Gå til indhold

Arbejdstid

Sådan er reglerne for jul og nytår

For mange socialpædagoger står julen ikke kun på andesteg og risalamande i familiens skød – men også på arbejde. For andre falder de faste fridage på en søgnehelligdag – og hvad sker der så? Få svar på dine spørgsmål om regler for tillæg og fridage her

10. november 2017

Artikel
colourbox_1128x600_jul.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

For julen 2017 gælder disse regler for arbejdstiden for kommunalt og regionalt ansatte socialpædagoger. 

Juleaften

Juleaften falder i 2017 på en søndag, og derfor gælder de almindelige regler for søndagsarbejde. Det betyder, at juleaften i år ikke kommer til at påvirke det antal timer, du skal arbejde i tjenesteplansperioden.

Hvis du skal på arbejde juleaften eller juleaftensdag får du en halv times afspadsering pr. time eller et tillæg på 50 pct. af din timeløn pr. time. Desuden får du aften- og nattillæg for timerne fra kl. 17 til 06.

1. juledag, 2. juledag og nytårsdag 

Juledag og nytårsdag falder på en mandag, mens 2. juledag falder på en tirsdag. Alle dage er søgnehelligdage. Ved søgnehelligdage skal du have færre timer planlagt i din mødeplan uden at blive trukket i løn.

Det betyder, at det samlede antal arbejdstimer i den tjenesteplansperiode, hvor de tre søgnehelligdage falder, skal reduceres med 7,4 timer pr. dag – altså i alt 22,2 timer for fuldtidsansatte.

For deltidsansatte reduceres din arbejdstid ud fra det antal timer, du er ansat til. For en deltidsansat på 30 timer reduceres arbejdstiden med seks timer pr. dag – så i alt 18 timer. Se her, hvordan det udregnes.

Hvis du skal på arbejde en eller flere af de tre søgnehelligdage, optjener du en halv times afspadsering pr. time, du er på arbejde, eller også får du et tillæg pr. time på 50 pct. af din timeløn. Herudover får du aften- og nattillæg for de timer, der falder i tidsrummet fra kl. 17 til 06.

Nytårsaften

Nytårsaften falder på en søndag. Igen betyder det, at du får almindeligt søndagstillæg, såfremt du skal på arbejde nytårsaftensdag eller nytårsaften. Da optjener du en halv times afspadsering pr. time eller et tillæg pr. time på 50 pct. af din timeløn. Desuden får du aften- og nattillæg for timerne fra kl. 17 til 06.

Samtidig er det sådan, at du i størst muligt omfang har ret til at have fri fra kl. 12 til 24, uden at normaltjenesten omlægges. Det betyder, at hvis du efter tjenesteplanen skulle være på arbejde nytårsaften, og der ikke er behov for din arbejdskraft alligevel, har du ret til frihed med løn.

Bemærkning: For ansatte i Københavns Kommune er det alene søndagsreglerne, der gælder. 

Har du spørgsmål til arbejdstiden på din arbejdsplads, eller hvad der gælder for netop dig, så kontakt venligst din tillidsrepræsentant eller din kreds, som kan hjælpe dig.

Du kan læse meget mere om arbejdstidsreglerne her.

Fakta: Din arbejdstid skal reduceres

  • Søgnehellidage kaldes også skæve helligdage. Det er helligdage, der falder på en anden ugedag end en søndag. Når der falder en søgnehellidag, har alle lønmodtagere krav på at holde fri med løn.
  • Hvis du alligevel er vagtsat på søgnehelligdagen, skal du have fri på et andet tidspunkt i stedet for.
  • Hvis søgnehelligdagen falder på en ugedag, hvor du altid har fri, skal du også holde fri på et andet tidspunkt.
  • Reglen om at reducere arbejdstiden er lavet for at sikre, at du ikke arbejder flere timer eller dage end alle andre lønmodtagere, selvom du er ansat på en arbejdsplads, som ikke holder lukket i juledagene eller i påsken.
  • Tjenesteplanen skal indeholde en angivelse af, hvornår du har en fridag som kompensation for søgnehelligdagen. Den vil være betegnet som en FO-dag eller en SH-dag. Det er en særligt beskyttet fridag, som skal have en varighed af mindst 35 timer (32 timer, hvis der er indgået aftale om nedsættelse af hviletiden til otte timer).

Bemærkning: Ansatte i Regionerne, der altid har fri på den ugedag, hvor søgnehelligdagen falder, har ikke krav på en beskyttet fridag, altså en FO-/SH-dag, men skal alligevel have nedskrevet timetallet i normperioden.

Bliv medlem