Gå til indhold

Den gode Arbejdsplads

Linksamling til Den gode Arbejdsplads

Herunder finder du direkte links til alle de sider og publikationer, der henvises til i den trykte udgave af Den gode Arbejdsplads – inddelt i de seks hovedafsnit.

13. februar 2018

Artikel

Afsnit 1: Medbestemmelse og medindflydelse

Rammeaftaler om medindflydelse og medbestemmelse for hhv. kommuner og regioner

Beskrivelse af projektet ’Fokus på den danske model i kommunerne’

Spilleregler for aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor

Guide til det daglige TRIO-samarbejde

Inspiration til udarbejdelse af en fase- og indsatsplan

Inspiration til diskussioner af kernefagligheden

Inspiration til diskussioner om det etiske værdigrundlag

Inspiration til arbejdet med forandringer i MED

Inspiration til det strategiske arbejde med fysisk arbejdsmiljø

Inspiration til, hvordan I bedst formidler fra MED

 

Afsnit 2: Arbejdsmiljø og faglighed

Aftalen om trivsel og sundhed på det kommunale og regionale område

Vejledning til kommuner om forpligtelser og opgaver i forbindelse med aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Inspiration til en bedre stressindsats fra Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner

Inspiration til forebyggelse af stress på arbejdspladsen fra Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner

Redskab til forebyggelse af arbejdsrelateret stress fra Videncenter for arbejdsmiljø

’Vi forebygger stress sammen’ fra Branchefællesskabet Velfærd og Offentlig administration

Vejledning om identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane fra Forhandlingsfællesskabet

Inspiration til elementerne i en personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Vejledning om retningslinjer til forebyggelse af vold, mobning og chikane fra Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner

Vejledning om identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane fra Forhandlingsfællesskabet

Reglerne i forbindelse med anmeldelse af vold som en arbejdsskade samt politianmeldelse af vold og trusler

Værktøj som beskriver, hvordan man kan gennemføre og arbejde med risikovurderinger i hverdagen fra Vold som udtryksform

Overblik over forskellige metoder til identificering, håndtering og forebyggelse med brugerinddragelse fra Vold som udtryksform

Arbejdstilsynet: Hvad er mobning, og hvad kan man gøre ved det

Arbejdstilsynets hotline, som man kan ringe til anonymt i forbindelse med problemer med mobning og chikane

Inspiration til en handlingsplan om forebyggelse af mobning fra Videncenter for arbejdsmiljø

Værktøj med fokus på vidnernes rolle i situationer med forebyggelse af mobning fra Branchefællesskabet

Inspiration til TRIO-samarbejdet: TRIOEN – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) tilbyder uddannelse til MED og Arbejdsmiljøorganisationen

Den socialpædagogiske kernefaglighed

Værktøj til prioritering af kerneopgaven fra Branchefællesskabet

Redskab til at skabe dialog om kerneopgaven på et personalemøde eller i MED-udvalget fra Viden på tværs

’Med kerneopgaven som ledestjerne’ Væksthus for ledelse

Det etiske værdigrundlag for socialpædagoger

Inspiration til dialog på arbejdspladsen om dilemmaer på socialpædagogiske arbejdspladser

’Min faglige praksis’. Inspiration til at sætte fokus på fagligheden og kerneopgaven

Overblik over redskaber, som handler om udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø

Socialpædagogernes on-lineværktøj – lille APV

Kvikguide til udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø fra Videncenter for arbejdsmiljø

Redskaber, som understøtter udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø fra Branchefællesskabet

Forløb, som guider jer igennem en arbejdspladsindsats med fokus på styrkelse af samarbejdet fra Viden på tværs

En god modtagekultur over for nyansatte, vikarer og studerende i praktik som grundsten i det gode samarbejde – fra Branchefællesskabet

Værktøj med cases og spørgsmål til udvikling af social kapital fra Branchefællesskabet

