Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Kampen for ligeløn handler også om mænd

I gennemsnit tjener kvinder 13 pct. mindre end mænd, og hvis de skulle arbejde tilsvarende mindre kunne de mandag den 12. november gå hjem på en dejlig, lang juleferie. Det samme gælder i høj grad mænd i typiske kvindefag

9. november 2018

Artikel
Kvinderssidstearbejdsdag2_1128x600.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Mandag den 12. november bliver kampen for ligeløn sat på dagsordenen med kampagnen ’Kvindernes Sidste Arbejdsdag’, men kampagnen handler ikke kun om kvinder. Også de mænd, der arbejder indenfor kvindedominerede fag bliver ramt af manglende ligeløn.

- I dag belønnes arbejde med ting og bygninger højere end arbejde med mennesker, og det kan ikke være rimeligt. Hverken for de kvinder eller de mænd, der vælger at arbejde med mennesker og derfor får en betydeligt ringere livsindkomst, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

Sidste år tjente kvinder ifølge Danmarks Statistik 13 pct. mindre end mænd, og det skyldes især, at typiske kvindefag som fx socialpædagogisk arbejde historisk er blevet værdisat lavere end tilsvarende mandefag. Også når der stilles samme uddannelsesmæssige krav målt på uddannelsens længde.

Lang juleferie
Hvis den lavere løn omregnes til færre arbejdsdage, betyder det, at kvinderne mandag den 12. november kan gå hjem på en dejlig lang juleferie.

- Og de kan godt tage deres mandlige kollegaer med på en stor del af ferien, for det er både kvinder og mænd, der rammes af lavere løn i kvindedominerede fag. Selv om det går en lille smule fremad med at udligne løngabet, går det alt for langsomt, siger Verne Pedersen.

Hun understreger, at Socialpædagogerne gør en stor indsats for at sikre ligeløn – og dermed sikre højere løn til både mænd og kvinder i det socialpædagogiske fag.

- Vi er bl.a. indgået i en vigtig ligelønsalliance med andre kvindedominerede faggrupper, der sammen har skabt historiske resultater ved OK18. Her lykkedes det at få afsat danmarkshistoriens første ligelønsaftryk med en pulje på 51 mio. kr., der skal sikre ligeløn for de traditionelle kvindefag. Puljen er beskeden og skal gerne blive meget større ved de kommende overenskomstforhandlinger, men det er et første vigtigt skridt på vejen mod, at forskellige fag i højere grad aflønnes ens, når der er tale om uddannelse af sammen længde, siger Verne Pedersen.


Selv om det går en lille smule fremad med at udligne løngabet, går det alt for langsomtVerne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Appel til Folketinget
Sammen med ligelønsalliancen har Socialpædagogerne også sendt en appel til Folketingets politikere om at afsætte en ligelønspulje, for løngabet mellem fagene kan kun løses med en udvidelse af de økonomiske rammer.

- Udover puljen til de ekstra lønkroner bør Folketinget også sikre, at vi får bedre redskaber til at kunne bruge ligelønsloven. Konkret handler det om et system, der kan vurdere arbejde af samme værdi, som ifølge loven skal honoreres med lige løn, siger Verne Pedersen.

Selv om en stor del af løngabet mellem mænd og kvinder altså bunder i forskellen mellem lønnen i kvindedominerede og mandedominerede fag, er det ikke hele forklaringen.

- Også indenfor det enkelte fag tjener mænd gennemsnitligt lidt mere end kvinder, fortæller Verne Pedersen.


Gør op med tabu
En af forklaringerne på lønforskelle mellem fx mandlige og kvindelige socialpædagoger er, at mænd ofte løber med gevinsten, når løn forhandles lokalt. En anden forklaring er, at løn er meget tabubelagt.

- Når vi ikke tør tale med andre om løn, bliver konsekvensen, at vi slet ikke opdager, hvis vores kollegaer med samme uddannelse, kvalifikationer, erfaring og ansvar, får en anden løn end os selv - selv om vi altså udfører arbejde af samme værdi, siger Verne Pedersen. 

Derfor anbefaler hun åbenhed og gennemsigtighed om løn. Både når det gælder den faktiske løn og de kriterier, der lægges til grund ved lønforhandlinger.
 

Kønsmønstre har betydning
En yderligere forklaring på løngabet mellem kvinder og mænd kan findes i traditionelle kønsmønstre, der bl.a. viser sig ved, at kvinder gennemsnitligt holder 10 gange mere barsel end mænd, og at kvinder i højere grad end mænd passer syge børn etc.

- Hvis vi for alvor ønsker ligestilling og ligeløn, er det derfor også nødvendigt, at vi gør op med de kulturelle og strukturelle barrierer, som fastholder de traditionelle kønsmønstre, siger Verne Pedersen.

I gennemsnit tager mandlige socialpædagoger 34 dages barsel. Dermed ligger de lige under deres offentligt ansatte kønsfæller.
Læs mere i artiklen ’34 dages barsel til socialpædagog-fædre’.

Hvis vi for alvor ønsker ligestilling og ligeløn er det også nødvendigt, at vi gør op med de kulturelle og strukturelle barrierer.Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Bliv medlem