hybrid – en arbejdsplads med socialpædagogiske evner. En win win-virksomhed, hvor mennesker med særlige behov er del af en rigtig arbejdsplads, og de faglærte ansatte får udviklet socialpædagogiske kompetencer

20. juni 2018

Artikel
RM_cafe-ingeborg.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Ricky John Molloy

– Alle har ret til et meningsfuldt arbejde.

Så kort kan det siges, når Anne Mikkelsen, som er leder af Cafe Ingeborg, skal forklare pointen med en virksomhed som Cafe Ingeborg, som er en alternativ arbejdsplads for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det er essentielt, forklarer hun, for det at bidrage og medvirke til at løse vigtige opgaver er vigtigt for vores identitet og selvforståelse.

Cafe Ingeborg laver kvalitetsmad til de ældre på Knud Lavard Centret i Ringsted, har eget gartneri og bageri og tilbyder desuden en række andre serviceydelser til kommunens ældre medborgere. Her er ansat faglærte kokke, bagere og gartnere til at stå for den daglige drift, men også mennesker med særlige behov, fx erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme eller psykisk sårbarhed. Fælles for dem alle er, at de normalt ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, men på Cafe Ingeborg er de en del af en arbejdsplads og oplever dermed at betyde noget for nogen.

– Mange har helt vildt meget lyst til at bidrage og opleve, at der er brug for dem. Vi har hjulpet med at flytte mennesker fra at være passive omsorgsmodtagere til at være aktive omsorgsgivere, siger Anne Mikkelsen. 

Der kommer et menneske med en drøm. Den drøm har vi ikke nødvendigvis på lager, men så finder vi ud af, hvordan kan vi finde en opfyldelse af den drøm inden for vores rammer

Anne Mikkelsen, socialpædagog og leder, Cafe Ingeborg

Fra køkkentjans til drømmejob

Det, der startede som en køkkentjans i madproduktionen, har knopskudt til en hel vifte af jobfunktioner. For når en ny medarbejder kommer til, er udgangspunktet den enkeltes ønsker og behov. Findes jobbet ikke i forvejen, trædes nye veje:

– Der kommer et menneske med en drøm. Den drøm har vi ikke nødvendigvis på lager, men så finder vi ud af, hvordan kan vi finde en opfyldelse af den drøm inden for vores rammer, siger Anne Mikkelsen.

Hun fortæller om en ung mand med psykiske problemer, som ikke brændte for at arbejde i køkken – han ville gerne være journalist.

– Hvad kan I tilbyde mig, spurgte han. Så tænkte jeg: ‘Du får en diktafon og interviewer nogle mennesker og skriver nogle artikler’. Da han selv havde en forestilling om, at man skal se ren og pæn ud, når man tager ud for at interviewe, lærte han sig selv motivationen til at gå i bad og tage pænt tøj på, når han skulle ud på opgave, siger Anne Mikkelsen.

Den nyslåede reporter har bl.a. interviewet den tidligere borgmester og lavet nyhedsbreve, som de ældre kan læse. Siden specialiserede han sig i udfordrede grupper som mennesker med misbrug og kriminalitet samt kontrafaktiske historier og gik i gang med at lave et brætspil til børn, der har Asperger som ham selv. Og Anne Mikkelsen så en mulighed i at koble ham til det lokalhistoriske arkiv, som han er tilknyttet nu.

Hvis vi har en medarbejder med autisme fx, så sætter vi de faglærte ind i, hvad det indebærer, og laver udviklingsplaner og hjælper dem med at have de støttesystemer, de har brug for

Anne Mikkelsen, socialpædagog og leder, Cafe Ingeborg

Det socialpædagogiske blik

Ud over Anne Mikkelsen, som selv er socialpædagog, er to socialpædagoger ansat, og de bruger deres faglighed til at vurdere de menneskelige udfordringer, og hvilke metoder det enkelte menneske kunne have gavn af. Deres rolle er også at formidle deres socialpædagogiske faglighed, så den kan bruges af de faglærte kolleger. Anne Mikkelsen har fx undervist de faglærte i de grundlæggende elementer i socialpædagogik.

– Hvis vi har en medarbejder med autisme fx, så sætter vi de faglærte ind i, hvad det indebærer, og laver udviklingsplaner og hjælper dem med at have de støttesystemer, de har brug for, siger Anne Mikkelsen.

Et støttesystem kan fx være at få en seddel med hjem med morgendagens opgaver for den, der har brug for at vide i god tid, hvad der skal ske i morgen. Andre har det godt med at ringe fra bussen hver morgen og sige: ‘Hej, nu er jeg på vej’.

Men da det er helt individuelt, hvad den enkelte har brug for, kører de aldrig med generalistløsninger, understreger Anne Mikelsen.

Den socialpædagogiske faglighed er ikke begrænset til pædagogerne, men en tilgang, der bredes ud til alle på Cafe Ingeborg. Derfor afholdes der pædagogiske temadage, ligesom de faglærte får tilbudt relevante pædagogiske kurser. 

– Jeg har sendt en gartner på neuropædagogisk uddannelse. Vi ønsker, at vores faglærte skal være klædt på til opgaven, så der ikke er en opdeling mellem pædagogfaglighed og kokkefaglighed – mellem dem og os – men derimod flere fag, der bidrager med hver deres til den fælles opgave, forklarer Anne Mikkelsen og eksemplificerer med en sjov anekdote:

Nogle bliver dygtige til at mestre deres eget liv. De bliver mere selvkørende, nogle så meget, at de er klar til at tage en eller anden mellemlanding mellem os og et job på ordinære vilkår eller et skånejob

Anne Mikkelsen, socialpædagog og leder, Cafe Ingeborg

Fra Anne-opgave til selvkørende

– Før i tiden kunne det ske, at de faglærte bankede på min dør og sagde: ‘Vi har en Anne-opgave’, fordi deres kollega med Downs syndrom ikke kunne hakke løg. Brøndby havde nemlig tabt en kamp, og det havde slået ham helt ud. I den situation mente de, at de havde brug for pædagogisk assistance, men med tiden har de lært at klare den selv.

Ud over livskvalitet opnår nogle af de særlige medarbejdere at udvikle sig i et omfang, så de i nogen grad udvikler sig helt ud af Cafe Ingeborgs rammer.

– Nogle bliver dygtige til at mestre deres eget liv. De bliver mere selvkørende, nogle så meget, at de er klar til at tage en eller anden mellemlanding mellem os og et job på ordinære vilkår eller et skånejob, siger Anne Mikkelsen.

Anne Mikkelsens mission er derfor at kunne sende nogle af sine medarbejdere ud i det næste skridt. Hun efterlyser en type brobygningsvirksomheder, som kan være en trædesten – et  arbejde på endnu mere ordinære præmisser, men hvor der stadig er en anden rummelighed.

– For man holder jo ikke op med at være psykisk sårbar, selv om man er blevet kompetent til nogle arbejdsopgaver, siger Anne Mikkelsen.

Bliv medlem