Gå til indhold

Døgninstitution

Lukning af døgninstitutioner bekymrer

Mere end hver femte døgninstitution har siden 2010 drejet nøglen om, fordi udsatte børn og unge i stigende grad anbringes i familiepleje. Hos Socialpædagogerne frygter man, at fagligheden går tabt

30. marts 2017

Artikel
pexels.com_sadchild_B.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Skal vi afvikle og lukke endnu en døgninstitution i kommunen? Det spørgsmål sættes i stigende grad på den politiske dagsorden i landets kommuner, hvor tendensen er tydelig. Flere børn anbringes i familiepleje – færre på døgninstitution.

Ifølge nye tal fra FADD (Foreningen af Døgn- og Dagtilbud) er der siden 2010 blevet lukket 33 døgninstitutioner for udsatte børn og unge ud af i alt 150. En udvikling der bekymrer Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen.

- Som tendensen er lige nu i kommunerne, så ligner det, at der reelt kun er én type tilbud til udsatte børn og unge, nemlig familiepleje. Men det er langt fra alle børn, der kan profitere af at være anbragt hos en plejefamilie. Nogle har behov for specialiseret hjælp og støtte, fordi de fx har været udsat for massivt omsorgssvigt, har en spiseforstyrrelse eller har været udsat for seksuelle overgreb – og det er netop den ekspertise, man har på døgninstitutionerne. Og den viden og faglighed, som er opbygget gennem mange år, den risikerer man helt at miste, når man lukker en døgninstitution, siger Verne Pedersen. 

Det skal være fagligt forsvarligt

En af de kredse, hvor problematikken fylder rigtig meget, er Kreds Midt og Vestjylland, hvor rækken af lukkede døgninstitutioner allerede er lang – og hvor adskillige institutioner lige nu er indstillet til lukning. Ifølge kredsformand Peter Sandkvist begår mange af kredsens kommuner en stor fejl, når de vælger helt at lukke institutioner.

- Det her handler hverken om arbejdspladser eller overenskomster – det handler om at kommunerne bør handle fagligt forsvarligt og sikre ordnede forhold for de børn og unge, der har brug for specialiseret hjælp. Vi ved jo, at behovet for døgninstitutionspladser for udsatte børn og unge stadig er der – men når så alle kommuner vælger at dreje nøglen om på egne institutioner, hvor er det så, de fremadrettet forestiller sig at finde de nødvendige pladser til de af kommunens børn og unge, der har brug for en døgnplads?, lyder det fra Peter Sandkvist.

Mødes med kommuner

I disse uger holder kredsen derfor møder med flere af de kommuner, hvor lukninger af døgninstitutionspladser er i spil – det gælder bl.a. Viborg, Herning, Skive og Holstebro kommuner.

- Vi har tre overskrifter for disse møder. Vi vil sikre kvalitative faglige indsatser på alle trin af indsatstrappen. Vi vil have kommunerne til at se på, hvordan de kan styrke familieplejeområdet ved fx at knytte plejefamilier til døgninstitutioner, så de kan få den nødvendige faglige støtte – og endelig opfordrer vi også kommunerne til at samarbejde tættere på tværs af kommunegrænser i forhold til døgninstitutionspladser, fortæller Peter Sandkvist.

Også fra Verne Pedersen lyder opfordringen til landets kommuner, at de tænker ud over kommunegrænsen og etablerer tværkommunalt samarbejde omkring udsatte børn og unge.

- Vi ved godt, at det kan være svært at drive en døgninstitution i hver en kommune, og derfor er det oplagt, at man bliver bedre til at samarbejde kommunerne i mellem og i højere grad købe pladser på andre kommuners døgninstitutioner. Det vigtigste er at sikre den rette faglige indsats målrettet det enkelte barn – og der er altså stadig mange udsatte børn og unge, der har størst gavn af at blive anbragt på en døgninstitution. 

Ny undersøgelse om plejefamilier

En helt ny undersøgelse lavet af forskere fra Aalborg Universitet viser bl.a., at danske plejefamilier oplever, at flere børn og unge, der har været udsat for svære belastninger, nu anbringes i familiepleje, hvor de før blev anbragt på en døgninstitution. Læs mere om undersøgelsen i artiklen Belastede børn i familiepleje.

Bliv medlem