Gå til indhold

Velfærdsteknologi

Fremtiden ligger i et par briller

Socialt Udviklingscenter SUS ønsker at afprøve virtual reality teknologien som et pædagogisk redskab til udsatte børn og unge

17. august 2017

Artikel
CB_virtual-realityB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

I et af flere projekter om virtual reality og social udvikling vil man på tre forskellige anbringelsessteder afprøve teknologien som et pædagogisk redskab. For mens udsatte børn og unge kan have svært ved at afkode andre mennesker signaler og begå sig socialt, så er de ofte mestre i at agere i en digital verden. Netop derfor er virtual reality så oplagt, fortæller Andres Borre, konsulent i SUS.

- Projektet handler om at udvikle de unges sociale kompetencer og gøre dem bedre til at mestre hverdagen, sætte ord på følelser og læse andre menneskers signaler. I en virtual reality verden kan den unge fx udsættes for sociale situationer og sanseindtryk, som i virkelighedens verden er en udfordring for dem, siger han.

 De unge skal selv stå i oplevelsen

Tanken er, at fx socialpædagoger med et 360 graders kamera optager fiktive situationer, hvor der er fokus på ansigtsudtryk, kropssprog og i det hele taget hverdagssituationer, hvor de unge skal lære at begå sig socialt – og så får de unge et par virtual reality briller på, så de selv kan opleve situationerne.

- Når de unge står i oplevelsen, mærker de jo, hvordan de reagerer og føler – og fordi man kan træne en situation igen og igen, giver det helt nye muligheder for læring og mestring. Pædagogisk kan man arbejde med at give barnet en dybere selvindsigt og nogle konkrete handlingsstrategier til at mestre forskellige situationer som fx det at sætte sig i en fyldt bus, at sætte ord på følelser – eller håndtere negative følelser.

Projektet er del af en større indsats igangsat af Socialt Udviklingscenter SUS, som har til formål at skabe viden om og fremme brugen af virtual reality i sociale og beskæftigelsesorienterede indsatser på landsplan. Målet er, at Danmark bliver foregangsland, når det kommer til refleksiv faglig brug af ny teknologi sammen med socialt udsatte borgere.

Bliv medlem