Gå til indhold

Arbejdsmiljø

FIT styrker den daglige dialog

Nysgerrighed, dialog og systematisk inddragelse af borgerens perspektiver er nøglen til mindre vold og trusler på botilbuddet Tuesten Huse, hvor de bl.a. anvender metoden Feedback Informed Treatment, FIT

9. april 2018

Artikel
VPT_fitB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Viden på Tværs

En hverdag med forhøjet antal alvorlige hændelser mellem borgere og medarbejdere. Det var baggrunden for, at man på botilbuddet Tuesten Huse i Tilst uden for Aarhus besluttede sig for at indføre nye fælles faglige metoder.

– Vi ledte med lys og lygte efter noget, der kunne forandre det billede, så vi ikke stod med 150-170 volds- og trusselsepisoder hvert eneste år, fortæller leder af botilbuddet Kenneth Sandell Henriksen.

Løsningen blev en række forskellige metoder, der tog udgangspunkt i den enkelte borger. En af metoderne er Feedback Informed Treatment, FIT – et dialog- og samtaleredskab, som man benytter i forbindelse med samtaler med borgerne. Formålet er at følge borgerens trivsel over tid – og derigennem sikre kvaliteten og effekten af samtalerne eller behandlingen.

– Jeg synes, at det er et virkelig godt værktøj til den daglige dialog. Man er tvunget til at sætte ord på, og man kan ikke bare nøjes med at sige, jamen det går godt, siger socialpædagog Gitte Lejmand Skaftsgaard.

Vær nysgerrig og spørg ind

FIT består af to enkle skemaer, som borgeren systematisk udfylder i starten og slutningen af hver samtale. Ideen er at involvere borgeren aktivt i sin egen behandling ved, at borgeren løbende og systematisk evaluerer både indsatsen og samarbejdet mellem borgeren og medarbejderen.

Et spørgsmål kan fx lyde: ‘Når du tænker tilbage på den sidste uge, hvordan har du så haft det, og hvor vil du placere dig selv på en skala fra ét til ti – i forhold til personligt velbefindende, socialt, generelt og nære relationer?

– Når man aktivt begynder at spørge ind og være nysgerrig på, hvorfor i dag måske ikke er så god en dag, og hvad det så er for nogle følelser, der måske er på spil – og når vi så kommer igen og spørger ind til de samme ting hver 14. dag, ja så sker der noget. Efter 10, 15 eller måske 20 samtaler begynder vi at danne nogle temaer sammen omkring, hvad det er rigtig vigtigt at tale om – både, når det går godt, og når det går skidt, siger Kenneth Sandell Henriksen.

Mindre vold og trusler

Ifølge Kenneth Sandell Henriksen er en af styrkerne ved metoden, at borgere og medarbejdere får et billede af borgerens udvikling over en længere periode.

– Så når en borger sidder i det allerdybeste sorte hul og tænker, at ‘der er ikke noget håb tilbage, jeg kan aldrig få det bedre’ – så kan vi hurtigt finde en graf frem, der siger, ‘jamen, sådan havde du det faktisk også for tre måneder siden. Men prøv at se, hvordan det har været i de to en halv måned ind imellem. Hvad var det, der lykkedes i den periode – og hvordan kommer vi derhen igen’, lyder det fra Kenneth Sandell Henriksen.

På tre år er det lykkedes Tuesten Huse at reducere antallet af episoder med vold og trusler med mere end to tredjedele. Nøglen til succesen er netop borgerinddragende metoder som FIT, hvor medarbejderne hele tiden inddrager borgerens perspektiver for at blive klogere på, hvordan man kan forebygge og nedbringe vold og trusler.

Få mere viden

Se videoklip med ledere og medarbejdere fra Tuesten Huse, Grevenlund, Kingstrup og en række andre arbejdspladser, hvor de fortæller om, hvordan de arbejder metodisk med voldsforebyggelse. 

Bliv medlem