Redskaber til måling og styrkelse af den sociale kapital fra Videncenter for arbejdsmiljø

Uddannelsestilbud om social kapital fra Parternes Uddannelsesfællesskab

Redskaber til at styrke den relationelle koordinering på jeres arbejdsplads fra Branchefællesskabet

Publikation, som kan understøtte arbejdet med relationel koordinering fra Væksthus for Ledelse

Publikationen Forandringer fryder – og forstyrrer fra Væksthus for Ledelse

Redskab, som understøtter arbejdet med at skabe robuste forandringer fra Branchefællesskabet

Værktøj, som har fokus på at skabe gode forandringer fra Videncenter for Arbejdsmiljø

Online-værktøj til APV på hhv. små og store arbejdspladser

’Fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen’

’Få mere ud af trivselsmålingen’ fra Væksthus for Ledelse

Arbejdstilsynets liste over autoriserede rådgivere på det psykosociale område

 

Afsnit 3: Arbejdstid

Natarbejde med færre gener – Inspiration fra arbejdspladser i regionerne. KTO (nu Forhandlingsfællesskabet), Sundhedskartellet og Danske Regioner, 2012

Projekt prioriteret arbejdstid

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder – pædagogisk område (O.15)

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogiske personale ved døgninstitutioner m.v. (O.15 omfattende regioner)

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler (o.15 – gældende for regioner)

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler (O.99 – gældende for kommuner)

Aftale om hviletid og fridøgn (O.81)

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal (O.15 – gældende for regioner)

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal (O.11 – gældende for kommuner)

Kommenteret Døgnarbejdstidsaftale indenfor KL’s område OK 2018. Udarbejdet i samarbejde med FOA, SHK og 3F

Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte. En kort beskrivelse af de væsentligste regler. Marts 2016

Inspiration til meningsfulde møder Væksthus for ledelse

10 værktøjer til forebyggelse af stress fra Branchefællesskabet

’Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver’ fra Branchefællesskabet

 

Afsnit 4: Kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling på det kommunale område

Aftale om kompetenceudvikling på det regionale område

Information om Socialtilsynets kvalitetsvurdering

Socialtilsynets kvalitetsvurdering – bilag

Inspiration til rammer og fora for den faglige udveksling

Inspiration til det gode personalemøde

Inspiration til den gode modtagelse af nye medarbejdere – fra Branchefællesskabet

Socialpædagogernes faglige selskaber

Socialpædagogernes vidensbank

Online-værktøj til APV på hhv. små og store arbejdspladser

Den kommunale kompetencefond

Den regionale kompetencefond

Information om hhv. den kommunale og den regionale kompetencefond

 

Afsnit 5: Det Sociale kapitel

Rammeaftaler om det sociale kapitel for det kommunale område

Rammeaftaler om det sociale kapitel for det regionale område

Fælles forståelsespapir – det kommunale område

Fælles forståelsespapir – det regionale område

Redskaber til fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen, baseret på forskning og praksis – fra Videncenter for Arbejdsmiljø

KL og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning ’Ansættelser på særlige vilkår. Marts 2017

Hvidbog om tilbage-til-arbejdet med muskel-skelet besvær

Hvidbog om tilbage-til-arbejdet med mentale helbredsproblemer

 

Afsnit 6: Seniorer

Rammeaftaler om seniorpolitik på hhv. det kommunale og det regionale område

Refleksions-guide til ledere til inspiration for seniorsamtaler eller senkarriere-samtaler med erfarne kommunale ledere – fra KL og Forhandlingsfællesskabet

Refleksions-guide til ledere og chef til inspiration for seniorsamtaler eller senkarriere-samtaler med erfarne kommunale ledere – fra KL og Forhandlingsfællesskabet

Refleksions-guide til chefen til inspiration for seniorsamtaler eller senkarriere-samtaler med erfarne kommunale ledere – fra KL og Forhandlingsfællesskabet

 

Bilag

Guide til omvendt brainstorm

 

Bliv medlem