Gå til indhold

OK 2018

Statslockout rammer socialpædagoger

Staten har offentliggjort listen over lockout-ramte, og socialpædagoger ansat på SOSU-skolerne, på Kofoeds Skole og i Røde Kors står til at blive massivt ramt. Lockouten er en uforståelig og uklog optrapning, fastholder Socialpædagogernes formand

9. marts 2018

Artikel
Puslespil-transperent_1128x600.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Socialpædagogernes medlemmer på SOSU-skolerne, på Røde Kors’ asylcentre og på Kofoeds Skole er blandt dem, der står til at blive ramt af den meget omfattende lockout på det statslige område. Det står klart, efter at Moderniseringsstyrelsen nu har offentliggjort sin liste over de arbejdspladser og -områder, der bliver lukket ned, hvis lockouten iværksættes.

I alt vil staten lockoute ca. 120.000 ansatte, og den står til at ramme bredt i både ministerier og styrelser – og vil altså også ramme nogle meget centrale opgaver i forhold til udsatte borgere.

Lockouten kan iværksættes fra 10. april – altså en lille uge efter starten på de strejker, som Socialpædagogerne og den øvrige fagbevægelse på det offentlige område har varslet.

Lockouten er varslet for samtlige SOSU-lærere, der er organiseret hos Socialpædagogerne, fremgår det. Det drejer sig om 61 medlemmer.

På Kofoeds Skole rammer lockouten alle ’medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver’, hedder det i varslet fra Moderniseringsstyrelsen. Undtaget for varslet er her ’funktioner, hvor der er tilknyttet tjenestebolig i forbindelse med ungdomsboliger’. Det drejer sig om tre af Kofoeds Skoles afdelinger med ungdomsboliger. I alt vil 20 medlemmer rammes af lockouten.

Det er jo helt ude af proportioner, og det rimer ikke særligt godt med alle forsikringerne om, at arbejdsgiverne da helst ser, at parterne selv klarer situationen

Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne

På Røde Kors-centrene gælder lockoutvarslet bredt og rammer socialpædagogernes ansatte på ni Røde Kors-asylcentre. I lockoutvarslet er dog undtaget 71 navngivne socialpædagoger på syv af centrene, centrene i Gribskov og Thyregod er helt undtaget fra lockouten. Det betyder, at 41 medlemmer vil blive ramt.

I alt vil en lockout på statens område altså ramme 122 medlemmer af Socialpædagogerne.

Socialpædagogernes kredse vil i dag og i de kommende dage være i tæt kontakt med de berørte arbejdspladser og medlemmer, der vil blive informeret om, hvordan de er stillet, hvis lockouten bliver iværksat.

Overreaktion

Socialpædagogerne havde i forvejen udtaget medlemmer på tre SOSU-skoler, medlemmerne på Kofoeds Skole og på ét Røde Kors-center til strejke. Det var Børnecenter Gribskov, der altså til gengæld ikke er medtaget i lockoutvarslet. På SOSU-skolerne var der tale om 16 undervisere på de tre skoler.

I alt var der varslet strejke for 44 medlemmer, og den store forskel på antallet af ramte, er ’et rammende billede på arbejdsgivernes overreaktion’, mener Socialpædagogernes formand, og det peger formodentlig frem imod de lockoutvarsler, som Danske Regioner og KL vil afsende mandag:

– Det er jo helt ude af proportioner, og det rimer ikke særligt godt med alle forsikringerne om, at arbejdsgiverne da helst ser, at parterne selv klarer situationen. Vi har udtaget 10 pct. til strejke for at vise, at vi mener vores krav alvorligt. Det vil være en strejke, der kan mærkes, men ikke en, der går efter at lamme så bredt. Når man spiller så kompromisløst ud, som arbejdsgiverne gør, er det svært ikke at se det som manglende vilje til reelt at ville gå forhandlingens vej, siger Benny Andersen.

Jeg må gentage, at en lockout i det omfang, der tegner sig, er en helt uforståelig og uklog optrapning, som bringer samarbejdsklimaet i den offentlige sektor i alvorlig fare

Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne

Han håber dog stadig, at det lykkes at nå en aftale:

– Det danske samfund kan ikke være tjent med en så omfattende konflikt, som arbejdsgiverne lægger op til. Jeg må gentage, at en lockout i det omfang, der tegner sig, er en helt uforståelig og uklog optrapning, som bringer samarbejdsklimaet i den offentlige sektor i alvorlig fare, siger Benny Andersen.

Mandag vil KL og Danske Regioner offentliggøre deres lister over arbejdspladser, der står til at blive ramt af locktout.

KL har på forhånd skønnet, at den kommunale lockout vil ramme en kvart million ansatte. Det ser på forhånd dog ud til, at det socialpædagogiske område vil blive ramt i langt mindre omfang end områder som skoler og daginstitutioner.

 Hvad sker der, hvis du bliver lockoutet? Hvad er dine rettigheder og muligheder? Og hvad nu, hvis du både er udpeget til strejke og står til at blive ramt af lockout? Du kan finde svarene i forbundets konfliktvejledning, som du finder på www.sl.dk/konflikt eller henvende dig på forbundets hotline på 7248 6080, skrive til konflikt@sl.dk eller bruge chatten på www.sl.dk

 Følg med i udviklingen i OK-situationen på formand Benny Andersens facebookside: www.facebook.com/forbundsformanden og på www.sl.dk/ok2018

Bliv medlem