Gå til indhold

OK18

Socialpæda­goger får konflikt­støtte under lockout

Medlemmer som lockoutes vil modtage konfliktunderstøttelse, som svarer til ens almindelige løn under konflikten. Det har Socialpædagogernes hovedbestyrelse netop vedtaget

13. marts 2018

Artikel
Kroner_konflikt_128x600_cb.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Er du er en af de medlemmer, som sendes i lockout, hvis konflikten bliver en realitet, så er din økonomi godt sikret. Du vil nemlig få konfliktunderstøttelse under lockout på lige fod med de medlemmer, der er udtaget til strejke. Konfliktunderstøttelsen svarer til din almindelige løn, dvs. grundløn + kvalifikationsløn + funktionsløn + særydelser, men uden pension. Konfliktunderstøttelsen beregnes ud fra din seneste lønseddel.

Der er stor forskel på hvordan man er stillet økonomisk under en konflikt - det varierer fra forbund til forbund og alt efter, om der er tale om strejke eller lockout. Flere forbund opererer med lånemodeller i tilfælde af lockout, hvor en meget stor gruppe medlemmer står uden indtægt.

Mens det har ligget fast, at Socialpædagogernes medlemmer vil få konfliktstøtte svarende til løn i tilfælde af strejke, har det været uafklaret, hvordan situationen så ud under en lockout. Men nu har Socialpædagogernes hovedbestyrelse vedtaget, at medlemmer der lockoutes under konflikten sidestilles med de strejkende og modtager konfliktstøtte fra forbundet svarende til ens almindelig løn.

Omfanget af lockouten på det socialpædagogiske område er begrænset. Sandsynligvis er der tale om 500-600 medlemmer, som er varslet i lockout. På det kommunale område drejer det sig om medlemmer, der er omfattet af ’overenskomsten for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger’ fordelt mellem alle ti kredse.

I praksis kommer udbetalingen af konfliktstøtte til at foregå digitalt via Socialpædagogernes hjemmeside. De berørte medlemmer får i god tid nærmere instruktion om, hvordan det foregår. Det er tidligst i slutningen af april med udbetalingen af aprillønnen, at konfliktstøtten kommer i spil.

Bliv medlem