Gå til indhold

Socialpolitik

Satspulje: Flere med handicap skal i beskæftigelse

128 mio. kr. skal være med til at sikre, at flere mennesker med handicap kommer i arbejde. Det er resultatet af den seneste satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet. Socialpædagogerne efterlyser fokus på borgere med de mest omfattende handicap

8. november 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

11 initiativer skal over de næste fire år hjælpe flere mennesker med handicap i job og uddannelse. Regeringen har sammen med de øvrige partier i satspuljekredsen onsdag den 7. november indgået en aftale på beskæftigelsesområdet. I alt er der afsat 128,4 mio. kr. til indsatsen.

I initiativerne er der bl.a. afsat penge til en pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap, til et styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene, til en permanent platform til at udbrede viden om handicap og beskæftigelse - og en ramme, der skal sikre bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Læs mere om satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet

Også borgere på førtidspension og borgere med omfattende handicap vil gerne bidrage til samfundet, men denne gruppe får desværre ikke hjælp fra den satspuljeaftale, der nu er indgået

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Ikke helt i mål endnu
I Socialpædagogerne er forbundsnæstformand Marie Sonne glad for, at der med satspuljeaftalen sættes fokus på at skabe lige vilkår for folk med funktionsnedsættelser i Danmark.

– Alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab og have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse og oplevelser - også mennesker med handicap. Så jeg er da glad for, at der nu er politisk vilje til at give borgere med funktionsnedsættelser bedre muligheder for at komme i gang med enten et job eller en uddannelse, siger hun.

Men desværre tilgodeser aftalen langt fra alle mennesker med handicap, lyder det fra Marie Sonne.

– Også borgere på førtidspension og borgere med omfattende handicap vil gerne bidrage til samfundet, men denne gruppe får desværre ikke hjælp fra den satspuljeaftale, der nu er indgået. Jeg vælger at se aftalen som en plan 1.0 - og glæder mig så til en plan 2.0. For der er stadig lang vej igen, hvis alle mennesker med handicap skal have ordentlige vilkår for beskæftigelse og aktivitetstilbud, siger hun.

Vigtige projekter videreføres
Som en del af satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet har politikerne også prioriteret knap 175 mio. kr. til at videreføre støtten til en række projekter og organisationer, som har fokus på netop beskæftigelsesindsatser. Og det glæder Marie Sonne.

– I Socialpædagogerne er vi glade for, at politikerne fortsat prioriterer at støtte en række vigtige initiativer. Det gælder fx støtten til Vold som Udtryksform, som har stor betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

I alt forlænges syv projekter frem til midten af 2022 - herunder bl.a. Landsforeningen LEV og High:Five.

Aftale om borger med komplekse problemer
Tirsdag den 6. november blev en anden satspuljeaftale landet omkring borger og familier, der kæmper med komplekse og sammensatte problemer. I alt blev der med denne aftale afsat 106 mio. kr. til at sikre udsatte borgere en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats fra det offentlige.

Pengene skal bruges til at implementere regeringens reformudspil ’Sammen med borgeren - en helhedsorienteret indsats’, der skal give kommunerne mulighed for at tilbyde mere sammenhængende indsatser til mennesker, der kæmper med ledighed, sociale problemer og måske misbrugsproblemer.

Derudover er der også indgået aftale om at afsætte 30 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond i 2019.

Læs mere om satspuljeaftalen omkring borger med komplekse problemer

Bliv medlem