Gå til indhold

anbragte børn

7 ud af 10 plejebørn modtager støtte

Børn i familiepleje har ofte udfordringer, der betyder, at de har behov for behandling eller støtte; knap 7 ud af 10 modtager en støtteforanstaltning under anbringelsen, viser en ny undersøgelse fra VIVE

13. juni 2018

Artikel
drengalene.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Et flertal af de børn og unge, der anbringes i familiepleje, får en eller anden form for støtte, viser en ny undersøgelse fra VIVE.  Det kan fx være psykologhjælp, støtte i skolen eller en specialskoleplads. Men selv om 68 pct. af børnene modtager støtte, dækker det tilsyneladende ikke behovet: Halvdelen af plejefamilierne vurderer, at støtten ikke er tilstrækkelig. Der er især utilfredshed blandt de plejeforældre, hvor barnet ikke modtager nogen form for støtteforanstaltning.

At mange anbragte børn får støtte kommer ikke bag på Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen:

– Vi ved, at mange af de børn, der er i dag bliver anbragt i familiepleje, har store udfordringer. Det er ikke længere ’naboens datter’, der kommer i plejefamilie, men børn og unge med omfattende vanskeligheder, som fx psykiatriske diagnoser. Derfor skal de naturligvis have den støtte, hjælp og behandling, de har brug for.

Forskel på kommunerne
Omfanget af støtteforanstaltninger svinger markant fra kommune til kommune. I nogle kommuner er det kun omkring 20 pct. af børnene og de unge i undersøgelsen, der modtager støtte i skole og daginstitution, mens det i andre kommuner gives til over 50 pct. af de plejeanbragte børn og unge, der er med i undersøgelsen.

’Disse forskelle kan hænge sammen med forskelle i de vanskeligheder, de plejeanbragte børn og deres forældre har i de enkelte kommuner, men nogle af forskellene kan også skyldes forskelle i kommunernes økonomiske rammer, adgang til støtteforanstaltninger i nærområdet samt kommunernes politik på området’, konkluderes det i rapporten.

Problemer med trivslen
Et andet påfaldende resultat af undersøgelsen er, at halvdelen af børnene i plejefamilier trives dårligt. Det viser en såkaldt funktions- og adfærdstest SDQ (Strength and Difficulties Questionnarie), som plejefamilierne har udfyldt. Den placerer 43 pct. af de anbragte børn og unge i kategorien ’dårlig trivsel’. Spørger man derimod familieplejerne og sagsbehandlerne direkte til barnets trivsel, lyder det, at ca. 70 pct. trives udmærket eller stortrives, mens ca. en fjerdedel vurderes at have nogenlunde trivsel. Resultaterne peger dermed i hver sin retning alt efter, hvordan trivslen måles. 

I rapportens sammenfatning konkluderes det, at plejebørn er en meget uensartet gruppe bestående dels af børn og unge med få trivsels- og adfærdsvanskeligheder, som har været anbragt i den nuværende plejefamilie i mange år, og dels af børn og unge med store trivsels- og adfærdsvanskeligheder, som har et mere kompliceret anbringelsesforløb, og som har haft flere forskellige anbringelser bag sig.

’Det er derfor åbenlyst, at man i den videre forskning skal være opmærksom på den store heterogenitet, denne gruppe er præget af’, står der i rapporten.

Læs mere: Vive.dk

Bliv medlem