Gå til indhold

OK 2018

Kravene præsenteret – med et stort men

Det var i skyggen af tvisten om lærernes arbejdstid, at Socialpædagogerne torsdag præsenterede sine krav for modparten – men møderne var præget af en konstruktiv dialog – også når det gælder familieplejerne, siger Socialpædagogernes formand

21. december 2017

Artikel
Benny-KL-031.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Socialpædagogerne

Hvad mener parterne med de krav, de hver i sær har fremlagt til de forestående overenskomstforhandlinger? Hvad ligger der bag overskifterne? Det var dagsordenen for de politiske møder, der torsdag blev afholdt mellem KL på den ene side og Forhandlingsfællesskabet og dets organisationer på den anden.

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, var således en tur i KL-huset på Amager og sætte flere ord på de krav, forbundet har rejst til KL om overenskomsterne på det socialpædagogiske område. Og KL fik ligeledes mulighed for at uddybe de krav, der er blevet sendt den anden vej.

Men kravspræsentationen, som det teknisk hedder, fandt sted i skyggen af den betingelse fra Forhandlingsfællesskabet om, at KL og de øvrige arbejdsgivere for lærerne på landets folke- og andre skoler indgår i substantielle forhandlinger om lærernes arbejdstidsaftale.

Det krav sendte lønmodtagersiden allerede i oktober signal om, og KL har da også vist vilje til at indgå forhandlinger. Men på et møde efter udvekslingen af OK-kravene konkluderede Forhandlingsfællesskabet i sidste uge, at der stadig er et stykke vej til, at man kan kalde det ’reelle forhandlinger’. Og før der er tale om det, kommer der ikke gang i OK-forhandlingerne for alvor.

Mødet var i det hele taget præget af en god og konstruktiv dialog. KL’s krav er, som jeg hørte dem, meget pragmatiske og ikke så ideologisk fastlåste, som vi tidligere har oplevet det. Det lover godt for det videre forløb

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Lønkrav – og ligelønskrav

Men præsenteret blev kravene altså torsdag, og Socialpædagogernes møde med KL afdækkede en række fælles interesser. Det gælder bl.a. videreførelsen af Kompetencefonden, der sikrer Socialpædagogernes medlemmer en solid økonomisk støtte til efteruddannelse. Begge parter vil desuden se nærmere på kriterierne for tildeling af støtte.

– Mødet var i det hele taget præget af en god og konstruktiv dialog. KL’s krav er, som jeg hørte dem, meget pragmatiske og ikke så ideologisk fastlåste, som vi tidligere har oplevet det. Det lover godt for det videre forløb, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne pegede på sin side på lønforbedringer som et springende punkt. Det gælder både en forhøjelse af grundlønnen og grundlønstrinene, en forbedring af kvalifikationslønsforløbet, så der føjes flere trin til, en forhøjelse af pensionsprocenterne og etablering af fritvalgsordninger, så man kan vælge at placere en del af sin løn som mere frihed, mere i pension eller som mere i den månedlige lønningspose.

Mulighederne for at hæve grundlønnen vil som i alle andre OK-forhandlinger i sidste ende afhænge af, hvor mange penge der er at forhandle om ved Socialpædagogernes (og de andre forbunds) egne forhandlinger, når de centrale forhandlinger mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er slut.  

Men på torsdagens møde fremhævede Benny Andersen over for KL ikke mindst en anden del af lønkravet som helt centralt – både for Socialpædagogerne og for Forhandlingsfællesskabet som helhed: Ligeløn.

– Nu har vi fra lønmodtagersiden spillet ud, og vi har vist vilje til at bringe skred i tingene ved at aftale en skævdeling til fordel for en lavtløns- og en ligelønspulje. Jeg har også noteret mig, at arbejdsgiverne anerkender, at der er grupper, der skal prioriteres frem for andre, selvom deres tilgang ikke går rent på ligeløn. Nu skal vi også have politikerne på Christiansborg til at tage deres del af ansvaret – det er på tide, for det fortsatte ligelønsgab er jo et samfundspolitisk problem, siger Benny Andersen.

Torsdag sendte han sammen med Sundhedskartellet, BUPL og FOA en ny appel til alle politikere på Christiansborg om at komme i gang med arbejdet og lave en ligelønspulje nu.

Ligeløn - hvor langt?

Hvor langt arbejdsmarkedets parter kan komme ift. ligeløn i denne omgang, må de kommende måneder vise, siger han:

– Forhandlingerne må vise, hvor langt vi kommer – se, om det, vi kan enes om, er godt nok, siger Benny Andersen og peger på, at det er vigtigt, at udspillet om en skævdeling skal ses som en start på et længere træk for at få reel ligeløn.

