Gå til indhold

Efteruddannelse

Guide til efteruddannelse

Vi har samlet en række gode råd, som trin for trin guider dig gennem efteruddannelsesjunglen

17. maj 2017

Artikel
07efteruddannelseB.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Helle Scheffmann

01 Afklar dine ønsker og behov

Vil du gerne i gang med efteruddannelse, men ved du ikke helt hvad, hvor og hvordan? Start med at stille dig selv nogle afklarende spørgsmål, så du kommer tættere på, hvad der er det rette for dig:

  • Hvor er du i dit job og din funktion lige nu?
  • Hvor vil du gerne være i fremtiden?
  • Hvad er dine styrker, hvad er du god til?
  • Hvad er dit særlige bidrag til jobbet eller organisationen?
  • Hvad motiverer dig og giver dig energi?
  • Hvad drømmer du om og hvad vil du gerne opnå i dit arbejdsliv?

Find mere inspiration på nettet: 11 individuelle øvelser til kompetenceudvikling: www.kortlink.dk/qh6g

02 Sådan er dine muligheder

Nu er det tid til at gå på opdagelse i de mange muligheder for efteruddannelse og hente inspiration ved at se nærmere på de tilbud, der er. Det bedste efteruddannelsesråd til dig afhænger af din situation. Men generelt er rådet at gå efter en anerkendt og kompetencegivende uddannelse.

– Hvis man gerne vil øge sin markedsværdi, så at sige, så betyder det noget, at man har en kompetencegivende uddannelse, hvor man arbejder i dybden og på et videnskabsteoretisk niveau. Og samtidig får man dokumentation på det, som man har lært, siger Karen Marie Juhl Nielsen, partnerskabskonsulent hos UCN act2learn.


Uddannet pædagog

Hvis du er uddannet pædagog, er det oplagt, at du orienterer dig i udbuddet af diplomuddannelser.

En diplomuddannelse er lavet til netop socialpædagoger, lærere og andre faggrupper med en professionsuddannelse i rygsækken.

Uddannelsen er tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i praksisfeltet. Det betyder, at du sætter din egen praksis i spil.

Diplomuddannelsen er bygget op i moduler. Man kan nøjes med at tage et enkelt eller et par moduler – eller man kan tage en hel diplomuddannelse, som består af seks moduler og et afsluttende speciale.

Fordelen ved at tage et modul på diplomuddannelsen er, at det tæller som kompetencegivende uddannelse. Du får altså papir på det, du har lært, og det tæller i det formelle uddannelsessystem. Et modul svarer til 10 ECTS-point. Samtidig kan du få økonomisk støtte fra Kompetencefonden. Læs mere under ‘Sådan får du råd’ længere nede i denne guide.


Hvad kræver det?

Et diplommodul består af 42 undervisningstimer hen over et semester typisk fordelt på fx syv torsdage med undervisning fra 9-15. Så man skal have fri fra sit arbejde i minimum syv dage i løbet af modulet. Derudover kommer forberedelsestid, hvor der skal læses.

I alt regner man med, at et modul kræver 250 arbejdstimer af den studerende. De formelle adgangskrav er, at du skal have en professionsbachelor og har minimum to års erhvervserfaring.


Sådan kommer du i gang

Tjek din lokale professionshøjskoles (University Colleges) hjemmeside. Her finder du information om de diplomuddannelser og studieretninger, de tilbyder.

Professionshøjskoler i dit område:

Kontakt evt. studievejlederen og få mere at vide om mulighederne i dit område. Flere professionshøjskoler tilbyder et studieforberedende forløb, som giver et godt afsæt for at komme i gang med studierne, hvis det er længe siden, man har siddet med næsen i lærebøgerne.


Ingen pædagoguddannelse?

For dig, som arbejder på området, men ikke har en pædagoguddannelse, er den oplagte mulighed at læse til meritpædagog. Er du kommunalt ansat, kan du faktisk få hele uddannelsen betalt via en pulje på overenskomsten (se www.denkommunalekompetencefond.dk).

Uddannelsen varer i alt tre år. Det første år er fuld tid. Derefter er den tilrettelagt som en deltidsuddannelse, som du kan tage, mens du arbejder.

