Gå til indhold

Metoder mod vold

Ny værktøjskasse til indsatsen mod vold

På et nyt website åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de systematisk og målrettet arbejder for at forebygge og håndtere vold og trusler. Socialpædagogerne har været med til at udvikle værktøjet ’Metoder Mod Vold’

20. marts 2018

Artikel
F.I.T.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Trafiklys, Feedback Informed Treatment, Low Arousal eller måske LA2? Listen af metoder til at forebygge og håndtere vold og trusler på arbejdspladsen er lang. Men nu gør et nyt website det lettere at overskue, hvad de forskellige metoder går ud på, og hvordan man anvender dem i praksis.

På vpt.dk/metoder-mod-vold beskriver en række arbejdspladser i videoform, hvordan de konkret arbejder med forskellige metoder i hverdagen, og hvordan metoden blev indført. Den røde tråd i alle fortællinger, der inkluderer flere socialpædagogiske arbejdspladser, er, at man har valgt én fælles tilgang til de udfordringer med vold og trusler, man har på arbejdspladsen. 

Fælles faglig tilgang

I en af videoerne på sitet forklarer projektleder i Vold som Udtryksform, Bjarne Møller, hvorfor det er så vigtigt med et fælles fagligt afsæt.

– Hvis ikke man har en fælles tilgang, så oplever jeg ofte, at tingene i hverdagen baserer sig på individuelle skøn og vurderinger - og det stiller os jo skat mat i forhold til en faglig kvalificering af vores indsats. En fælles faglighed kan være med til at sikre, at vi løbende dygtiggør os, at vi får taget de nødvendige diskussioner og drøftelser om, hvordan vi håndterer den vold, der måtte være, siger han.

Jeg tror, det er nemmere for den enkelte arbejdsplads at lade sig inspirere til at bruge en ny metode, når andre arbejdspladser, som ligner en selv, har vist, at det kan lade sig gøre – og at det virker

Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne

Fagforbund bag hjemmeside

Det er Socialpædagogerne, der sammen med KL, Sundhedskartellet, 3F, Dansk Socialrådgiverforening og FOA står bag metodermodvold.dk. Og næstformand i Socialpædagogerne, Marie Sonne, er glad for, at den nye hjemmeside tager afsæt i hverdagspraksis.

– I forbindelse med udviklingen af redskabet Metoder Mod Vold har det været vigtigt for os, at det er så tæt på arbejdspladserne som overhovedet muligt. Det er i praksis, at udfordringerne med vold og trusler skal løses. Og jeg tror, det er nemmere for den enkelte arbejdsplads at lade sig inspirere til at bruge en ny metode, når andre arbejdspladser, som ligner en selv, har vist, at det kan lade sig gøre – og at det virker, siger Marie Sonne. 

Matcher forbundets strategi

Metoderne og arbejdspladserne på det nye site afspejler de mange områder, hvor udadreagerende adfærd er et problem lige fra socialpsykiatri og voksenhandicap til misbrug, ældreområdet og forvaltning. Fælles for de metoder, de medvirkende arbejdspladser bruger, er, at jo mere den enkelte borger har kontrol over sit eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform. 

Man kan jo tydeligt se i de metoder, der beskrives på sitet, at høj faglighed er fundamentet for at lykkes med at forebygge vold og trusler, og at arbejdspladsernes metodiske arbejde er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø

Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne

Hele værktøjskassen er gennemsyret af den grundlæggende tanke om, at høj faglighed er afgørende for at lykkes med at takle vold og trusler. Og det glæder Marie Sonne, at Metoder Mod Vold er helt på linje med Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi ’Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd’.

– Man kan jo tydeligt se i de metoder, der beskrives på sitet, at høj faglighed er fundamentet for at lykkes med at forebygge vold og trusler, og at arbejdspladsernes metodiske arbejde er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det giver rigtig god mening, siger Marie Sonne.

I det kommende nummer af fagbladet Socialpædagogen kan du læse mere om tre af de socialpædagogiske arbejdspladser, der deler ud af deres erfaringer på vpt.dk/metoder-mod-vold

Bliv medlem