Gå til indhold

Konflikt

På job under konflikt

Hvis konflikten bryder ud den 4. april, kan konsekvenserne skabe problemer for mange danskere. Fx kan man have svært ved at nå frem til arbejde, hvis den kollektive trafik lukker ned, eller børnehaven er lukket – men det er ikke lovligt fravær

23. marts 2018

Artikel
tomstation.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Hvordan er man stillet som ansat, hvis man ikke kan få passet sine børn, fordi konflikten lukker skoler og daginstitutioner? Eller hvis man ikke kan komme frem til arbejdet, fordi toget ikke kører?

Spørgsmål af den slags dukker op på mange arbejdspladser i denne tid, hvor en storkonflikt kan blive en realitet efter påske. Her kommer derfor opsummering af reglerne og et par gode råd til, hvordan I forbereder jer.

Konflikt er ikke lovlig fravær
Ifølge reglerne skal man passe sit arbejde, som man plejer, selv om der er konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Hverken strejkende pædagoger, lockout-lukkede skoler eller aflyst togtrafik er lovlig grund til, at man ikke møder på arbejde. Udebliver en medarbejder fra arbejdet uden aftale, kan arbejdsgiveren lade det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Lav aftaler med leder
Det er derfor hensigtsmæssigt, at man lokalt indgår aftaler på sin arbejdsplads for at få løst eventuelle pasningsproblemer osv. som følge af konflikten. Man kan fx aftale, at medarbejdere i et vist omfang bruger ferie, feriedage, frihed uden løn, flekstid, arbejder hjemme mv. Mens der for konfliktramte medarbejdere ikke kan holdes ferie mm. under konflikt, gælder dette ikke for alle dem, som ikke er omfattet af konflikten. Man kan altså godt afholde ferie, orlov, afspadsering mv., men kun efter aftale med sin leder.

OBS! Det kræver i alle tilfælde en aftale med lederen, da aftaler af denne art ikke er noget, som lønmodtageren har krav på. Hvis I aftaler jer frem, så sørg for, at aftalen indgås i god tid, og at aftalerne er klare og tydelige og fleksible.

Børn med på arbejde
Man kan også aftale, at medarbejderne kan tage børn med på arbejdet. Igen er det ikke en ret, man har, men en aftale, der skal indgås med lederen. Også selv om der er en almindelig praksis om, at man godt må have børn med på arbejde, er der tale om en særlig situation, og det skal derfor aftales forinden.

I forbindelse med konflikten på lærerområdet i 2013 valgte en række virksomheder at tilbyde pasning af medarbejdernes børn på virksomheden. Med med en sådan model skal man være opmærksom på, at det kan medføre skattemæssige konsekvenser og krav om børneattester, hvis ordningen tager form af et privat pasningstilbud.

Skattepligtigt
Hvis man etablerer en ordning, hvor forældrene selv står for pasning af børn - evt. på skift  - er det ikke skattepligtigt. Det er det derimod, hvis arbejdsgiveren fx ansætter eller anviser konkrete medarbejdere til at passe børnene. I så fald opfatter SKAT børnepasningsordningen som et personalegode.

Børneattest
Hvis en arbejdsplads stiller et mødelokale til rådighed og forældrene på skift kigger til børnene, skal man ikke indhente børneattest. Men hvis ordningen er organiseret med vagtplan, så det bliver formaliseret, så skal man indhente børneattester på de medarbejdere, der indgår i vagtplanen.

Bliv medlem