Gå til indhold

Fædrebarsel

34 dages barsel til socialpædagog-fædre

Mandlige socialpædagoger ligger lige under deres offentligt ansatte kønsfæller, når det handler om at tage barsel. Professor er overrasket over, at de ikke tager mere. Økonomi og kultur er stopklodser, lyder det.

18. oktober 2018

Artikel
Anders-barsel-021018-SK19web_edit.jpg

Forfatter: Charlotte Holst

Foto: Søren Kjeldgaard

Mandlige socialpædagoger klatrer ikke til tops i disciplinen barsel. En særkørsel, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor har lavet for fagbladet Socialpædagogen, viser, at gruppen i gennemsnit tog 34 dages barsel sidste år. Det er en anelse under offentligt ansatte mænd generelt, der sniger sig op på 35 dage.

Man kan jo godt øremærke barsel i overenskomsterne og sige: Det her er fars. Så skal han ikke forhandle derhjemme

Anette Borchorst, professor Aalborg Universitet

Professor på Aalborg Universitet, Anette Borchorst, der har forsket i køn og barsel, er lidt overrasket.

– Jeg synes ikke, det er særlig meget, socialpædagogerne tager i forhold til, hvad de kunne tage med løn. Jeg ville have forventet, at de tog mere, siger hun og peger på, at offentligt ansatte mænd generelt tager mere end privatansatte.

Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne, hæfter sig ved, at de mandlige medlemmer generelt er godt med og også tager flere dage end for bare et par år siden, hvor tallet lå på 32.

– Det ser ud til at være i rimelig god gænge, og jeg vil egentlig tro, der er ret stor accept af, at fædre tager barsel på socialpædagogiske arbejdspladser. Måske bakkes der ligefrem op og opfordres til det, siger hun.

Grundsten til ligestilling
Stopklodser for at mænd tager barsel er økonomi og en kultur, hvor det ofte er mor, der tager hovedparten af orloven. Det handler både om mors præferencer og arbejdsgiverens forventninger. Men det er noget, der kan løsnes op for med øremærkning, siger Anette Borchorst.

– Man kan jo godt øremærke barsel i overenskomsterne og sige: Det her er fars. Så skal han ikke forhandle derhjemme. I Danmark ligger det ofte som en selvfølgelighed, at det er mor, der tager den orlov, der er til deling, siger hun.

Også Verne Pedersen fremhæver øremærket barsel til fædre og medmødre som en oplagt mulighed.

– Set i et ligestillingsperspektiv er det fortsat kvinden, der holder den største del af forældreorloven, og det fastholder kvinden som den primære omsorgsperson i hjemmet. Her er øget fædreorlov en grundsten til at skabe ligestilling i hjemmet, men også på arbejdsmarkedet, siger hun.

Anette Borchorst peger på, at den arbejdsstilling, man etablerer, når barnet er helt lille, har det med ikke at ændre sig.

– Det er jo fuldt forståeligt, at mor gerne vil være hjemme. Men det viser sig altså på lang sigt at blive et fasttømret mønster i familien, siger hun.

EU vil øremærke til mænd

  • EU-landene har besluttet at øremærke to måneders barsel til mænd
  • Det er en del af den orlov, som forældrene i dag selv kan fordele, man fremover vil reservere særligt til faren

  • Direktivet skal også vedtages i Europaparlamentet, hvor der eventuelt skal findes et kompromis. Det forventes dog ikke, at Parlamentet ønsker en version med kortere øremærkning

Kilde: Kvinfo

Når du bliver far (eller medmor)

  • Har du ret til to ugers sammenhængende fædreorlov med løn.

  • De to uger skal holdes inden for de første 14 uger (mange tager dem lige efter fødslen), og du skal give din leder besked med 4 ugers varsel.

  • Du har, ligesom barnets mor, ret til 32 ugers forældreorlov. Du får løn i 7 af disse uger. I alt har du altså 9 ugers fædreorlov med løn.

  • Desuden er der 6 ugers lønnet forældreorlov, som dig og barnets mor kan fordele.

Reglerne gælder for offentligt ansatte socialpædagoger

Diagrammet viser det gennemsnitlige antal af dage på barsel, som hhv. mandlige socialpædagoger og alle mænd ansat i kommuner og regioner holder. Mandlige socialpædagoger er defineret som basisstillinger, dvs. fastansatte på ordinære vilkår. 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Bliv medlem