Læs mere på Uddanelsesguiden: www.kortlink.dk/qh6q

En anden mulighed er at tage en akademiuddannelse – fx akademiuddannelsen i socialpædagogik. Lad dig ikke snyde af navnet – det er ikke en akademisk uddannelse, men derimod voksenuddannelse henvendt til dem, der ikke har en pædagoguddannelse. Det er en deltidsuddannelse som tager tre år i alt. Optagelseskravet er en relevant erhvervsuddannelse eller lignende og to års erhvervserfaring.

Læs mere på Uddannelsesguiden: www.kortlink.dk/qh6u


Er du ledig?

Som ledig kan du i nogle tilfælde deltage i uddannelse, samtidig med at du får dagpenge. Det gælder fx diplomuddannelserne og meritpædagoguddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde de almindelige krav til rådighed imens.

Kontakt a-kassen, hvis du vil vide mere på 7248 6010.

Læs mere på forbundets hjemmeside

Hvis du ikke har en pædagoguddannelse, kan du måske bruge muligheden for jobrettet uddannelse for ledige.

Læs mere på forbundets hjemmeside


Er du familieplejer?

Alle familieplejere har ret og pligt til to dages efteruddannelse årligt. Kommunen tilbyder kurser målrettet deres familieplejere. Men derudover er der også andre muligheder for efteruddannelse for familieplejere – fx hos www.epos-amu.dk, hvor du finder du en samlet oversigt over efteruddannelsestilbud til familieplejere.

Hvis du ønsker kompetencegivende uddannelse, er der muligheder hos professionshøjskolerne. UCN har fx i samarbejde med flere kommuner i Nordjylland lavet en akademiuddannelse for familieplejere, som er skræddersyet til netop denne målgruppe. Akademimodulet for plejefamilier er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som er kompetencegivende og tæller 10 ECTS point.

Formålet med modulet er at kvalificere plejefamilierne til at analysere, vurdere og på faglig kompetent vis indgå i og varetage komplekse socialpædagogiske problemstillinger og arbejdsopgaver i forhold til deres plejebørn.

Vil du vide mere om kurser og eftervidereuddannelse inden for familieplejeområdet, kan du fx kontakte partnerskabskonsulent Karen Marie Juhl Nielsen på tlf. 7269 1752 eller mail kjn@ucnact2learn.dk


Mod på en Master?

En masteruddannelse er på akademisk niveau og dermed en højere videregående uddannelse. Den er mere teoritung og forskningsorienteret og mindre orienteret mod praksisfeltet end diplomuddannelserne. DPU udbyder fx en Master i social- og specialpædagogik.

Uddannelsen foregår på deltid over to år, og du kan søge støtte hos Kompetencefonden til relevante masteruddannelser.

Læs mere om masteruddannelsen i social- og specialpædagogik på Uddannelsesguiden via www.kortlink.dk/qg2e


En leder i maven?

Er du leder, eller har du ambitioner om at blive leder, er der en række uddannelsestilbud inden for ledelse.

Generelt anbefaler Socialpædagogerne, at du tager en videregående voksenuddannelse (akademi-, diplom eller master i ledelse), da de er kompetencegivende og professionsrettede. Endvidere lever de op til nationale og internationale kvalitetsstandarder.

Du kan du læse om mulighederne på forbundets hjemmeside via www.kortlink.dk/qg2p

Du kan også finde kurser rettet mod ledere på www.lederweb.dk


Korte kurser

Er du mere til korte kurser er der muligheder i AMU-systemet. AMU-kurser er målrettet medarbejdere uden en professionsbachelor, men kurserne er åbne for alle. Kurserne er i reglen gratis på det pædagogiske og sociale område.

På Epos kan du finde en samlet guide til AMU-kurser inden for det pædagogiske og sociale område: www.epos-AMU.dk


Kollektivt forløb for arbejdspladsen

Hvis I er flere på arbejdspladsen, der er interesserede i efteruddannelse, er der mulighed for at skræddersy en uddannelse til netop jer. Dels er der diplomuddannelserne, som tilrettelægges i samarbejde med arbejdspladser eller kommunen, eksempelvis Den fleksible diplomuddannelse for specialområdet hos UCSJ.

