Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kompetencefonden

Med kompetencefonden har du mulighed for at søge støtte til efteruddannelse.

Som en del af overenskomstforhandlingerne er der afsat en pulje penge til efter- og videreuddannelse af socialpædagoger i kommuner og regioner. Samlet er der ca. 24 mio. kr. til rådighed i den kommunale fond og ca. 5 mio. kr. i den regionale fond.

Det er dig, din TR og leder, der aftaler, hvad der skal søges tilskud til. Medarbejderudviklingssamtalen og din udviklingsplan bør være udgangspunkt for ansøgningen.

Fonden er et supplement til den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted i kommuner og regioner. Og der er en række kriterier, som skal være opfyldt, for at du kan få støtte fra fondene. Kriterierne er ikke helt ens på det kommunale og regionale område.

Den kommunale kompetencefond

  1. Du kan søge om tilskud på op til 25.000 kr. om året. Din arbejdsgiver skal medfinansiere uddannelsen med mindst 20 %. Støtten kan anvendes til kursusafgifter, materialer og transport- og opholdsudgifter specificeret på ansøgningen. Der kan tidligst søges støtte 9 måneder før kursusstart, og fonden giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

  2. Fonden giver tilskud til uddannelser på diplom-, master- og kandidatniveau inden for det socialpædagogiske område udbudt af anerkendte udbydere i offentligt regi. Det er et krav for at sikre, at der er kvalitet i de uddannelser, der støttes og at uddannelsen giver dig en dokumenteret øget markedsværdi.

  3. Fonden støtter kun såkaldt ekstraordinære uddannelsesaktiviteter. Fonden giver altså ikke støtte til kompetenceudvikling, som hidtil er og fortsat bør finansieres af arbejdsgiveren. Det betyder bl.a. at der ikke gives støtte til uddannelsen som praktikvejleder.

  4. Uddannelsen skal være inden for det sociale-/pædagogiske område. Uddannelsen skal medvirke til at kvalificere den socialpædagogiske praksis og være rettet mod det socialpædagogiske arbejde med udsatte borgere. Fonden støtter ikke uddannelser, som er rettet mod samarbejds-/ledelsesrelationer mellem ansatte. Således gives afslag på ansøgninger til uddannelser inden for ledelse, projektledelse, vejledning, coaching og supervision mv. Der gives heller ikke støtte til for eksempel familieterapi. Der gives dog støtte også til mere generelle obligatoriske diplommoduler, som fx videnskabsteori, når de tages i sammenhæng med en fuld diplomuddannelse, indenfor de uddannelsesretninger, som i øvrigt støttes.

Kriterier for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i kommunerne

Kriterierne er de samme for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, som for de uddannede grupper. Dog gives der støtte fra kompetencefonden efter bredere kriterier mht. uddannelser, dvs. således at omsorgs- og pædagogmedhjælperne kan få støtte til kompetencegivende uddannelse udbudt af anerkendt (offentlig) udbyder, f.eks. akademimoduler, professionshøjskolerne og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt meritpædagog.

Yderligere information

Læs mere om den kommunale kompetencefond og ansøgningsprocedure mv. på fondens hjemmeside:http://denkommunalekompetencefond.dk/

Hvis du har spørgsmål skal du kontakte din TR eller din kreds.

Den regionale kompetencefond

På det regionale område er det som udgangspunkt en lokal beslutning, dvs. af dig, din TR og din leder i fællesskab, om en efteruddannelse skal have støtte fra fonden. Uddannelsen skal dog være omfattet af den positivliste og leve op til de øvrige kriterier, som der er aftalt centralt (se nedenfor).Det er derfor vigtigt, at I lokalt er opmærksomme på uddannelsen lever op til de aftalte kriterier.

Socialpædagogernes fondsmidler på det regionale område selvfølgelig forbeholdt til ansøgere som er ansat på socialpædagogernes regionale overenskomster.

  1. Den regionale fond giver tilskud på op til 25.000 kr. om året, og støtter med 100 procent, der er ikke noget krav om medfinansiering af din arbejdsgiver. Støtten kan anvendes til kursusafgifter, materialer og transport- og opholdsudgifter specificeret på ansøgningen. Der kan tidligst søges støtte 9 måneder før kursusstart, og fonden giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

  2. Fonden giver tilskud til kompetencegivende og anerkendte uddannelser på akademi-, diplom-, master- og kandidatniveau, som hele forløb eller moduler. Endvidere gives støtte til meritpædagoguddannelsen og til Sundhedskommunom og anden kommunomuddannelse (eller -moduler) for de grupper, der ikke har tilbudspligt.

  3. Fondens midler kan ikke anvendes til at støtte ansøgninger om uddannelser, der er overenskomstmæssigt fastsat eller hvortil der er særskilt offentlig finansiering, fx i forbindelse med særlige lovgivningsmæssige indsatsområder eller trepartsaftaler. Fonden støtter kun uddannelser, som ligger ud over den indsats, der i øvrigt finder sted i regionerne. Det betyder fx, at der ikke gives støtte til lederuddannelser eller uddannelse som praktikvejleder.

  4. Du kan ikke søge støtte efter en uddannelse er påbegyndt, og pengene udbetales til arbejdspladsen - der betaler uddannelsen m.v. Pengene bliver udbetalt, når der er sagt ja til ansøgningen. Det sker normalt indenfor 14 dage. Arbejdspladsen skal tilbagebetale pengene, hvis du ikke bliver optaget eller ikke begynder på uddannelsen. Endelig kan nævnes at medarbejderudviklings-samtaler og eventuelle udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger om midler.

Yderligere information om Den Regionale Kompetencefond

Læs mere om den regionale kompetencefond og ansøgningsprocedure mv. på fondens hjemmeside: http://denregionalekompetencefond.dk/

Aftale om den regionale kompetencefond (pdf)

Hvis du har spørgsmål skal du kontakte din TR eller din kreds.