Gå til indhold

OK 2018

Du mangler lige at stemme

Før det lange OK-forløb kan lukkes helt for denne gang, skal du som medlem stemme om resultatet. Se, hvornår den elektroniske afstemning går i luften

14. maj 2018

Artikel
SK_ok-kampagneB.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Søren Kjeldgaard

Konflikten er afblæst, lød det mange steder i dagene efter, at de overordnede forlig landede på regionernes, kommunernes og til sidst statens område i slutningen af april. Men det er ikke helt korrekt endnu. For at de nye overenskomster skal være en realitet, skal medlemmerne stemme om aftalerne. Bliver det et ja, så er det rigtigt nok, at konflikten er afblæst, og de nye overenskomster træder i kraft. Men stemmer medlemmerne nej, så er konfliktscenariet på bordet igen. 

Næsten klar

Før medlemmerne kan gå til de digitale stemmeurner, skal Socialpædagogerne forhandle med arbejdsgiverne om, hvordan de midler, som er afsat til de enkelte overenskomstområder, skal bruges og fordeles. De såkaldte organisationsforhandlinger handler bl.a. om at forbedre grundlønningerne og/eller pensionen for medlemmerne. Forhandlingerne gik i gang umiddelbart efter, at de overordnede forlig var landet, og de er i gang endnu, mens dette blad gøres færdigt. 

Når Socialpædagogerne er nået til enighed med arbejdsgiverne i både kommuner, stat og regioner, kan afstemningen gå i gang. 

Hvornår skal jeg stemme?

Afstemningen kommer til at foregå på nettet og forventes at åbne den 22. maj. Samme dag eller én til to dage senere vil alle stemmeberettigede medlemmer modtage et link til afstemningen i e-Boks. Du får også tilsendt mere detaljeret information om, hvad din nye overenskomst indeholder. 

Afstemningsmaterialet kommer også til at ligge på sl.dk. Hvis du ikke har e-Boks, vil du modtage et brev med posten.

Du vil kunne stemme i små to uger – frem til og med den 3. juni. Dagen efter vil resultatet blive offentliggjort.

Hvem kan stemme? 

Alle aktive medlemmer, bortset fra privatansatte og familieplejere, har stemmeret til urafstemningen om overenskomstresultatet. Privatansatte, som ikke følger en af de offentlige overenskomster, og familieplejere skal ikke stemme, fordi de ikke er omfattet af resultatet. De privatansattes overenskomst skal forhandles i 2020. 

I forhold til familieplejerne kører Socialpædagogernes krav om en overenskomst i et selvstændigt spor ved siden af de øvrige overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne om familieplejernes løn- og ansættelsesforhold har været sat på pause under maratonforhandlingerne i Forligsinstitutionen, men bliver ifølge forbundsformand Benny Andersen nu genoptaget igen. 

Bliv medlem