Gå til indhold

Temamøder

Ledsagelse og forældresamarbejde

To af forbundets faglige selskaber holder temamøder i januar, hvor du kan blive klogere på den nye lov om ledsagelse og på samarbejdet med de biologiske forældre

1. december 2017

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Hvordan er det nu med den nye lov om socialpædagogisk ledsagelse, der træder i kraft fra nytår? Hvad betyder den egentlig for dine og jeres muligheder i det daglige socialpædagogiske arbejde?

Og hvad er det, der er på spil, når du som familieplejer eller socialpædagog på et døgn- eller dagtilbud skal arbejde med relationen til de biologiske forældre til udsatte børn – for forældrene, for dig og for det udsatte barn?

De to spørgsmål er i centrum, når to af Socialpædagogernes faglige selskaber i januar afholder hver to temamøder forskellige steder i landet.

Fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder sætter på to temamøder spot på den nye lovgivning, der åbner for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Da loven blev vedtaget i sommer udtrykte Socialpædagogerne tilfredshed med, at loven skaber klarhed om reglerne.

På møderne vil to jurister fra Socialministeriets handicapkontor udlægge lovteksten, og de vil desuden også fortælle om de ændringer i voksenbestemmelserne, der også træder i kraft fra nytår efter revisionen af serviceloven.

De to møder holdes i samarbejde med henholdsvis Kreds Nordsjælland i Hillerød den 16. januar og med Kreds Sydjylland i Kolding den 18. januar, men møderne er også åbne for medlemmer fra andre kredse.

Fagligt selskab om udsatte børn og unge holder sine to temamøder i samarbejde med henholdsvis Kreds Storstrøm i Vordingborg den 16. januar og med Kreds Nordjylland i Aalborg den 23. januar.

Her er temaet det værdifulde samarbejde med de biologiske forældre til udsatte børn. Udgangspunktet er den bekymring, som langt de fleste børn og unge, som er anbragt, føler for deres biologiske forældre.

På møderne vil en forsker fra VIVE, en repræsentant fra FBU Forældrelandsforeningen og en repræsentant fra Socialtilsyn Øst give redskaber til samarbejdet med anbragte børn og unges biologiske forældre.

Også her gælder det, at møderne er åbne for medlemmer fra andre kredse end ‘værtskredsen’. Og på begge møder er det muligt at stille spørgsmål og debattere med oplægsholderne.

Læs mere og tilmeld dig på de faglige selskabers hjemmeside – der er tilmeldingsfrist primo januar.

Bliv medlem