Der har været skrevet meget om den musketered, der er indgået på lønmodtagersiden – og som jo bl.a. handler om kravet om reelle forhandlinger på lærerområdet. Men hvor stærkt sammenholdet er, vil også først vise sig i forhandlinger, siger Socialpædagogernes formand:

– Vores musketered kan først vurderes, når vi er i gang med at forhandle, og vi ser nogle resultater. Vi kan jo ikke uden forhandling afgøre, om vi lykkes med ligelønsprojektet eller ej, siger Benny Andersen – og peger på, at det stand by, der nu er i forhandlingerne, udelukkende hænger sammen med lærernes mulighed for reelle forhandlinger:

- Forhandlingspausen er på ingen måde kædet sammen med ligelønskravet eller kravene om bevarelse af reguleringsordningen og den betalte frokostpause. Det er som sagt kun en forhandling, der kan vise dette, siger han.  

KL tog godt imod vores krav. De anerkendte, at det er et stort ønske fra vores side, og vi har aftalt at fortsætte dialogen. KL gjorde opmærksom på, at de ser nogle hurdler, men det må vi så se på i forhandlingerne

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Anerkender familieplejer-krav

Socialpædagogerne uddybede på torsdagens møde også det særskilte krav om forhandlinger om en overenskomst for familieplejere, som er sendt særskilt til KL – og også her blev forbundet mødt med åbenhed.

– Jeg synes, KL tog godt imod vores krav. De anerkendte, at det er et stort ønske fra vores side, og vi har aftalt at fortsætte dialogen. KL gjorde opmærksom på, at de ser nogle hurdler, men det må vi så se på i forhandlingerne – og det satser vi på kan foregå sideløbende med de øvrige OK-forhandlinger, siger Benny Andersen.

Kravet om en familieplejeroverenskomst blev fremsendt næsten samtidig med, at satspuljepartierne på Christiansborg som en del af årets aftale enedes om til foråret at kigge på anbringelsesområdet – og herunder på aflønningen af familieplejerne. Dette skete med en lille hilsen til kommunerne og fagbevægelsen i form af en lille parentes, hvor der stod, at dette vil ske ’i respekt for arbejdsmarkedets parter’.

Senest har bl.a. Socialdemokratiet så givet udtryk for, at man ønsker en ny aflønningsmodel på området, som skaber sikkerhed og stabilitet for både de anbragte børn og for plejefamilierne.

Optimisme i KL

Også de centrale krav blev præsenteret af parterne på et møde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet torsdag morgen. Efter mødet udtrykte KL optimisme:

– Der er naturligvis lang vej til en aftale. Men mødet i dag bekræftede min tro på, at vi kan nå et forlig inden udgangen af februar, selv om der naturligvis er mange knaster, som skal høvles af inden da, sagde Michael Ziegler, der som formand for KL's Løn- og Personaleudvalg er kommunernes chefforhandler efter mødet.

På mødet med Forhandlingsfællesskabet gentog han KL's hovedkrav til OK-forhandlingerne, som også gik igen på Socialpædagogernes møde om forbundets krav: Et krav, der går på, at der skal sikres en målretning af lønudviklingen, så den største del af kagen tilfalder de grupper – og det er ifølge KL primært SOSU-assistenter – som det er sværest at rekruttere.

TIDSPLAN FOR OK-FORHANDLINGERNE

Der er lagt en køreplan for de kommende måneders OK-forhandlinger. Men den kan selvfølgelig blive ændret, hvis forhandlingerne går i hårdknude eller udvikler sig uventet - fx pågrund af kravet om reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.

Mellem de politiske forhandlinger ved ’det store bord’ er der parallelt løbende kontakter og forberedende arbejde mellem parternes embedsmænd, ligesom de enkelte organisationer forhandler løbende på endnu ikke fastlagte datoer.

De indtil videre kendte datoer er:

5. januar: Første politiske forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

12. januar: Første politiske forhandling mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet

26. januar: Anden politiske forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

2. februar: Anden politiske forhandling mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet

14. februar: De ’store forhandlinger’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet forventes afsluttet

20. februar: Forhandlingerne mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet forventes afsluttet

28. februar: Alle forhandlingerne mellem KL og Regionerne på den ene side og Forhandlingsfællesskabet og dets organisationer på den anden forventes afsluttet. Er det ikke sket, #kan# der varsles konflikt fra 1. april.

Primo marts: TR-stormøde om OK-resultatet

Primo-ultimo marts (uge 10-12): Urafstemning om OK-resultatet

28. marts: Socialpædagogernes hovedbestyrelse godkender afstemningsresultatet.

1. april: Såfremt de godkendes af parterne, træder de nye overenskomster i kraft.

Bliv medlem