Kompetencesekretariatet rådgiver om uddannelse på statslige arbejdspladser. Tal med din leder og din tillidsrepræsentant om de kollektive muligheder på din arbejdsplads.

Læs mere på www.kompetenceudvikling.dk

03 Sådan får du råd

Finansiering af efteruddannelse er et vigtigt punkt. Mange efteruddannelser koster penge, men der er muligheder for at få støtte.


Kompetencefonden

Først og fremmest er der Kompetencefonden, som støtter socialpædagoger ansat på det kommunale og regionale område økonomisk med op til 25.000 kr.

Læs om kriterier og hvordan du søger på forbundets hjemmeside via www.kortlink.dk/qg2u

Uddannelse i  AMU-regi er i reglen gratis. SU, SVU og VEU er også muligheder i nogle tilfælde. Det afhænger af den specifikke uddannelse.

Din arbejdsgiver har naturligvis også mulighed for at finansiere kompetenceudvikling. Tal med din leder og evt. din tillidsrepræsentant om dine ønsker og hør, hvad der kan lade sig gøre.

Endelig kan man ansøge hos fonde og puljer, som støtter efteruddannelse. Fx kan man søge midler til et udviklingsprojekt hos fonde som Egmont eller hos Socialstyrelsen. Det er særligt relevant, hvis man som arbejdsplads går efter et kollektivt kompetenceudviklingsforløb.

04 Sådan overbeviser du din leder

Der er tre vigtige ting at være opmærksom på, når du skal præsentere dit uddannelsesønske for din leder:


Nytte for arbejdspladsen

Overvej, hvordan dine nye kompetencer kan bidrage konstruktivt på arbejdspladsen. Det gavner din sag, hvis din leder kan se ideen i, at arbejdspladsen får glæde af, at du tager efteruddannelse. Find ud af, om der er nye opgaver, du kan påtage dig, eller om du kan udfylde et område, hvor I er svagt dækket ind, og hvor dine kommende kompetencer kan gør en forskel.

Hold dig ajour med, hvad der sker i faget. Hvilke nye metoder, nye tilgange eller krav spiller en rolle inden for dit område, som både du og din arbejdsplads med fordel kunne blive klogere på?


Omkostninger og løsninger

Undersøg, hvad din efteruddannelse vil have af omkostninger – både i penge og tid for arbejdspladsen. Hvis der er finansieringsmuligheder som fx Kompetencefonden, som dækker en stor del af udgiften, er det lettere at få igennem. Det samme gælder den tid, du skal bruge på uddannelsen: Find ud af, hvordan tiden er fordelt mellem arbejde og fritid, og hvordan kan det kan tilrettelægges smidigst muligt. Hvis tiden, du er væk fra arbejdspladsen, er et problem, kan jobrotationsordningen fx være en mulighed.

Læs mere på forbundets hjemmeside via www.kortlink.dk/qg2w

Og mind din leder om, at efteruddannelse er en investering. Læs mere i artiklen ‘Opdaterede medarbejdere, tak’.


Konkret udspil

Udvælg den/de uddannelser, du gerne vil tage. Det kan være en fordel for din leder at have et konkret udspil at forholde sig til. Det viser, at du er seriøs og har forbedret dig, og samtidig har du fakta at præsentere både i forhold til uddannelsens indhold, tidspunkt og omkostninger. Det kan være en god ide at have nogle alternativer at vælge imellem.

Ordforklaring

Kompetencegivende: Uddannelse, der giver formelle og anerkendte kompetencer ift. andre uddannelse og arbejdsmarkedet. En kompetencegivende uddannelse giver grundlag for, at man kan påtage sig en eller flere bestemte funktioner.

ECTS: International måleenhed for uddannelse og for den arbejdsindsats, den studerende skal lægge. 60 ECTS point svarer til fuldtidsstudie i et år. Når du får ECTS-point for uddannelse er det kompetencegivende.


Tip: Uddannelsesparlør

På Uddannelsesguiden finder du en liste over ord og begreber.

Find den via www.kortlink.dk/qg2s

Bliv medlem