Gå til indhold

Ledelseskommissionen

Bedre plads til lederne

Politikerne skal give de offentlige ledere mere plads. Det er et af de centrale råd fra regeringens Ledelseskommission, som for nylig gav sine anbefalinger til, hvordan vi får bedre ledelse i det offentlige

28. juni 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Ledelseskommissionens opgave har blandt andet været at komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden. Det er mundet ud i 7 anbefalinger til god offentlig ledelse.

En af dem går ud på, at politikerne skal have tillid til ledelse. Kommissionen anbefaler, at det politiske niveau betragter sig selv som en bestyrelse på linje med det private erhvervsliv og tydeligt anviser mål og retning, men derudover lader det administrative niveau lede ’butikken’. Det betyder blandt andet, at politikere ikke skal blande sig i ansættelser: ’politisk indblanding i ansættelser ud over det absolut øverste niveau er en uskik’, skriver kommissionen og understreger, at et konstruktivt samarbejde kræver gensidig forståelse og respekt for hinandens roller. På den ene side respekt for at det er politikerne, der har legitimiteten til at fordele ressourcer og prioritere mellem interesser, og på den anden side respekt for at administrationen besidder en faglighed, i forhold til hvordan mål og intentioner kan opnås, står der i anbefalingerne.

Kommissionen peger også, på at det tager tid at gennemføre store forandringer, hvilket der skal være forståelse for, og så skal også mellemledere og driftsledere bakkes op, hvis upopulære omstillinger skal implementeres, lyder det. 

Borgeren skal i centrum
Hovedbudskabet fra Ledelseskommissionen er, at de offentlige ledere skal huske borgernes behov i alt, hvad de gør. Borgerperspektivet skal altid stå tydeligt i opgaveløsningen.

’Vi ønsker, at de offentlige ledere pejler éntydigt efter borgerperspektivet, når de definerer og løser kerneopgaven. Samtidig ser vi borgerperspektivet som en motor, der skal hjælpe den offentlige sektor med at udvikle sig ’udefra og ind’ med afsæt i faktiske behov hos borgerne snarere end i systemets egen logik’, står der i anbefalingen.

Og lederne skal sørge for, at borgerens forløb foregår effektivt og hensynsfuldt på tværs af sektorer og fagligheder.

Kommissionen er dog helt klar over, at det er en bevægelse som allerede er i fuld gang i den offentlige virkelighed. Borgerperspektivet ligger helt i forlængelse af Socialpædagogernes fokus på kerneopgaven. Socialpædagogiske ledere er i meget høj grad både optaget af og motiveret af kerneopgaven – altså at tage vare på borgerne og støtte dem i deres udvikling. Det viste den seneste undersøgelse blandt socialpædagogiske ledere, så det budskab er Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen helt enig i:

– Professionsfaglige ledere er jo drevet af deres faglighed, og derfor er det helt naturligt at have fokus på borgerne. Dem, de leder, er også drevet af det samme, så på det punkt er vi helt enige – borgerperspektivet er centralt.

Faglig ledelse baseret på viden
Kommissionen foreslår også, at forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften. Den offentlige debat om kolde versus varme hænder afspejler et modsætningsforhold mellem ledelsen i forvaltningen og ledere af de fagprofessionelle. Et modsætningsforhold som skal opløses.

’Der er brug for, at forvaltningscheferne driftsmæssigt kommer tættere på de institutioner og mennesker, de leder, skriver kommissionen og peger på, at ledere af fagprofessionelle i dialog med medarbejdere skal udøve faglig ledelse baseret på evidens.

Også her ligger anbefalingerne helt i tråd med den socialpædagogiske lederfaglighed.

– Vores ledere er optaget af at styrke dokumentationen indenfor faget og udvikle viden om, hvad der virker og bruge den viden til at udvikle tilbuddene, siger Verne Pedersen.

Samarbejdssystemet
Ledelseskommissionen foreslår desuden, at samarbejdssystemet skal forenkles, og at de faglige organisationer skal bidrage til at modernisere og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler. Der er brug for mere fleksibilitet, lyder det.

På dette punkt rammer kommissionen dog ved siden af, mener Verne Pedersen:

- Baggrunden for at vi har en stærk offentlig sektor er netop, at vi i har et tæt og stærkt samarbejde mellem bl.a. ledelse, medarbejdere og organisationer. Samarbejdet fungerer godt, ved vi fra både vores ledere og tillidsvalgte både på arbejdspladserne til dagligt og i aftalesystemet. Men vi vil selvfølgelig være opmærksomme på, om systemet holder det rette fokus og ikke spænder ben for opgaveløsningen.

Kommissionen peger også på, at forandringerne skal komme flere steder fra. I anbefalingerne lyder det: ’De offentlige ledere skal ’tage ledelseskasketten på’, men der er også behov for at ændre ledernes rammevilkår. Der skal skabes mere fleksible og rummelige strukturer om lederne – i forhold til styringsmodeller, samarbejdsstrukturer, overenskomster, regler og politisk ageren.’

De 7 anbefalinger fra Ledelseskommissionen:

1. Borgeren skal i centrum

2. Politikerne skal have tillid til ledelse

3. Samarbejdssystemet skal forenkles

4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften

5. Ledere skal sætte retning

6. Ledere skal sætte holdet

7. Ledere skal udvikle sig

Læs mere: Ledelseskommissionen

 

Bliv medlem