Gå til indhold

Familiepleje

Dækker forsikringen?

Forsikringen dækkede ikke, da et plejebarn kørte galt i plejefamiliens bil uden kørekort. Socialpædagogerne anbefaler, at du taler med kommunen om dine forsikringsforhold, når I indgår kontrakt

28. august 2017

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

En jysk plejefamilie fik sig en ubehagelig overraskelse, da de opdagede, at deres bil var væk, og deres 17-årige plejebarn, som ikke har kørekort, havde taget den. Plejebarnet kørte galt, men kom ikke til skade. Det gjorde til gengæld bilen. Mekanikerregningen løb op på over 60.000 kr.

Familien kontaktede deres forsikringsselskab, men fik den nedslående besked, at de ikke kunne få dækket skaden, da drengen har kørt bilen ulovligt.

- For at forsikringen dækker skaden, er det et krav, at føreren lovligt benytter bilen og har et gyldigt kørekort. Når en fra husstanden uretmæssigt kører bilen uden kørekort, dækker forsikringen normalt ikke, forklarer konsulent Anja Linstrup Sørensen fra Forsikring & Pension.

Så selv om ens plejebarn, som medlem af husstanden, er dækket af plejefamiliens forsikringer, så er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker. Det gør sig eksempelvis gældende i tilfældet med bilen. Alternativt skal man ud i politianmeldelse og erstatningskrav overfor sit eget plejebarn, en model, som de færreste familieplejere nok vil mene er en løsning.

- Man kan ikke forsikre sig ud af det. Man må sige, at der er et eksempel på, at der kan være en risiko forbundet med at have børn eller plejebørn. Det, man kan gøre, er at forebygge risikoen bedst muligt, for eksempel ved at gemme bilnøglen af vejen, eller på andre måder forsøge at sikre at situationen ikke opstår. Men der er ingen vandtætte løsninger, siger Anja Linstrup Sørensen.

Aftal forsikringsvilkår med kommunen
Socialpædagogerne anbefaler, at plejefamilier ved kontraktindgåelsen aftaler med kommunen, hvordan forsikringsforholdene er. Så ved man på forhånd, hvordan man stiller sig, hvis der skulle opstå situationer, hvor forsikringen ikke dækker. Nogle kommuner har retningslinjer for, hvordan forsikringsspørgsmål håndteres. Eksempelvis har Københavns Kommune forpligtet sig til at tage eventuelle skader op til vurdering i de tilfælde, at plejefamiliens eller forældremyndighedsindehaverens forsikring ikke dækker, og hvor skadesbeløbet overstiger 1000,- kr.

Du kan læse mere om forsikring i Familieplejernes håndbog ’Værd at vide for familieplejere’ på side 46. Her fremgår det blandet andet, at udgangspunktet for de fleste forsikringsselskaber er, at et plejebarn er dækket af familieplejerens private indbo- og ansvarsforsikring på linje med familiens egne børn. Normalt står det skrevet direkte i policen. Det anbefales dog, at du sikrer dig dette ved en henvendelse til dit forsikringsselskab og eventuelt får det bekræftet på tryk.

Indboforsikringen dækker normalt ved brand, tyveri og vandskader på husstandens indbo – herunder plejebarnets. Ansvarsforsikringen dækker skader på mennesker og ting udenfor husstanden, der forvoldes af de personer, der er omfattet af forsikringen, herunder altså også plejebarnet.

Familieplejernes håndbog - værd at vide

Bliv medlem