Gå til indhold

OK 2018

Lockout: Hvem er omfattet?

KL varsler lockout for medlemmer, som arbejder i særlige stillinger på beskæftigelsesområdet. Det er stadig uklart, hvem regionernes lockoutvarsel rammer

14. marts 2018

Artikel
Lockout.jpg (1)

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Arbejdsgivernes lockoutvarsel rammer kun en begrænset del af Socialpædagogernes medlemsgruppe.

Det kommunale område
På det kommunale område omfatter lockoutvarslet alle de medlemmer af Socialpædagogerne, som arbejder på beskæftigelsesområdet og er ansat på den overenskomst, der hedder ’Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger’. Men altså kun medlemmer, der er omfattet af denne overenskomst og er ansat til fx at yde mentorstøtte, vejledning og etablering af virksomhedspraktik eller hjælp i forhold til ansættelse med løntilskud.

Forbundet arbejder på at afklare, nøjagtigt hvor mange medlemmer, det drejer sig om. Det er formentlig meget få.

Kontakt til kredsen
Alle, som er ramt af lockoutvarslet, vil blive kontaktet af deres kreds eller deres TR. Men hvis du ved, at du arbejder på på beskæftigelsesområdet på ’overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger’ og ikke hører fra kredsen inden for de nærmeste dage, så skal du selv kontakte din kreds. Hvis du er usikker på, om du er omfattet af ”særlige stillinger” bør du finde dit ansættelsesbrev frem af skuffen. I ansættelsesbrevet fremgår det, hvilken overenskomst, du er ansat på.

Statsansatte
På statens område er der varslet lockout for samtlige lærere på SOSU-skolerne og samtlige socialpædagoger ansat på Røde Kors-centrene. De pågældende medlemmer vil blive kontaktet af kredsen eller deres TR.

Uklarhed på det regionale område
På det regionale områder fremgår det ikke klart og præcist af lockoutvarslet, hvilke medarbejdere, der vil blive ramt af lockouten. En væsentlig del af hospitalspædagogerne er omfattet af varslet, men det er lidt mere uklart, hvem der er undtaget. 

Forbundet har nu bedt om at få præciseret, hvem der er omfattet af lockoutvarslet på det regionale område. Så snart det står klart, hvem der er omfattet af lockout, vil de berørte medlemmer få besked.

Hvad er en lockout?
En lockout betyder, at arbejdsgiveren siger til de omfattede ansatte, at de skal blive hjemme og ikke gå på arbejde. Samtidig stoppes lønudbetalingerne. Lockouten kan tidligst træde i kraft den 10. april.

Hvis du bliver lockoutet, har du ret til konfliktunderstøttelse som svarer til din almindelige løn, dog uden pension.  Lockoutede er generelt stillet lige som de medlemmer, der er i strejke. Du kan finde svar på de fleste spørgsmål omkring, hvilke regler der gælder under en lockout i Socialpædagogernes Spørgsmål og svar om konflikt.

Særlige stillinger

'Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger' er en fælles overenskomst, som Socialpædagogerne har indgået sammen med BUPL og FOA. Også BUPL og FOA har modtaget lockoutvarsel for ansatte omfattet af ”Særlige stillinger".

Men husk, at det kun er socialpædagoger i særlige stillinger på beskæftigelsesområdet, som rammes af lockout.

Bliv medlem