Gå til indhold

Bemanding

Minister: Kompetent personale afgørende

I kølvandet på artikler i Socialpædagogen om et stort forbrug af vikararbejde på døgnområdet har socialminister Mai Mercado (K) været i samråd om sagen. Kommunerne har ansvaret for at sikre kvalificeret arbejdskraft, lød det

30. maj 2018

Artikel
Pixabay.com_wheelchair_social_worker_B.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Er det fagligt forsvarligt, at den daglige bemanding på flere socialpædagogiske arbejdspladser i stort omfang er bundet op på vikardækning?

Det spørgsmål ville SF’s sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, gerne have besvaret af socialministeren efter at have læst en række artikler i fagbladet Socialpædagogen om underbemanding og et stort forbrug af vikarer og timelønnede på især døgnområdet.

Artiklerne afslørede, at en række arbejdspladser havde problemer med at stille et nødberedskab under en evt. strejke eller lockout, bl.a. fordi vagtplanerne var fyldt med huller, som blev udfyldt af løsansatte vikarer, der ikke måtte strejke.

Som tidligere FOA-formand i Østjylland har Kirsten Normann Andersen også selv oplevet, at flere bliver ansat i stillinger på ned til otte - ti timer om ugen.

– Vi kan ikke have, at fastansat personale bliver en truet art i vores velfærdssystem. Det går ud over kvaliteten, hvis man ikke prioriterer et stærkt fastansat team, hvor der kan oparbejdes tillid og relationer, sagde Kirsten Normann Andersen forud for samrådet, som socialminister Mai Mercado var indkaldt til 29. maj.

Kommunerne har ansvaret
Mai Mercado (K) udtrykte på samrådet bekymring over det billede, som blev tegnet i Socialpædagogen af, at et nødberedskab svarer til den daglige bemanding på flere socialpædagogiske arbejdspladser.

– Det får mig naturligvis til at tænke over, om der er noget, vi skal have undersøgt nærmere – om der er noget omkring de overordnede rammer, vi skal se på. For som samfund, som bruger mange ressourcer på det her område, skal vi også kræve, at børn, unge og voksne på døgninstitutioner og botilbud bliver mødt af et personale, der er i stand til at favne deres udfordringer og behov, sagde Mai Mercado.

Hun understregede, at det først og fremmest er kommunernes ansvar at sikre, at kvaliteten er til stede på landets botilbud og døgninstitutioner. Ifølge ministeren følger hun tæt op på, om det ansvar bliver løftet. Det gør hun bl.a. ved hjælp af socialtilsynene, som holder opsyn med, at kravene til de godkendte steder er opfyldt.

21 pct. er timelønnede

* Ifølge en opgørelse, som Socialministeriet har fået fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, er ca. 21 pct. af de ansatte på offentlige botilbud og døgninstitutioner timelønnede. De private tilbud er ikke inkluderet i statistikken.
 
* Brugen af timelønnede vikarer fra eksterne vikarbureauer indgår ikke i statistikken. 

* Opgørelsen viser, at der er stor forskel på, hvor mange timelønnede der er blandt henholdsvis faglærte og ufaglærte faggrupper. Således er ca. 9 pct. af socialpædagogerne ansat som timelønnede, mens det gælder ca. 48 pct. af omsorgs- og pædagogmedhjælperne.

– I hverdagen er det afgørende, at der er fast personale, som kan give den støtte og hjælp, der er brug for, og som er klædt på fagligt til opgaven. Derfor er det centralt, at kommunerne tager deres ansvar på sig. De skal sikre, at der er det rigtige tilbud med det rigtige personale til de borgere, de har ansvar for, sagde ministeren, som også pegede på, at det er socialtilsynets opgave at holde opsyn med, at kvaliteten er, som den skal være, ude på bostederne.

Selvom en vagtplan fyldt med vikartimer kan svække kontinuiteten og dermed indsatsen over for borgerne, er der ifølge ministeren grund til at anerkende vikarernes indsats:

– De står ofte på spring for at tage fat med kort varsel og på skæve tidspunkter, når de fastansatte skal på orlov eller efteruddanne sig. Det kan give rum og plads til, at det faste personale kan yde en mere specialiseret indsats.

Hvor mange uddannede?

Til samrådet bragte socialordfører for Socialdemokratiet Pernille Rosenkrantz-Theil den meget omtalte sag om drabet på en købmand i Nordjylland op. Købmanden blev dræbt af en ung mand, som var anbragt på et bosted, hvor en stor del af de ansatte ikke havde en pædagogfaglig uddannelse.

Rosenkrantz-Theil mener derfor, der er behov for at undersøge, om det er et enkelttilfælde - eller om der flere steder er en stor andel af ufaglært personale.

- Hvad er det for nogle fastansatte, vi har? Hvad er uddannelsessammensætningen i døgninstitutioner, opholdssteder og botilbud? Jeg vil gerne bede om, at ministeren giver sådan et overblik, sagde ordføreren.

Tag alvorssnak med kommunerne
Kirsten Normann Andersen er enig med ministeren i, at kommunerne har ansvaret for at sikre kvaliteten på de sociale tilbud. Men hun håber, at ministeren i de kommende økonomiforhandlinger med KL vil tage spørgsmålet om bemanding op.

– Ministeren kan ikke både sidde her og slå på kommunerne og sige, at det er jeres ansvar, og så ikke samtidig tale med kommunerne om, hvorfor Socialpædagogerne siger, som de gør, og hvorfor vi ser de her tragiske enkeltsager, som altid lader til at bunde i for lav normering og mangel på faglighed.

– Så jeg håber, at ministeren vil tage en seriøs drøftelse med kommunerne om, hvordan det kan være, at det ser sådan her ud, og hvad løsningerne kan være, sagde ordføreren efter samrådet.

Læs, hvad KL og Socialpædagogernes formand tidligere har sagt om problematikken

Bliv medlem