Gå til indhold

Psykiatriplan

Tiltrængt løft til socialpsykiatrien

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser skal styrkes inden for socialpsykiatrien. Det er budskabet i KL's nye psykiatriudspil, som er både glædeligt og helt nødvendigt, lyder reaktionen fra Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen

17. maj 2018

Artikel
pexels-photo_Kat_Smith_sorthvid_B.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Flere og flere oplever psykiske vanskeligheder. Deres problemer er blevet tungere. Og behovet for hjælp og støtte inden for den kommunale socialpsykiatri større.

Det er den virkelighed, man oplever ude i kommunerne, som nu får KL til at komme med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen, så mennesker med psykiske vanskeligheder kan få en bedre samlet indsats. Desuden lægger KL op til, at socialpsykiatrien skal have et massivt økonomisk løft.

– En stærk regional psykiatri kombineret med en stærk kommunal indsats er nøglen til at løfte den samlede indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. De to sektorer er tæt forbundne, og hvis vi skal give borgerne den bedst mulige indsats, kræver det et bredt løft, siger Joy Mogensen, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, i en pressemeddelelse.

Anbefalingerne fra KL er et indspil til regeringens kommende nationale psykiatrihandlingsplan, der forventes at lande på den anden side af sommeren. Her er der en enestående mulighed for at løfte den samlede psykiatri, understreger Joy Mogensen.

– Det kræver en massiv investering i såvel behandlingspsykiatrien som i de kommunale indsatser, siger hun.

Det er afgørende vigtigt, at de unge får hjælp dér, hvor de er, også i nærmiljøet. Det er vigtigt at gribe tidligt ind og tage hånd om problemerne, inden de vokser sig for store. Og det er bl.a. her, at socialpædagoger kan bidrage med deres viden og indsigt 

Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Sammenhæng i indsatserne

For nyligt offentliggjorde KL en undersøgelse, der viste, at der siden 2014 er sket en stigning på 17 pct i antallet af unge og voksne, der fx modtager socialpædagogisk støtte eller bor i botilbud i den kommunale socialpsykiatri.

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse fra april i år viser samme udvikling: Her svarer medlemmerne, at mennesker med psykiske vanskeligheder i dag har mere komplicerede behov og udfordringer – fx mere end én diagnose, et misbrug og en truende eller udadreagerende adfærd. Samtidig oplever socialpædagoger, at mange borgere bliver udskrevet for tidligt, og at det er svært at indskrive borgere i hospitalspsykiatrien.

Derfor er udspillet fra KL både glædeligt og helt nødvendigt, understreger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

– Udspillet sætter blandt andet fokus på vigtigheden af, at der er sammenhæng i indsatserne på psykiatriområdet. Det er jo de færreste, der er uafhængig af det socialpsykiatriske system, når de bliver udskrevet. Derfor er det helt centralt, at vi har nogle målrettede indsatser, der på samme høje niveau understøtter hinanden og skaber sammenhæng for de her mennesker, siger hun.

KL anbefaler, at der bl.a. afsættes penge til:


Udbredelse af socialfaglige akuttilbud i alle kommuner, som kan skabe større tryghed for borgere i krise, samt bedre økonomiske muligheder for at give fleksible og individuelle bostøtteindsatser i socialpsykiatrien.

Et kompetenceløft til frontpersonalet på børneområdet, i socialpsykiatrien, i den kommunale hjemmesygepleje og på misbrugsområdet samt bedre adgang til psykolog- og familiebehandling i kommunerne for børn, unge og voksne med lettere psykiske vanskeligheder.

Større kapacitet i behandlingspsykiatrien.

Læs hele udspillet fra KL her

Faglighed og forebyggelse

I KL’s psykiatriudspil er der blandt andet fokus på at udbrede tilbud i socialpsykiatrien, der har et rehabiliteringsfokus. Desuden skal medarbejdernes faglighed modsvare borgernes ændrede behov. Og rusmiddelbehandlingen til borgere med psykiske vanskeligheder styrkes. Endelig hæfter Verne Pedersen sig ved, at der også er fokus på tidlig indsat for børn og unge.

– Det er afgørende vigtigt, at de unge får hjælp dér, hvor de er, også i nærmiljøet. Det er vigtigt at gribe tidligt ind og tage hånd om problemerne, inden de vokser sig for store. Og det er bl.a. her, at socialpædagoger kan bidrage med deres viden og indsigt, siger hun.

Den nuværende psykiatriplan, der udløber i år, har haft et stort og tiltrængt fokus på hospitalspsykiatrien. Nu appellerer Verne Pedersen til, at regeringen i arbejdet med Psykiatriplan II lytter til KL’s anbefalinger.

– For mange borgere er deres kontakt med hospitalspsykiatrien et kortere indslag i et længerevarende forløb i deres hjemkommune. Derfor skal vi nu have fokus på at løse problemerne dér, hvor de er, og det skal vi gøre ved at løfte kvaliteten i de kommunale socialpsykiatriske tilbud. Derfor er det afgørende vigtigt, at den kommunale socialpsykiatri er med i regeringens kommende psykiatriplan, siger hun.

Bliv medlem