Gå til indhold

OK18

Lønstigning i oktober

Med oktoberlønnen stiger din løn som følge af overenskomstforhandlingerne i foråret. Denne gang er lønstigningen cirka 1 pct. Se, hvad det betyder for dig

12. oktober 2018

Artikel
lønstigning1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Nu kan du igen se frem til lidt flere kroner i lønningsposen, hvis du er offentligt ansat. I oktober stiger lønnen som led i den overenskomstaftale, Socialpædagogerne indgik med arbejdsgiverne i foråret. Lønstigningen vil fremgå af din lønseddel for oktober måned.

Kommunalt ansat
Hvis du er kommunalt ansat, vil du få en lønstigning på 1,14 pct. For en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på fx 29.000 kr. svarer det til 332 kr. ekstra på lønsedlen i oktober måned. Er du ansat som medhjælper og fx tjener 24.000 kr. pr. måned, vil lønstigningen være 275 kr. pr. måned.

Regionalt ansat
For ansatte i regionerne er lønstigningen  0,91 pct. Det svarer for en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på fx 29.000 kr. til 265 kr. Er du ansat som medhjælper og fx tjener 24.000 kr. pr. måned, vil lønstigningen svare til 219 kr. pr måned.

Forskel pga. reguleringsordning
Når der er forskel på lønstigningen for de kommunalt og regionalt ansatte, er det dels fordi, at lønstigningerne ikke kommer helt i samme takt i de to forlig, selvom den samlede værdi for OK18-perioden i begge forlig er 8,1 pct.

Men en del af forskellen skyldes den såkaldte reguleringsordning, som sikrer, at lønudviklingen i den offentlige sektor følges ad med lønudviklingen i den private sektor. Da de regionale lønninger tidligere er steget lidt mere i forhold til den private sektor end de kommunale er, bliver lønstigningen i denne periode en anelse mindre for de regionalt ansatte.  

Læs mere om lønsatser på sl.dk/løn

Bliv medlem