Gå til indhold

ledelse

Ledelse er mere end kolde hænder

Undgå for store ledelsesspænd. Sådan lyder det fra ledelseskommissionens formand forud for kommissionens anbefalinger, som forventes at komme med udgangen af året

1. december 2017

Artikel
koldehæner.jpg (1)

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Et årelangt fokus på flere varme hænder i omsorgssektoren har betydet, at der til gengæld er blevet rigtig langt mellem lederne på mange institutioner i den offentlige sektor. Den enkelte leder står ofte med et meget stort antal medarbejdere under sig - i nogle tilfælde har lederen helt op til 100 medarbejder i direkte reference. Men der kan godt blive for få ’kolde hænder’, som personalet i de administrative led lidet flatterende er blevet kaldt. Ledelsesspændet kan blive for stort, og det er det blevet flere steder i det offentlige. Det er en af de konklusioner, som ledelseskommissionen er nået frem til.

– Når man kommer op i det niveau, er man ikke tæt på medarbejderne, der har svært ved at få en fornemmelse for, hvad lederen står for. I kommissionen har vi formuleret det sådan, at man ikke kan lede noget, som man ikke har direkte kontakt med, siger kommissionens formand, Allan Søgaard til Politiken.

I Politiken 1. december løfter han en flig af sløret for, hvad der er i vente, når den ledelseskommission, som regeringen har nedsat, inden længe kommer med sine anbefalinger til indsatser, der kan styrke ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

– God ledelse i det offentlige gør en forskel. Derfor skal vi virkelig passe på, at vi ikke komme derhen, hvor vi tror, at ledelse er kolde hænder, som vi bare skal skille os af med i budgetrunder. Det har der måske været en tendens til.

Man ikke kan lede noget, som man ikke har direkte kontakt med

Allan Søgaard Larsen

Ledelse skal være nærværende
Allan Søgaard Larsen holder fast i, at der skal være nok varme hænder er ude hos borgerne, men peger på, at de varme hænder bliver varmere af, at der er ledere, som er med til at organisere og sætte rammer for arbejdet.

Han mener, at der i de senere år er blevet truffet nogle ukloge dispositioner i de offentlige forvaltninger, som udspringer af et forældet syn på ledelse og lederen som ’den onde kapitalist’, der udnyttede arbejderen. Et billede, som ikke stemmer overens med moderne ledelse.

– I dag er ledelse ikke sådan. En leder skal forholde sig til medarbejderen og tage sig af vedkommende, sådan at personalet kommer til at yde det bedste over for borgeren, siger Allan Søgaard Larsen.

Ledelseskommissionen har lavet en undersøgelse, der viser, hvor mange medarbejdere offentlige ledere i gennemsnit er direkte ansvarlige for. Gennemsnittet indenfor ’sundhed og psykiatri’ er 24 og inden for ’arbejdsmarked og social’ er tallet 21. Men tallene dækker over kraftige variationer, hvor nogle ligger langt under og andre langt over gennemsnittet.

Grænsen går ved 30 medarbejdere
Allan Søgaard Larsen mener, at ledere i det offentlige i udgangspunktet ikke skal have mere end 30 medarbejdere under sig. Dog understreger han, at det er hans egen vurdering og ikke kommissionens officielle anbefaling med et max på 30. Samtidig siger han, at der kan være lokale forskelle som betyder, at grænsen skal ligge et andet sted. Han pointe er, at det er vigtigt at forholde sig til størrelsen af ledelsesspændet og undgå at de bliver for store.

– En anbefaling fra kommissionen bliver, at der er behov for at se kritisk på det såkaldte ledelsesspænd. Der er ledere i et offentlige, som har alt for mange medarbejdere under sig, fordi man er gået for langt i en retning, der handler om bare at fjerne ledere, siger han.

Kommissionen kommer med i alt 30 anbefalinger og forventer at færdiggøre deres arbejde inden udgangen af 2017.

Læs mere i Politiken: Ledere i det offentlige bør ikke have flere end 30 personer under sig

Bliv medlem