Gå til indhold

Bemanding

Nødbered­skab afslører stort vikarforbrug

Landet over oplever man, at vagtplaner i stigende grad kittes sammen af vikartimer på grund af skrabede personaleressourcer. Det er hverken rimeligt over for vikarer eller borgere, mener forbundsformand. Socialministeren er kaldt i samråd

7. maj 2018

Artikel
LJT_vikarer1B.jpg

Forfattere: Kit Lindhardt og Lea Holtze

Foto: Louise Thrane Jensen

På flere og flere socialpædagogiske arbejdspladser udgør vikarer en betydelig del af medarbejderstaben. Det rapporterer Socialpædagogernes lokalformænd i syv af landets ti kredse til Socialpædagogen i en rundspørge.

Rundspørgen blev sat i værk, efter at det kom frem, at tillidsrepræsentanter på flere socialpædagogiske arbejdspladser har haft store problemer med at stille med et nødberedskab under en eventuel konflikt – bl.a. fordi en stor del af medarbejderstaben er vikarer, som ikke må tælles med i nødberedskabet. 

En af dem, der i den grad genkender problematikken med, at fuldtidsstillinger i stigende grad erstattes af vikartimer, er Jan Vium, formand i Kreds Midtsjælland. Hans oplevelse er, at man bruger vikartimer til at få vagtplanerne til at hænge sammen på stort set alle arbejdspladser på voksenhandicapområdet.

– Det er mere reglen end undtagelsen. I de tjenesteplaner, vi får udleveret i forbindelse med planlægningen af nødberedskaber, er der planlagt med tomme huller, som skal dækkes ind af vikarer, siger han.

Ifølge kredsformanden foregår det ved, at folk ansættes på et meget lavt timetal, og så kan de dække de ledige huller i vagtplanen derudover – fremfor at blive sat op i tid. Det er mere fleksibelt på den måde. Jan Viums oplevelse er, at mange institutionsledere presses til at gribe til de løsninger, fordi de selv er presset af knappe personaleressourcer og manglende hjælp fra deres direktører og HR-afdelinger.

– Den indsigt, vi nu har fået i tjenesteplanerne, vil vi bruge til at rejse problematikken ude i kommunerne om, at alt for mange bliver holdt på deltid. De deltidsansatte skal jo sættes op i tid, hvis der er ledige timer, og hvis de ønsker det. Det er urimeligt at udnytte dem som vikarkraft på den her måde, siger han.

Knappe ressourcer gør det attraktivt at hyre vikarer, som er nemmere og billigere at flytte rundt på. Men det er ikke rimeligt, når vi har med udsatte mennesker at gøre, som har brug for en højtspecialiseret, socialpædagogisk indsats

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Urimeligt for alle parter

På landsplan har vikarbranchen oplevet kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse de senere år, viser Vikarbranchens Årsrapport 2017. Ifølge Socialpædagogens rundspørge er det særligt store døgninstitutioner inden for voksenhandicapområdet, der inden for det socialpædagogiske arbejdsområde gør brug af mange vikarer. 

Nogle steder dækkes vikartimerne af faglært personale, mens det andre steder er studerende eller andre ufaglærte, der får vagtplanerne til at gå op. 

De faglærte vikarer er isoleret set både kompetente og relevante at bruge på socialpædagogiske arbejdspladser, understreger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen. Men overordnet set er det stigende brug af vikarer problematisk, fordi de ikke sikrer samme kontinuitet, ligesom de ikke har ret til efteruddannelse og ikke er involveret i handleplaner eller personalemøder.

– Det er ganske enkelt ikke rimeligt over for vikarerne, ligesom det bestemt ikke er rimeligt over borgerne, som i det lange løb ikke får den indsats, de har krav på. For desværre betyder det, at det faglige niveau på arbejdspladsen daler, siger han.

Derfor vil Socialpædagogerne nu sætte fokus på problemet – bl.a. ved at arbejde for, at fastansatte socialpædagoger med et lavt timetal får mulighed for at få flere timer i arbejdsskemaet.

– Knappe ressourcer gør det attraktivt at hyre vikarer, som er nemmere og billigere at flytte rundt på. Men det er ikke rimeligt, når vi har med udsatte mennesker at gøre, som har brug for en højtspecialiseret, socialpædagogisk indsats, siger Benny Andersen.

Vi slår os op på at holde fast i den pædagogiske kvalitet. Og den bliver truet, hvis man erstatter for mange fastansatte med vikarer og uddannede med ikke-uddannede.

Bo Mollerup, formand, Social Lederforum

Hejs det advarende flag

Bo Mollerup, der er formand for Social Lederforum, genkender ikke billedet af, at der skulle være en stigende og systematisk brug af vikarer. Tværtimod understreger han, at lederne har fokus på, at der skal uddannet personale til at klare opgaven i tider, hvor nedskæringer og kravet om øget kvalitet går hånd i hånd. 

– En god socialpædagogisk indsats kræver god ledelse, tilføjer han.

Men er man som leder tvunget til at bruge mange vikarer, appellerer Bo Mollerup til, at man råber op.

– Man må hæve et advarende flag og holde fast, hvis forvaltningen eksempelvis foreslår, at man skifter alle fastansatte ud med vikarer for økonomiens skyld. Vi slår os op på at holde fast i den pædagogiske kvalitet. Og den bliver truet, hvis man erstatter for mange fastansatte med vikarer og uddannede med ikke-uddannede. En leder skal være modig nok til både at passe på sine penge og sit personale. Og ikke mindst at passe på de borgere, vi har til opgave at støtte, siger han.

Det er vigtigt, at borgere på landets botilbud mødes af et personale, der er kvalificeret til at kunne give den rette støtte og hjælp. Det kræver både det rette personale og et godt arbejdsmiljø

Mai Mercado (K), socialminister

Minister i samråd

Problemet med de knappe personaleressourcer har fået Kirsten Normann Andersen (SF), der er sundheds- og ældreordfører, til at kalde henholdsvis sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), ældreminister Thyra Frank (LA) og socialminister Mai Mercado (K) i samråd.  

– En ting er de alarmerende udmeldinger om, at socialpædagogerne ikke kan deltage i en konflikt, en anden ting er det faktum, at man står på rystende usikker grund i dagligdagen. Derfor har jeg tænkt mig at høre, hvordan regeringen vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding i de kommende økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner, siger Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

– Vi kan ikke have, at fastansat personale bliver en truet art i vores velfærdssystem. Det går ud over kvaliteten, hvis man ikke prioriterer et stærkt fastansat team, hvor der kan oparbejdes tillid og relationer. 

Til Socialpædagogen siger socialminister Mai Mercado, at det er kommunerne, der skal stå på mål for den faglige kvalitet:

– Det er vigtigt, at borgere på landets botilbud mødes af et personale, der er kvalificeret til at kunne give den rette støtte og hjælp. Det kræver både det rette personale og et godt arbejdsmiljø. Det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre det på det enkelte tilbud, og så vil jeg gerne fremhæve, at Socialtilsynet både skal godkende og føre tilsyn med, at et botilbud til fx voksne med udviklingshæmning har den fornødne kvalitet.  Det gælder både i forhold til ledelse, rammer og personalet, som skal være klædt på til at tilbyde en kvalificeret indsats over for tilbuddets målgruppe.

Bliv medlem